Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených OLÚP, n. o. Predná Hora.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok_c_34_k-zmluve_sluzby_poskytovanie-ZS_Union_ZP_as_BA

ID: Z-97/2023-57 – Union zdravotná poisťovňa

2.6.2023

Začiatok účinnosti 1.6.2023

Koniec účinnosti 30.6.2024

Dátum podpísania 26.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36284831

Prílohy

Zmluva_sponzorska_sluzby_sponzorovanie-ucasti-na-akcii_Gilead-Sciences-Slovakia_sro_Bratislava

ID: Z-198/2023-1 – Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

2 400,00 €

1.6.2023

Začiatok účinnosti 19.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2023

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 47868520

Prílohy

Zmluva_prenajom-zariadeni-na-tlac_kopirovani_faxovanie-a-skenovanie-dokumentov_Papera_sro_B_Bystrica

ID: Z-51/2023-15 – PAPERA s.r.o.

28 382,40 €

1.6.2023

Začiatok účinnosti 1.6.2023

Koniec účinnosti 31.5.2025

Dátum podpísania 31.5.2023

Suma s DPH 28 382,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ PAPERA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 46082182

Prílohy

Zmluva_ramcova_sluzby_zmluvy-o-vkladoch_VUB_as_Bratislava

ID: Z-86/2023-41 – Všeobecná úverová banka

25.5.2023

Začiatok účinnosti 26.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Dodatok_c_37_k_zmluve_sluzby_poskytovanie ZS_Dôvera_ZP_as_BA

ID: Z-71/2023-72 – Dôvera zdravotná poisťovňa

16.5.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti 30.4.2023

Dátum podpísania 31.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35942436

Prílohy

Dodatok_c_43_k_zmluve_sluzby_poskytovanie-ZS_VsZP_as_BA

ID: Z-64/2023-88 – OLÚP

16.5.2023

Začiatok účinnosti 1.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

Objednávateľ - IČO 35937874

Dodávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Dodávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Dodávateľ - IČO 37954920

Prílohy

Zmluva_sluzby_prenajom_nebytovych-priestorov_Boggero

ID: Z-1/2023-26 – Boggero J.

2.5.2023

Začiatok účinnosti 3.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Boggero J.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda_sluzby_ukoncenie-najmu-bytu_Krajnakova

ID: Z-143/2023 – Krajňáková Zuzana

28.4.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Krajňáková Zuzana

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok_c_1_k-zmluve_sluzby_poskytnutie-edukacnych-sluzieb_Lungo-Mare_no_Klokocov

ID: Z-188/2023-2 – OLÚP

1 805,10 €

26.4.2023

Začiatok účinnosti 27.4.2023

Koniec účinnosti 19.5.2023

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH 1 805,10 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lungo Mare n.o.

Objednávateľ - Sídlo č. 45, 072 31 Klokočov

Objednávateľ - IČO 45734291

Dodávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Dodávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Dodávateľ - IČO 37954920

Prílohy

Zmluva_darovacia_fin_dar_Hankocy

ID: Z-194/2023 – Hankócy J.

299,90 €

19.4.2023

Začiatok účinnosti 20.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.4.2023

Suma s DPH 299,90 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ OLÚP, n. o. Predná Hora

Objednávateľ - Sídlo Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Objednávateľ - IČO 37954920

Dodávateľ Hankócy J.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy