Návštevné hodiny a telefonáty

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dňa 05. apríla 2022 sú návštevy pacientov aktuálne v liečbe povolené.

V zmysle platného Liečebného poriadku všetky návštevy  musí vopred schváliť terapeutický tím, pacienti sú preto povinní písať požiadavky do programu už deň pred plánovanou návštevou. Terapeutický tím si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch návštevu neschváliť.

Návštevy  sú povolené:

– v pondelok – piatok od 15.30 do 18:30 hod., rešpektuje sa pacientov liečebný  režim,

– v sobotu od 13:00 hod – do 18:30 hod.,

– v nedeľu od 11:00hod – do 18:30 hod.

Pre návštevy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

Príjem telefonických hovorov je povolený:

v pondelok až piatok od 15.30 do 21.00 hod. 
v sobotu od 11.00 do 21.00 hod.  
v nedeľu od 09.00 do 21.00 hod.

V čase od 18.15  do 18.45 hod. majú pacienti aktivity, z tohto dôvodu nie je možné v uvedenom čase uskutočniť hovor.

1. odd. MDZ: 058/4866 108, 109

2. odd. MDZ: 058/4866 119 (ženy)

2. odd. MDZ: 058/4866 120 (muži)

3. odd. MDZ: 058/4866 126

4. odd. MDZ: 058/4866 163

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 3. mája 2022.