Úvod » O nás » Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa

MUDr. Oleg Martinove

riaditeľ

058/4866 161 oleg.martinove@olup-prednahora.sk

Ing. Pavol Hurajt

námestník riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku

058/4866 106 pavol.hurajt@olup-prednahora.sk

MUDr. Zuzana Krajňáková

námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť

058/4866 105 zuzana.krajnakova@olup-prednahora.sk

PhDr. Vladimír Stanislav,PhD., MPH

námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť a vonkajšie vzťahy

058/4866 131 vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk

Mgr. Viera Lábajová

námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva

058/4866 139 viera.labajova@olup-prednahora.sk

Ing. Kamil Jankovič

námestník riaditeľa pre investičné a prevádzkové činnosti

058/4866 136 kamil.jankovic@olup-prednahora.sk

Andrea Tamášová

asistentka riaditeľa

058/4866 100 andrea.tamasova@olup-prednahora.sk

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Ing. Pavol Hurajt

námestník riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku

058/4866 106 pavol.hurajt@olup-prednahora.sk

Ing. Alexandra Hurajtová

vedúca ekonomického oddelenia

058/4866 146 alexandra.hurajtova@olup-prednahora.sk

Mgr. Monika Barnáková

finančná účtovníčka

058/4866 134 monika.barnakova@olup-prednahora.sk

Katarína Szentandrassiová

finančná účtovníčka

058/4866 153 katarina.szentandrassiova@olup-prednahora.sk

Dagmar Bírová

referentka personalistiky a miezd

058/4866 140 dagmar.birova@olup-prednahora.sk

Emília Detková

vedúca OLVaS

058/4866 138 emilia.detkova@olup-prednahora.sk

Bc. Barbora Vrabcová

referentka podporných služieb

058/4866 135 barbora.vrabcova@olup-prednahora.sk

Ing. Kamil Jankovič

námestník riaditeľa pre investičné a prevádzkové činnosti

058/4866 136 kamil.jankovic@olup-prednahora.sk

Mgr. Katarína Ďurejová

vedúca prvého kontaktu a vlastnej ochrany

058/4866 162 katarina.durejova@olup-prednahora.sk

Janka Jankovičová

referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta

058/4866 142 janka.jankovicova@olup-prednahora.sk

Bc. Lucia Oravec Koreňová

referentka marketingu a vzdelávania

058/4866 145 lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Úsek liečebno-preventívnej a psychoterapeutickej starostlivosti

MUDr. Zuzana Krajňáková

námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť

058/4866 105 zuzana.krajnakova@olup-prednahora.sk

MUDr. Oleg Martinove

lekár – špecialista internista

058/4866 161 oleg.martinove@olup-prednahora.sk

MUDr. Jozef Benkovič

konzultant – špecialista pre liečbu nelátkových závislostí

058/4866 103 jozef.benkovic@olup-prednahora.sk

MUDr. Martinove Mária, PhD.

konzultant – špecialista pre liečbu látkových závislostí

058/4866 103 maria.martinove@olup-prednahora.sk

MUDr. Andrej Vladimír

lekár špecialista – psychiater adiktológ

058/4866 124 andrej.vladimir@olup-prednahora.sk

MUDr. Edita Koprdová

lekár špecialista – psychiater

058/4866 164 edita.koprdova@olup-prednahora.sk

MUDr. Jozef Zborovjan

sekundárny lekár

058/4866 182 jozef.zborovjan@olup-prednahora.sk

Volodymyr Cherevychnyi

sekundárny lekár

058/4866 127 volodymyr.cherevychnyi@olup-prednahora.sk

MUDr. David Pospíšil

sekundárny lekár

058/4866 116 david.pospisil@olup-prednahora.sk

MUDr. Lukáš Kakalej

sekundárny lekár

058/4866 114 lukas.kakalej@olup-prednahora.sk

MUDr. Marek Laskovský

lekár – špecialita v odbore vnútorné lekárstvo a všeobecné lekárstvo

058/4866 166 marek.laskovsky@olup-prednahora.sk

Mgr. Edita Gonová

vedúca oddelenia SVaLZ

058/4866 133 edita.gonova@olup-prednahora.sk

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť a vonkajšie vzťahy

058/4866 131 vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk

Mgr. Peter Knapík

vedúci oddelenia psychoterapie, klinický psychológ

058/4866 132 peter.knapik@olup-prednahora.sk

Mgr. Zuzana Fuňová

klinická psychologička

058/4866 157 zuzana.funova@olup-prednahora.sk

PhDr. Štefánia Laskovská

klinická psychologička

058/4866 123 stefania.laskovska@olup-prednahora.sk

Mgr. Ľubica Simanová

klinická psychologička

058/4866 167 lubica.profantova@olup-prednahora.sk

Mgr. Katarína Knapíková

klinická psychologička

058/4866 115 katarina.slancova@olup-prednahora.sk

Mgr. Ľudmila Barnová

psychologička

058/4866 167 ludmila.barnova@olup-prednahora.sk

Mgr. Tomáš Juríčkov

psychológ

058/4866 128 tomas.jurickov@olup-prednahora.sk

Mgr. Radoslav Naď

psychológ

058/4866 168 radoslav.nad@olup-prednahora.sk

Mgr. Mária Slabejová

psychologická laborantka

058/4866 144 maria.slabejova@olup-prednahora.sk

Mgr. Martin Helik

psychológ pre činnostnú terapiu

058/4866 168 martin.helik@olup-prednahora.sk

Mgr. Dávid Šestina

telovýchovný pedagóg

058/4866 144 david.sestina@olup-prednahora.sk

Bc. Michaela Hajdúková

fyzioterapeutka

058/4866 144 michaela.hajdukova@olup-prednahora.sk

Úsek ošetrovateľstva

Mgr. Viera Lábajová

námestníčka riaditeľa pre úsek OŠ

058/4866 139 viera.labajova@olup-prednahora.sk

Mgr. Darina Gešková

vedúca sestra 1. oddelenia psych., 1.oddelenia MDZ

058/4866 130 darina.geskova@olup-prednahora.sk

Mgr. Lucia Buchtová

vedúca sestra 2. oddelenia MDZ

058/4866 113 lucia.buchtova@olup-prednahora.sk

PhDr. Marianna Hajdúková

vedúca sestra 3. a 4. oddelenia MDZ

058/4866 181 marianna.hajdukova@olup-prednahora.sk

Mgr. Lucia Antalová

dokumentačná sestra

058/4866 166 lucia.poliakova@olup-prednahora.sk

Mgr. Eva Sokolová

administratívna pracovníčka pre sociálnu službu

058/4866 107 eva.sokolova@olup-prednahora.sk

Mgr. Jana Dachová

asistentka námestníka riaditeľa pre úsek OŠ a úseku PS

058/4866 121 jana.dachova@olup-prednahora.sk

Správna rada

Predseda: 
MUDr. Janka Kvetková 
Podpredseda:
Ing. Pavol Hurajt 
Členovia:
Ing. František Lukáš
PhDr. Milan Brdárský
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH  

Dozorná rada

Predseda: 
Ing. Ján Ninač
Členovia: 
Ing. Milan Jašek
Ing. Marta Jančovičová, MPH

Štatutár

Riaditeľ: 
MUDr. Oleg Martinove

Celú organizačnú štruktúru si môžete pozrieť tu.

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 3. mája 2021.