Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených OLÚP, n. o. Predná Hora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 28.6.2024

Začiatok účinnosti 13.7.2024

Koniec účinnosti 14.8.2024

Suma s DPH 6 781,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ NOWY STYL SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36688631

URL profilu verejného obstarávania Zmluva_o_dielo_dodavka a montaz_nabytok pre VITAE CENTRUM_Nowy Styl SK_sro_Presov

Prílohy

Dátum podpísania 21.6.2024

Začiatok účinnosti 12.7.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ PROSOFT Košice, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Letná 27, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Objednávateľ - IČO 31666540

Dodávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Dodávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Dodávateľ - IČO 37954920

URL profilu verejného obstarávania Zmluva_sluzby_charitativna reklama_PROSOFT Kosice_as_Kosice

Prílohy

Dátum podpísania 23.4.2024

Začiatok účinnosti 12.7.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Objednávateľ - IČO 35852216

Dodávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Dodávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Dodávateľ - IČO 37954920

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.6.2024

Začiatok účinnosti 1.7.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35942436

URL profilu verejného obstarávania Dodatok_c_44_k_zmluve_76NVSC000141_sluzby_poskytovanie ZS_Dovera_ZP_BA

Prílohy

Dátum podpísania 18.6.2024

Začiatok účinnosti 1.7.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 35937874

URL profilu verejného obstarávania Dodatok_c_49_k_zmluve 21NPSL000111_sluzby poskytovanie ZS_VsZP_BA

Prílohy

Dátum podpísania 6.5.2024

Začiatok účinnosti 4.7.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ FERDINANDY, s. r.o.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 1177/20, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 43791085

URL profilu verejného obstarávania Zmluva_sluzby_poskytovanie datovych sluzieb_Ferdinandy_sro_Revuca

Prílohy

Dátum podpísania 2.7.2024

Začiatok účinnosti 4.7.2024

Koniec účinnosti 30.11.2024

Suma s DPH 28 924,54 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania Dohoda_c_24_30_054_1077_poskytnutie fin_prispevku_na_rozvoj zrucnosti zamestnancov_UPSVR_Revuca

Prílohy

Dátum podpísania 21.6.2024

Začiatok účinnosti 1.7.2024

Koniec účinnosti 30.6.2025

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania Dodatok_c_1_k_Zmluve_c_Z20244698_Z_dodavka elektrickej energie_SPP_as_BA

Prílohy

Dátum podpísania 17.6.2024

Začiatok účinnosti 1.7.2024

Koniec účinnosti 30.6.2025

Suma s DPH 90 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

URL profilu verejného obstarávania Zmluva_kupna_c_Z20244698_Z_dodavka elektrickej energie_SPP_as_Bratislava

Prílohy

Dátum podpísania 6.6.2024

Začiatok účinnosti 7.6.2024

Koniec účinnosti 31.7.2024

Suma s DPH 11 940,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Mgr.art. Igor Valuška

Dodávateľ - Sídlo Angyalova 15, 967 01 Kremnica

Dodávateľ - IČO 33329770

URL profilu verejného obstarávania Zmluva_o_dielo_dodavka a montaz_umelecke dielo_Mgr_art_Igor_Valuska_Kremnica

Prílohy