Ambulantná starostlivosť

Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre verejnosť v Psychiatrickej ambulancii a v Ambulancii medicíny drogových závislostí denne okrem piatku.

Plánované kontrolné ambulantné vyšetrenia sa realizujú prednostne formou telemedicíny, v odôvodnených prípadoch aj osobne po predchádzajúcom telefonickom objednaní a s Ag testom nie starším ako 7 dní.

Ambulantná starostlivosť sa zameriava na:

 • liečbu všetkých psychických porúch
 • dobrovoľnú ambulantnú liečbu závislostí a súdom nariadenú ochrannú ambulantnú liečbu závislostí
 • psychiatrické vyšetrenie vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva
 • poskytovanie poradenských služieb a informácií o závislosti a možnostiach jej liečenia (mailom, telefonicky, písomne …)
 • riešenie urgentných situácií týkajúcich sa psychických porúch formou tzv. krízovej intervencie
 • doliečovanie pacientov po liečbe závislosti (odborné vedenie abstinujúcich formou účasti na socioterapeutických kluboch a formou rodinnej terapie)
 • odber moču na toxikologické vyšetrenie na žiadosť pacientov alebo ich zákonných zástupcov

Odborný garant pre ambulantnú starostlivosť:  MUDr. Zuzana Krajňáková
Kontakt:
 

 • psychiatrická ambulancia tel. 058/48 66 166
 • MUDr. Zuzana Krajňáková tel. 058/4866 105
 • MUDr. Andrej Vladimír tel. 058/4866 124
 • MUDr. Edita Koprdová tel. 058/4866 103

Vyšetrenie okrem naliehavých stavov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť s lekárom alebo terapeutom.

Ordinačné hodiny:

Prestávka na obed
Pondelok7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Utorok7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Streda7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Štvrtok7.30 – 12.3012.30 – 13.1013.15 – 15.00
Piatok*8.00 – 12.0012.00 – 13.0013.00 – 15.30

* Platí pre doliečovanie (1x mesačne) podľa Plánu doliečovania, inak je v piatok ambulancia mimo prevádzky.

V prípade záujmu máte možnosť objednania laboratórneho vyšetrenia bez indikácie lekára. Úkony sú spoplatnené v zmysle platného cenníka OLÚP, n.o. Predná Hora.

Kontakt: 
Lucia Kriaková, zdrav. laborantka 
tel.: 058/4866 133 

Lekárske vyšetrenie pre vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky, je spoplatnené v zmysle platného cenníka OLÚP, n.o. Predná Hora.

Kontakt:  
MUDr. Zuzana Krajňáková,
námestníčka riaditeľa pre úsek LPS
tel.: 058/4866 105
mail: zuzana.krajnakova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)


Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 5. apríla 2022.