Úvod » Naša činnosť » Prednášky

Prednášky

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLUP, n.o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 sú do prednášky do odvolania v OLÚP, n. o. Predná Hora pozastavené. Ponúkame Vám možnosť absolvovať prednášky online prostredníctvom služby WEBEX (viď nižšie).

Možnosť objednania Odborných prednášok na základe ponuky služieb

Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie v pdf tu.

  Kontakt :
  Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
  tel.: 058/4866 145 
  mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP,n.o. Predná Hora): 

 • Lektorské interné (balíček služieb): 90,00 EUR/1 prednáška a 1 hod. prenájmu
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 60,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusia, občerstvenie, v prípade záujmu o prehliadku expozície F. Coburga zľavu 30% na vstup v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora. Možnosť poskytnutia zľavy pre školy v okres Revúca v rámci regionálnej spolupráce – 30 % z celkovej ceny balíčka; Možnosť poskytnutia zľavy pre zdravotnícke školy (SŠ, VŠ) – 50 % z celkovej ceny balíčka.

 • Prehliadka expozície F. Coburga:
 • Deti 6 – 15 rokov:  0,60 EUR/os.
 • Deti nad 15 rokov a dospelí: 1,20 EUR/os

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora):

 • Lektorské – externé:
  • do 50 osôb 60,00 EUR/hod.;
  • do 100 osôb 84,00 EUR/hod.;
  • nad 100 osôb 120,00 EUR/hod.;
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo 0,60 EUR/km)
 • Strata času na ceste: 24,00 EUR/hod.

Odborné prednášky – WEBEX ( OLÚP, n. o. Predná Hora):

 • Lektorské – prednášková činnosť online prostredníctvom služby WEBEX
  • 90,00 EUR/hod.
  • zľava počas COVID-19 20 % z celkovej ceny

Kontakt: Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145, 0902 965 082
mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 17. februára 2021.