Úvod » Naša činnosť » Prednášky

Prednášky

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLUP, n.o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 s účinnosťou od 01.10.2020 sú do odvolania prednášky v OLÚP, n. o. Predná Hora pozastavené. Ponúkame Vám možnosť absolvovať prednášky online prostredníctvom služby WEBEX (viď nižšie).

Možnosť objednania Odborných prednášok na základe Ponuky služieb

  Kontakt :
  Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
  tel.: 058/4866 145 
  mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie nájdete tu.

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP,n.o. Predná Hora): 

 • Lektorské interné (balíček služieb): 75,00 EUR/1 prednáška a 1 hod. prenájmu
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 50,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusia, občerstvenie, v prípade záujmu o prehliadku expozície F. Coburga zľavu 30% na vstup v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora

 • Prehliadka expozície F. Coburga:
 • Deti 6 – 15 rokov:  0,50 EUR/os.
 • Deti nad 15 rokov a dospelí: 1,00 EUR/os

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora): 

 • Lektorské – externé:
  • do 50 osôb 50,00 EUR/hod.;
  • do 100 osôb 70,00 EUR/hod.;
  • nad 100 osôb 100,00 EUR/hod.;
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo
 • Strata času na ceste: 20,00 EUR/hod.

Odborné prednášky – WEBEX ( OLÚP, n. o. Predná Hora): 

 • Lektorské – prednášková činnosť online prostredníctvom služby WEBEX
  • 75,00 EUR/hod.
  • zľava počas COVID-19 20 % z celkovej ceny

Kontakt: Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145, 0902 965 082
mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Prednášky realizované v roku 2020:

20.2.2020, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky„Novodobé nelátkové závislosti “ pre študentov EGT Tisovec

27.2.2020 OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a adolescencii“ pre pedagógov ŠZŠ Čierny Balog

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 30. septembra 2020.