Úvod » Ponúkaná starostlivosť » Ambulantná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre verejnosť v Psychiatrickej ambulancii a v Ambulancii medicíny drogových závislostí denne okrem piatku.

Ambulantná starostlivosť sa zameriava na:

 • liečbu všetkých psychických porúch
 • dobrovoľnú ambulantnú liečbu závislostí a súdom nariadenú ochrannú ambulantnú liečbu závislostí
 • psychiatrické vyšetrenie vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva
 • poskytovanie poradenských služieb a informácií o závislosti a možnostiach jej liečenia (mailom, telefonicky, písomne …)
 • riešenie urgentných situácií týkajúcich sa psychických porúch formou tzv. krízovej intervencie
 • doliečovanie pacientov po liečbe závislosti (odborné vedenie abstinujúcich formou účasti na socioterapeutických kluboch a formou rodinnej terapie)
 • odber moču na toxikologické vyšetrenie na žiadosť pacientov alebo ich zákonných zástupcov

Odborný garant pre ambulantnú starostlivosť : prim. MUDr. Mária Martinove, PhD.
Kontakt:
 

 • psychiatrická ambulancia tel. 058/48 66 166
 • prim. MUDr. Mária Martinove, PhD. tel. 058/48 66 103
 • MUDr. Andrej Vladimír tel. 058/4866 124
 • MUDr. Edita Koprdová tel. 058/4866 103

Vyšetrenie okrem naliehavých stavov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť s lekárom alebo terapeutom.

Ordinačné hodiny:

Prestávka na obed
Pondelok7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Utorok7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Streda7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Štvrtok7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Piatok*8.00 – 12.0012.00 – 13.0013.00 – 15.30

* Platí pre doliečovanie (1x mesačne) podľa Plánu doliečovania, inak je v piatok ambulancia mimo prevádzky.

V prípade záujmu máte možnosť objednania laboratórneho vyšetrenia bez indikácie lekára (PDF s cenníkom služieb na stiahnutie)

Kontakt: 
Lucia Kriaková, zdrav. laborantka 
tel.: 058/4866 133 

Lekárske vyšetrenie pre vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky (PDF s cenníkom služieb na stiahnutie)

Kontakt:  
MUDr. Janka Kvetková,
námestníčka riaditeľa pre úsek LDgaQ
tel.: 058/4866 135
mail: janka.kvetkova@olup-prednahora.sk


Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 2. decembra 2020.