2% z dane

UŽ VIAC AKO 45 ROKOV POMÁHAME ĽUĎOM V ICH BOJI SO ZÁVISLOSŤOU.
POMÔŽTE AJ VY, DARUJTE 2% Z DANE.
Ďakujeme.

Identifikačné údaje OLÚP, n. o. Predná Hora:
Názov: OLÚP, n. o. Predná Hora 
Sídlo: Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
IČO: 37954920
Právna forma: 
nezisková organizácia

Informačný plagát na stiahnutie tu.

Spôsoby venovania 2% z dane z príjmov:

1. Právnické osoby ak podávate daňové priznanie z príjmu právnických osôb:

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  do výšky 1%, resp. 2% zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, ktoré budete podávať za rok 2020.

– Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov

– Termín doručenia daňového priznania na Váš daňový úrad je v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania

2. Fyzické osoby ak podávate daňové priznanie typu A alebo B:

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  do výšky 2%, resp. 3 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, ktoré budete podávať za rok 2020.

– Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, adresa,  nie však poukázaná suma) prijímateľovi dane, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov

– Termín doručenia daňového priznania na Váš daňový úrad je zvyčajne do 31.3.2021 (ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou daňového priznania je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)

3. Fyzické osoby  ak ročné zúčtovanie dane vykoná Váš zamestnávateľ (t.j. nemáte povinnosť podať daňové priznanie):

 Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020

– Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

– Prečítajte si pozorne celé Vyhláseniektoré následne vypíšte podľa údajov z Potvrdenia o zaplatení dane spolu so sumou, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.

– Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/ 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma)

– Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na Váš daňový úrad podľa bydliska (ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)

Kontaktná osoba: 
Bírová D., referent PaM
Tel. číslo: 058/48 66 140

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 21. septembra 2021.