Rodinná terapia

Rodinná terapia je neoddeliteľnou súčasťou liečby závislostí v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora. Preto na ňu pozývame rodiny pacientov aktuálne v liečbe, ktoré sa tohto dôležitého procesu zúčastňujú kvôli sebe a svojim blízkym. Na tri dni sa pre ne stávajú prechodným domovom novovybudované Apartmány Nádeje odrážajúce našu filozofiu. Veríme totiž, že každý pacient a každá rodina si zaslúži začínať nový život na dôstojnom a pokojnom mieste.

Povaha a zámer rodinnej terapie

Závislosť je ochorenie, ktoré si vyžaduje komplexnú liečbu a doliečovanie. Dnes už odborná verejnosť všeobecne prijíma fakt, že závislosť sa netýka iba konkrétneho jedinca, ale nevyhnutne zasahuje všetkých členov jeho rodiny. Postupne teda ochorejú všetci.

Odborníci, ktorí sa zaoberajú liečbou závislostí, už v minulosti zistili, že ak sa terapeuticky pracuje aj s rodinou závislých, tak to prináša benefity nielen v prospech abstinencie závislého, ale pomáha to aj jeho blízkym, ktorí museli a musia prekonávať ťažkosti.

Ciele rodinnej terapie
 • oboznámenie sa s problematikou závislostí, s typickými príčinami vzniku, rozvoja a udržiavania závislostí, s fenoménmi, akými sú napríklad spoluzávislosť či umožňovanie závislosti
 • nadobúdanie informácií o tom, ktoré správanie je dôležité zmeniť, ako pristupovať po liečbe k rodinnému príslušníkovi, ktorý sa lieči zo závislosti, ako postupovať v prípade recidívy (návratu ochorenia), ako si dohodnúť pravidlá spoločného fungovania a života po návrate z liečby, ako sa postarať sami o seba, ako uvoľniť stres, hnev a napätie
Priebeh rodinnej terapie

Realizácia rodinných terapií pre rodinných príslušníkov pacientov aktuálne sa liečiacich v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora bude realizovaná dvakrát počas trojmesačnej liečby v dvoch trojdňových blokoch.

 • Prvý blok rodinnej terapie sa uskutoční v 7. týždni liečby pacienta.
 • Druhý blok rodinnej terapie sa bude konať v 13. týždni, teda v závere liečby pacienta.
Program rodinnej terapie

Prvý deň: ubytovanie

 • 14:00: príchod rodinných príslušníkov na Prednú Horu a ich ubytovanie v novovybudovaných Apartmánoch Nádeje
 • 15:15: vychádzka pacientov s rodinnými príslušníkmi (relaxačné a športové aktivity)
 • 19:00: návrat pacientov do OLÚP, n. o. Predná Hora

Druhý deň: rodinná terapia

 • 9:15 príchod rodinných príslušníkov do ústavu
 • 9:30: spoločná komunita – stretnutie terapeutov, pacientov a ich rodinných príslušníkov, informácie o programe terapeutického dňa, vzájomne predstavenie sa jednotlivých účastníkov
 • 10:30: prestávka
 • 11:00: prednáška o spoluzávislosti
 • 12:00: diskusia na tému spoluzávislosti
 • 12:45: prestávka na obed
 • 13:30: pokračovanie v aktivitách
 • 14:45: spätná väzba a záver terapeutického dňa
 • 15:15: vychádzka pacientov s rodinnými príslušníkmi (relaxačné a športové aktivity)
 • 19:00: návrat pacientov do OLÚP, n. o. Predná Hora

Tretí deň: zhodnotenie a záver rodinnej terapie

 • 9:30: komunita – zdieľanie uvedomení, dojmov a emócií z predchádzajúceho dňa
 • 10:30: prestávka
 • 11:00: zhodnotenie a záver rodinnej terapie
Termíny rodinnej terapie

Jún 2023

 • 5.6.2023 – 7.6.2023 (pondelok – streda)
 • 12.6.2023 – 14.6.2023 (pondelok – streda)
 • 19.6.2023 – 21.6.2023 (pondelok – streda)
 • 26.6.2023 – 28.6.2023 (pondelok – streda)

Júl 2023

 • 10.7.2023 – 12.7.2023 (pondelok – streda)
 • 17.7.2023 – 19.7.2023 (pondelok – streda)
 • 24.7.2023 – 26.7.2023 (pondelok – streda)

August 2023

 • 7.8.2023 – 9.8.2023 (pondelok – streda)
 • 14.8.2023 – 16.8.2023 (pondelok – streda)
 • 21.8.2023 – 23.8.2023 (pondelok – streda)
Voľný čas v rámci rodinnej terapie

Počas pobytu a rodinnej terapie na Prednej Hore sú rodinným príslušníkom i pacientom k dispozícii vo voľnom čase aj rôzne oddychové, kultúrne a športové aktivity, ktoré môžu absolvovať spoločne ako funkčná rodina:

 • komentovaná prehliadka Expozície Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku zo začiatku 20. storočia
 • externé šachovnice priamo v priestoroch parkov Odborného liečebného ústavu psychiatrické, n. o. Predná Hora
 • kyslíkový chodník s niekoľkými workoutovými stanoviskami
 • externé ping-pongové stoly
 • športové ihriská, na ktorých si možno zahrať tenis, basketbal, futbal či volejbal
Podmienky rodinnej terapie a kontakty

Možnosť rodinnej terapie ponúkame aj tým rodinným príslušníkom, ktorých závislí príbuzní aktuálne v liečbe nesúhlasia s rodinnou terapiou a nechcú ju absolvovať.

Odborný garant rodinnej terapie:

Zodpovedná osoba za ubytovanie:

Záujemcovia o rodinnú terapiu majú možnosť získať bližšie informácie pri príjme pacienta v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora.

Dôležité informácie súvisiace s ubytovaním:

 • Zákaz vodenia domácich zvierat

Zverejnené 18. mája 2023.
Upravené 2. júna 2023.