Úvod » Pre pacientov » Návštevné hodiny a telefonáty

Návštevné hodiny a telefonáty

V nemocnici odo dňa 6. 3. 2020 platí zákaz návštev a vstup rodinných príslušníkov do objektu, zároveň sa prijali mimoriadne hygienické opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu pre pacientov v liečbe a zamestnancov OLÚP n.o.

Návštevy sú povolené:

– v pondelok až piatok od 15.30 do 18.30 hod.
– v sobotu od 13.00 do 18.30 hod. 
– v nedeľu  od 11.00 do 18.30 hod. 
Je nutné rešpektovať liečebný režim (lieky, stravovanie, aktivity) pacientov.

Každá návšteva je povinná ohlásiť sa na recepcii. Ak je návštevník pod vplyvom návykovej látky, návšteva mu nebude umožnená. Veci, ktoré návšteva donesie pacientovi podliehajú kontrole na recepcii aj na oddelení. Pre účely návštev slúži návštevná miestnosť na prízemí ústavu. Návštevám nie je povolené zdržiavať sa na izbách pacientov. Po absolvovaní 14 dní liečby môže byť pacientovi z dôvodu návštevy udelená priepustka do areálu liečebne. Návšteva nie je dôvodom na udelenie priepustky mimo areálu.

Príjem telefonických hovorov je povolený:

v pondelok až piatok od 15.30 do 21.00 hod. 
v sobotu od 11.00 do 21.00 hod.  
v nedeľu od 09.00 do 21.00 hod.

V čase od 18.15  do 18.45 hod. majú pacienti aktivity, z tohto dôvodu nie je možné v uvedenom čase uskutočniť hovor.

1. odd. MDZ: 058/4866 108, 109

2. odd. MDZ: 058/4866 119 (ženy)

2. odd. MDZ: 058/4866 120 (muži)

3. odd. MDZ: 058/4866 126

4. odd. MDZ: 058/4866 163

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 8. apríla 2020.