Preskočiť na obsah

Návštevné hodiny a telefonáty

V zmysle platného Liečebného poriadku všetky návštevy musí vopred schváliť terapeutický tím, pacienti sú preto povinní písať požiadavky do programu už deň pred plánovanou návštevou. Terapeutický tím si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch návštevu neschváliť.

Návštevy sú povolené:

– v pondelok – piatok od 15.30 do 18:30 hod., rešpektuje sa pacientov liečebný  režim,

– v sobotu od 13:00 hod – do 18:30 hod.,

– v nedeľu od 11:00hod – do 18:30 hod.

Pre návštevy je odporúčané prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

Telefonické hovory pacientom sú povolené každý deň na ich mobilné zariadenia v čase od 18.30 do 20.45 hod.