Preskočiť na obsah

Psychohygiena nad zlato. Čo by sme v rámci nej mali zaradiť do svojich životov?

Zverejnené 27.4.2023.

Kategória

Psychohygiena. ,,Čarovné slovíčko“ sa dostáva do povedomia ľudí stále viac a viac! Inšpiráciou môžu byť slová Démosthéna: „Rozhodne a odvážne meniť to, čo sa zmeniť dá, trpezlivo znášať to, čo sa zmeniť nedá, a vedieť rozlíšiť medzi tým, čo sa zmeniť dá a čo sa zmeniť nedá.“

V užšom zmysle slova je psychohygiena často chápaná ako prevencia výskytu psychických chorôb, udržanie psychickej normality človeka pričom viac sa zameriava na otázky ako si udržať a posilňovať duševné zdravie. V širšom zmysle slova sa zameriava na efektívny spôsob života v daných podmienkach, na optimálne fungovanie psychiky („duše“) každého človeka tiež  na to, aký život chceme žiť, na otázky sebaaktualizácie – rozvinutia, uskutočnenia všetkých osobných možností.

Ale vieme ju zaradiť aj do svojho života?

Ťažko nájdeme konkrétne, hotové a pre každého vždy použiteľné „recepty“. Skôr ide o všeobecné zásady psychohygieny, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť udržania duševného zdravia, pokiaľ sú uplatňované v každodennom živote. Preto aj z nášho pohľadu psychohygiena je:

  • Posilňovanie duševného zdravia uplatňovanie pravidiel zdravého spôsobu života a odstránenie vplyvov škodiace zdraviu (napr. alkohol, tabak, drogy a iné.), teda životný štýl podporujúci duševnú pohodu, ale aj konštruktívne zvládanie životnej záťaže a predchádzanie nadmernému zaťaženiu, ktoré by viedlo do negatívneho pôsobiaceho stresu.
  • Správny náhľad na seba znamená naučiť sa spoznávať samých seba a dokázať samých seba vychovávať, posilňovať svoje silné stránky a slabé stránky odstraňovať alebo sa ich naučiť rešpektovať.
  • Zdravý spôsob života, zdravá životospráva  a stravovanie
  • Fyzická aktivita a pravidelný pohyb
  • Biologické rytmy správne rozloženie činností v priebehu dňa podporujúce duševné zdravie, pohodu a odbúravajúce stres.
  • Spánok   dodržiavanie spánkovej hygieny
  • Oddych   aktívne odpočívať v priebehu dňa, kratšie a pravidelné prestávky sú vhodnejšie ako jedna, hoci i dlhšia.
  • Zvládanie záťažových situácii vedieť sa prispôsobiť zmenám, prijať zmenu, ktorá sa nedá zmeniť a zmeniť to, čo sa zmeniť dá. Naučme sa zvládať záťažové situácie, napr: porozprávajme sa s osobou, ktorej dôverujeme, zacvičme si, zmeňme svoj životný štýl, znížme negatívne emócie ako sú úzkosť, strach obavy, smútok, hnev ..

Psychohygiena je jednou z najväčších hodnôt ľudského života pre správne fungovanie človeka v podmienkach spoločenského, súkromného i verejného života. Preto treba hľadať nielen ako zlepšovať svoj životný štýl, ale aj zamerať sa na prevenciou odstraňovania škodlivých faktorov, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na zdravie jedinca.

Je dôležité aby si človek či už v oblasti duševného zdravia alebo zdravého životného štýlu vytvoril rutinu a robil veci, ktoré ho bavia a napĺňajú. Preto si nájdime chvíľku času z dňa urobiť niečo pre seba, vaše telo a psychika sa vám poďakuje!    

Zdroje:

  • M. Zvaríková, 2020. Ako nestratiť duševné zdravie? Pomôže psychohygiena

Autorka: PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., vedúca sestra 3. oddelenia MDZ, a kol. 3. oddelenia

Ilustračné foto: Pexels/Vlada Karpovich