Preskočiť na obsah

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre verejnosť v Psychiatrickej ambulancii a v Ambulancii medicíny závislostí od pondelka do štvrtka. V piatok je pre Vás k dispozícii interná ambulancia. Vyšetrenie okrem naliehavých stavov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na týchto číslach:

  • MUDr. Róbert Ruttkay tel. 058/4866 114
  • MUDr. Zuzana Kašparová tel. 058/4866 127

Ambulantná starostlivosť sa zameriava na:

  • liečbu všetkých psychických porúch
  • dobrovoľnú ambulantnú liečbu závislostí a súdom nariadenú ochrannú ambulantnú liečbu závislostí
  • psychiatrické vyšetrenie vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva
  • poskytovanie poradenských služieb a informácií o závislosti a možnostiach jej liečenia (mailom, telefonicky, písomne …)
  • riešenie urgentných situácií týkajúcich sa psychických porúch formou tzv. krízovej intervencie
  • doliečovanie pacientov po liečbe závislosti (odborné vedenie abstinujúcich formou účasti na socioterapeutických kluboch a formou rodinnej terapie)
  • odber moču na toxikologické vyšetrenie na žiadosť pacientov alebo ich zákonných zástupcov

Ordinačné hodiny ambulancie:

DeňČasPrestávka na obedČasAmbulancia
 Pondelok07:00- 12:45  12:45- 13:1513:15- 15:30Psychiatria a  MZ
 Utorok07:00- 12:4512:45- 13:1513:15- 15:30Psychiatria a MZ  
 Streda07:00- 12:4512:45- 13:1513:15- 15:30Psychiatria a MZ  
 Štvrtok07:00- 12:4512:45- 13:1513:15- 15:30Psychiatria a MZ  
 Piatok07:00- 08:30Psychiatria a MDZ  
Piatok08:30- 12:4512:45- 13:1513:15- 15:30Vnútorné lekárstvo  
Pozn. MZ- medicína závislostí

Odborní zástupcovia:

Lekárka špecialistka – psychiatria, garantka: MUDr. Krajňáková Zuzana

Lekár špecialista – vnútorné lekárstvo: MUDr. Pelikán Pavol

V prípade záujmu máte možnosť objednania laboratórneho vyšetrenia bez indikácie lekára. Úkony sú spoplatnené v zmysle platného cenníka OLÚP, n.o. Predná Hora.

Kontakt: 
Lucia Kriaková, vedúca laboratória
tel.: 058/4866 133 

Lekárske vyšetrenie pre vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky, je spoplatnené v zmysle platného cenníka OLÚP, n.o. Predná Hora.

Kontakt:  
MUDr. Zuzana Krajňáková,
lekárka – psychiatrička, garantka
tel.: 058/4866 105
e-mail: zuzana.krajnakova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)