Preskočiť na obsah

2% z Vašej dane

Ďakujeme, že Vám záleží na ľudských osudoch. Ak máte záujem poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane práve Odbornému liečebnému ústavu psychiatrickému, n. o. Predná Hora, tak podajte nižšie priložené tlačivo vyhlásenia správcovi dane v mieste Vášho bydliska v termíne do 30.04.2023.

TLAČIVO VYHLÁSENIA