Prednášky

Možnosť objednania Odborných prednášok na základe Ponuky služieb

  Kontakt :
  Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
  tel.: 058/4866 145 
  mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie nájdete tu.

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP,n.o. Predná Hora): 

 • Lektorské interné (balíček služieb): 75,00 EUR/1 prednáška a 1 hod. prenájmu
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 50,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusia, občerstvenie, v prípade záujmu o prehliadku expozície F. Coburga zľavu 30% na vstup v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora): 

 • Lektorské – externé:
  • do 50 osôb 50,00 EUR/hod.;
  • do 100 osôb 70,00 EUR/hod.;
  • nad 100 osôb 100,00 EUR/hod.;
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo
 • Strata času na ceste: 20,00 EUR/hod.

Kontakt:Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145 
mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Prednášky realizované v roku 2019:

7.2.2019, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky„Novodobé nelátkové závislosti + Nelátkové závislosti“ pre študentov EGT Tisovec

12.3.2019, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky„Ošetrovateľstvo“ pre študentov SZŠ Poprad

12.3.2019, Košice, preventívne prednášky„Novodobé nelátkové závislosti + Zvládanie stresu a práca s ním“ pre študentov Evanjelického gymnázia Košice

4.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Nové syntetické psychoaktívne látky, Herba a riziká jej užívania“ + prehliadka expozície Coburg pre študentov Hotelová akadémia Brezno

10.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky„Poradenstvo v oblasti závislosti zamerané na detský a adolescentný vek“ pre riaditeľov a vychovávateľov reedukačných centier, špeciálnych škôl a internátov, špeciálnych školských zariadení, odborní zamestnanci CPPPaP z Banskobystrického kraja

11.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Poradenstvo v oblasti závislosti zamerané na detský a adolescentný vekpre žiakov ZŠ Liptovský hrádok

16.4.2019 Gemerská Ves, preventívne prednášky„Nebezpečenstvá vyplývajúce z užívania herbypre žiakov ZŠ Gemerská Ves

29.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Diagnostika drogovej závislosti + Novodobé nelátkové závislostipre študentov Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov

14.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Psychické a telesné dôsledky závislosti pre žiakov ZŠ Hnúšťa

15.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Doliečovací proces závislýchpre študentov SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok

22.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Diagnostika drogovej závislosti + „Nové syntetické psychoaktívne látky, Herba a riziká jej užívaniapre študentov SSOŠ – MSZ Rimavská Sobota

23.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Záťažové situácie“ + „Syndróm vyhoreniapre profesionálnych rodičov a sociálnych pracovníkovCentrum pre deti a rodiny Slniečko Polomka