Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa

Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav,PhD., MPH

riaditeľ

vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk 058/4866 131

Ing. Pavol Hurajt

námestník riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku

pavol.hurajt@olup-prednahora.sk 058/4866 106

Ing. Kamil Jankovič

námestník riaditeľa pre investičné a prevádzkové činnosti

kamil.jankovic@olup-prednahora.sk 058/4866 136

MUDr. Zuzana Krajňáková

námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť

zuzana.krajnakova@olup-prednahora.sk 058/4866 105

Mgr. Peter Knapík

námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť

peter.knapik@olup-prednahora.sk 058/4866 132

Mgr. Viera Lábajová

námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva

viera.labajova@olup-prednahora.sk 058/4866 139

Andrea Tamášová

asistentka riaditeľa

andrea.tamasova@olup-prednahora.sk 058/4866 100

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Ing. Pavol Hurajt

námestník riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku

pavol.hurajt@olup-prednahora.sk 058/4866 106

Ing. Alexandra Hurajtová

vedúca ekonomického oddelenia

alexandra.hurajtova@olup-prednahora.sk 058/4866 146

Ing. Jana Antalová

finančná účtovníčka

jana.antalova@olup-prednahora.sk 058/4866 144

Katarína Szentandrassiová

finančná účtovníčka

katarina.szentandrassiova@olup-prednahora.sk 058/4866 134

Ing. Zuzana Krochmaľová

finančná účtovníčka

zuzana.krochmalova@olup-prednahora.sk 058/4866 153

Dagmar Bírová

referentka personalistiky a miezd

dagmar.birova@olup-prednahora.sk 058/4866 140

Zuzana Piljanová

vedúca OLVaS

zuzana.piljanova@olup-prednahora.sk 058/4866 138

Bc. Barbora Vrabcová

referentka podporných služieb

barbora.vrabcova@olup-prednahora.sk 058/4866 135

Ing. Kamil Jankovič

námestník riaditeľa pre investičné a prevádzkové činnosti

kamil.jankovic@olup-prednahora.sk 058/4866 136

Mgr. Katarína Ďurejová

vedúca prvého kontaktu a vlastnej ochrany

katarina.durejova@olup-prednahora.sk 058/4866 162

Janka Jankovičová

referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta

janka.jankovicova@olup-prednahora.sk 058/4866 142

Úsek liečebno-preventívnej a psychoterapeutickej starostlivosti

MUDr. Zuzana Krajňáková

námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť

zuzana.krajnakova@olup-prednahora.sk 058/4866 105

MUDr. Jozef Benkovič

konzultant – špecialista pre liečbu nelátkových závislostí

jozef.benkovic@olup-prednahora.sk 058/4866 103

MUDr. Andrej Vladimír

lekár špecialista – psychiater adiktológ

andrej.vladimir@olup-prednahora.sk 058/4866 124

MUDr. Edita Koprdová

lekár špecialista – psychiater

edita.koprdova@olup-prednahora.sk 058/4866 164

MUDr. Jozef Zborovjan

sekundárny lekár

jozef.zborovjan@olup-prednahora.sk 058/4866 182

Volodymyr Cherevychnyi

sekundárny lekár

volodymyr.cherevychnyi@olup-prednahora.sk 058/4866 127

MUDr. Lukáš Kakalej

sekundárny lekár

lukas.kakalej@olup-prednahora.sk 058/4866 114

Oleg Stapai

sekundárny lekár

oleg.stapai@olup-prednahora.sk 058/4866 116

MUDr. Pavel Pelikán

lekár – špecialita v odbore vnútorné lekárstvo a všeobecné lekárstvo

pavel.pelikan@olup-prednahora.sk 058/4866 164

Mgr. Edita Gonová

vedúca laboratória

labor@olup-prednahora.sk 058/4866 133

Mgr. Martina Čellárová

vedúca fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

rehab.rehab@olup-prednahora.sk 058/4866 148

Mgr. Peter Knapík

námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť

peter.knapik@olup-prednahora.sk 058/4866 132

PhDr. Štefánia Laskovská

klinická psychologička

stefania.laskovska@olup-prednahora.sk 058/4866 123

Mgr. Ľubica Simanová

klinická psychologička

lubica.simanova@olup-prednahora.sk 058/4866 167

Mgr. Katarína Knapíková

klinická psychologička

katarina.slancova@olup-prednahora.sk 058/4866 115

Mgr. Ľudmila Barnová

psychologička

ludmila.barnova@olup-prednahora.sk 058/4866 143

Mgr. Tomáš Juríčkov

psychológ

tomas.jurickov@olup-prednahora.sk 058/4866 128

Mgr. Radoslav Naď

psychológ

radoslav.nad@olup-prednahora.sk 058/4866 168

Mgr. Martin Helik

psychológ

martin.helik@olup-prednahora.sk 058/4866 157

Mgr. Elena Skalická

psychologička

elena.skalicka@olup-prednahora.sk 058/4866 143

Mgr. Mária Slabejová

psychologická laborantka

maria.slabejova@olup-prednahora.sk 058/4866 144

Bc. Filip Stanislav

sociálny pracovník pre činnostnú terapiu

filip.stanislav@olup-prednahora.sk 058/4866168

Úsek ošetrovateľstva

Mgr. Viera Lábajová

námestníčka riaditeľa pre úsek OŠ

viera.labajova@olup-prednahora.sk 058/4866 139

Mgr. Darina Gešková

vedúca sestra 1. oddelenia psych., 1.oddelenia MDZ

darina.geskova@olup-prednahora.sk 058/4866 130

Mgr. Lucia Buchtová

vedúca sestra 2. oddelenia MDZ

lucia.buchtova@olup-prednahora.sk 058/4866 113

PhDr. Marianna Hajdúková, MPH

vedúca sestra 3. a 4. oddelenia MDZ

marianna.hajdukova@olup-prednahora.sk 058/4866 181

Mgr. Lucia Antalová

dokumentačná sestra

lucia.poliakova@olup-prednahora.sk 058/4866 166

Mgr. Eva Sokolová

administratívna pracovníčka pre sociálnu službu

eva.sokolova@olup-prednahora.sk 058/4866 107

Mgr. Jana Dachová

asistentka námestníka riaditeľa pre úsek OŠ a úseku PS

jana.dachova@olup-prednahora.sk 058/4866 121

Správna rada

Predseda: 
PhDr. Milan Brdársky
Podpredseda:
Ing. Pavol Hurajt 
Členovia:
Ing. František Lukáš
Mgr. Nadežda Ferjančíková
Ing. Kamil Jankovič 

Dozorná rada

Predseda: 
Ing. Ján Ninač
Členovia: 
Ing. Milan Jašek
Ing. Marta Jančovičová, MPH

Štatutár

Riaditeľ: 
Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav,PhD., MPH

Celú organizačnú štruktúru si môžete pozrieť tu.

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 9. mája 2022.