Preskočiť na obsah

Podávanie podnetov

Podávanie podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné uskutočniť elektronickou formou na adresu zodpovednej osoby: opsc@olup-prednahora.sk.