Preskočiť na obsah

Prednášky

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dňa 05. apríla 2022 sa povoľujú prednášky v rámci primárnej prevencie prezenčnou formou.

Možnosť objednania odborných prednášok na základe ponuky služieb. Detailné informácie o témach prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie v PDF formáte TU.

 Kontakt :
 Mgr. Rozália Hubeňáková
 tel.: 058/4866 145
 e-mail: rozalia.hubenakova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP, n. o. Predná Hora): 
 • Lektorské – interné (balíček služieb): 100,00 EUR/hod.
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 80,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusiu, občerstvenie.

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora):
 • Lektorské – externé: 150,00 EUR/hod.
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo 0,60 EUR/km)
 • Strata času na ceste: 35,00 EUR/hod.
Odborné prednášky – WEBEX ( OLÚP, n. o. Predná Hora):
 • Lektorské – prednášková činnosť online: 90,00 EUR/hod.
Prednášky primárnej prevencie v roku 2023:
 • 07. 02. 2023, OLÚP, n. o. Predná Hora – WEBEX, preventívne prednášky online formou, téma „Novodobé nelátkové závislosti“ pre Gymnázium Tvrdošín
 • 16.03.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Nikotín a fajčenie, Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže“ pre Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • 30.03.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Relaxačné techniky“ pre Centrum pre deti a rodiny Polomka
 • 03.05.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže“ pre Súkromné gymnázium DSA Bardejov
 • 10.05.2023, Nitra, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Závislosť a pastorácia“ pre Kňazský seminár sv. Gorazda
 • 11.05.2023, Hronský Beňadik, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Závislosť a pastorácia“ v rámci Formačného dňa kňazov
 • 18.05.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o. pre Strednú zdravotnícku školu Lučenec
 • 18.05.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Rodinná terapia pre Klub abstinentov Sloboda, Dubnica nad Váhom
 • 08.06.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov a závislých pre Základnú školu s materskou školou Liptovský Mikuláš
 • 24.08.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Vplyv pedagógov na deti“ pre ZŠ Matejovie Liptovský Hrádok
 • 13.09.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o. pre Stredú zdravotnícku školu Košice
 • 28.09.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Nelátkové závislosti, Depresia u adolescentov v dôsledku závislosti, pre Strednú odbornú školu ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov
 • 12.10.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Psychické a telesné dôsledky závislosti, pre Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej
 • 26.10.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov v dôsledku závislosti“ pre ZŠ Matejovie Liptovský Hrádok
Prednášky primárnej prevencie v roku 2022:
 • 07. 04. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a v adolescencii“ pre SPŠT Poprad
 • 21. 04. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov a závislých“ pre ZŠ Liptovský Hrádok
 • 18. 05. 2022, SZŠ Poprad, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Nové syntetické psychoaktívne látky“ pre SZŠ Poprad
 • 31. 05. 2022, ZŠ Štrba, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Depresia u adolescentov, Nové syntetické psychoaktívne látky“ pre ZŠ Štrba
 • 01. 06. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Nelátkové závislosti“ pre SZŠ Poprad
 • 25. 08. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Poradenstvo v oblasti závislosti zamerané na detský a adolescentný vek, Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a adolescencii“ pre ZŠ Liptovský Hrádok
 • 31. 08. 2022, ZŠ Rudňany, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Stres a syndróm vyhorenia“ pre ZŠ Rudňany
 • 11. 09. 2022, Telgárt, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a adolescencii“ pre SPDDD Úsmev ako dar
 • 12.10.2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a v adolescencii“ pre IA MPSVaR Bratislava
 • 20.10.2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov a u závislých pre Základnú školu s materskou školou J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
 • 27.10.2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Nelátkové závislosti pre Strednú odbornú školu technickú, Rožňava
 • 03.11.2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy Nelátkové závislosti. Novodobé nelátkové závislosti, Psychické a telesné dôsledky závislostí, Nové syntetické psychoaktívne látky. Herba a riziká jej užívania pre Súkromné gymnázium Lučenec
 • 07.11.2022, Revúca, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Fajčenie pre ZŠ J. A. Komenského Revúca
 • 09.11.2022, Poprad, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Fajčenie, Psychické a telesné dôsledky závislostí pre Strednú zdravotnícku školu Poprad
 • 24.11.2022, Poprad, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Príčiny začiatku užívania návykových látok, Fajčenie, Psychické a telesné dôsledky závislosti pre Strednú zdravotnícku školu Poprad
 • 25.11.2022, ZŠ Štrba, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k závislosti, Depresia u adolescentov a u závislých, Psychické a telesné dôsledky závislosti pre ZŠ Štrba
 • 01.12.2022, Revúca, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí, Depresia u adolescentov a závislých pre ZŠ Hviezdoslavova
 • 02.12.2022, Harichovce, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Stres a syndróm vyhorenia pre Základná škola s materskou školou Harichovce
 • 12.12.2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o. pre Strednú zdravotnícku školu Rožňava