Preskočiť na obsah

Prednášky

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora zabezpečí záujemcom z radov škôl, orgaizácií či firiem odborné prednášky, ktoré súvisia s akýmikoľvek látkovými či nelátkovými závislosťami a duševným zdravím.

Možnosť objednania odborných prednášok na základe ponuky služieb. Detailné informácie o témach prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie v PDF formáte TU.

 Kontakt :
 tel.: 058/4866 145
 e-mail: marketing@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP, n. o. Predná Hora): 
 • Lektorské – interné (balíček služieb): 100,00 EUR/hod.
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 80,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusiu, občerstvenie.

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora):
 • Lektorské – externé: 150,00 EUR/hod.
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo 0,60 EUR/km)
 • Strata času na ceste: 35,00 EUR/hod.
Odborné prednášky – WEBEX ( OLÚP, n. o. Predná Hora):
 • Lektorské – prednášková činnosť online: 90,00 EUR/hod.
Prednášky primárnej prevencie v roku 2024:
 • 16.01.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o.“ pre Stredú zdravotnícku školu svätej Alžbety v Košiciach (16)
 • 01.02.2024, Revúca, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Alkoholizmus“ pre Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej (20)
 • 08.03.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Vyhorenie a Relaxačné techniky“ pre Základnú školu J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok (24)
 • 20.03.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Nelátkové závislosti“ pre Spojenú školu internátnu v Levoči (43)
 • 21.03.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Doliečovací proces závislých, Rodinná terapia a spoluzávislosť, Depresia u adolescentov v dôsledku závislosti“ pre Centrum pre deti a rodiny Semeteš (7)
 • 11.04.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Nelátkové závislosti, Psychické a telesné dôsledky závislosti pre Súkromné gymnázium DSA Bardejov (25)
 • 25.04.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Nelátkové závislosti, Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o. pre Strednú zdravotnú školu v Prešove (31)
 • 09.05.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Novodobé nelátkové závislosti“ pre Základnú školu z Lubeníka (48)
 • 16.05.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Novodobé nelátkové závislosti, Šport a prevencia závislosti“ pre Základnú školu Hviezdoslavovu v Revúcej (31)
 • 23.05.2024, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Novodobé nelátkové závislosti, Psychické a telesné dôsledky závislosti, Šport a prevencia závislosti“ pre Strednú odbornú školu podnikania a služieb Námestovo (86)
Prednášky primárnej prevencie v roku 2023:
 • 07. 02. 2023, OLÚP, n. o. Predná Hora – WEBEX, preventívne prednášky online formou, téma „Novodobé nelátkové závislosti“ pre Gymnázium Tvrdošín
 • 16.03.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, témy „Nikotín a fajčenie, Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže“ pre Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • 30.03.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Relaxačné techniky“ pre Centrum pre deti a rodiny Polomka
 • 03.05.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže“ pre Súkromné gymnázium DSA Bardejov
 • 10.05.2023, Nitra, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Závislosť a pastorácia“ pre Kňazský seminár sv. Gorazda
 • 11.05.2023, Hronský Beňadik, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Závislosť a pastorácia“ v rámci Formačného dňa kňazov
 • 18.05.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o. pre Strednú zdravotnícku školu Lučenec
 • 18.05.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Rodinná terapia pre Klub abstinentov Sloboda, Dubnica nad Váhom
 • 08.06.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov a závislých pre Základnú školu s materskou školou Liptovský Mikuláš
 • 24.08.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Vplyv pedagógov na deti“ pre ZŠ Matejovie Liptovský Hrádok
 • 13.09.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o. pre Stredú zdravotnícku školu Košice
 • 28.09.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Nelátkové závislosti, Depresia u adolescentov v dôsledku závislosti, pre Strednú odbornú školu ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov
 • 12.10.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Psychické a telesné dôsledky závislosti, pre Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej
 • 26.10.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov v dôsledku závislosti“ pre ZŠ Matejovie Liptovský Hrádok
 • 28.11.2023, Revúca, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Nikotín a fajčenie“ pre ZŠ Hviezdoslavova
 • 01.12.2023, Uloža, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Prevencia vyhorenia“ pre Základná škola s materskou školou Harichovce
 • 06.12.2023, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Ošetrovateľská, edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP n. o.“ pre Strednú zdravotnícku školu Lučenec