Úvod » Naša činnosť » Prednášky

Prednášky

Možnosť objednania Odborných prednášok na základe Ponuky služieb

  Kontakt :
  Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
  tel.: 058/4866 145 
  mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie nájdete tu.

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP,n.o. Predná Hora): 

 • Lektorské interné (balíček služieb): 75,00 EUR/1 prednáška a 1 hod. prenájmu
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 50,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusia, občerstvenie, v prípade záujmu o prehliadku expozície F. Coburga zľavu 30% na vstup v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora

 • Prehliadka expozície F. Coburga:
 • Deti 6 – 15 rokov:  0,50 EUR/os.
 • Deti nad 15 rokov a dospelí: 1,00 EUR/os

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora): 

 • Lektorské – externé:
  • do 50 osôb 50,00 EUR/hod.;
  • do 100 osôb 70,00 EUR/hod.;
  • nad 100 osôb 100,00 EUR/hod.;
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo
 • Strata času na ceste: 20,00 EUR/hod.

Kontakt: Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145 
mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

Prednášky realizované v roku 2019:

7.2.2019, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky„Novodobé nelátkové závislosti + Nelátkové závislosti“ pre študentov EGT Tisovec

12.3.2019, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Ošetrovateľská edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP, n. o. Predná Hora“ pre študentov SZŠ Poprad

12.3.2019, Košice, preventívne prednášky„Novodobé nelátkové závislosti + Zvládanie stresu a práca s ním“ pre študentov Evanjelického gymnázia Košice

4.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Nové syntetické psychoaktívne látky, Herba a riziká jej užívania“ + prehliadka expozície Coburg pre študentov Hotelová akadémia Brezno

10.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky„Poradenstvo v oblasti závislosti zamerané na detský a adolescentný vek“ pre riaditeľov a vychovávateľov reedukačných centier, špeciálnych škôl a internátov, špeciálnych školských zariadení, odborní zamestnanci CPPPaP z Banskobystrického kraja

11.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Poradenstvo v oblasti závislosti zamerané na detský a adolescentný vek“ pre žiakov ZŠ Liptovský hrádok

16.4.2019 Gemerská Ves, preventívne prednášky„Nebezpečenstvá vyplývajúce z užívania herby“ pre žiakov ZŠ Gemerská Ves

29.4.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Diagnostika drogovej závislosti“ + Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov

14.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Psychické a telesné dôsledky závislosti“  pre žiakov ZŠ Hnúšťa

15.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Doliečovací proces závislých“ pre študentov SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok

22.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Diagnostika drogovej závislosti + „Nové syntetické psychoaktívne látky, Herba a riziká jej užívania“ pre študentov SSOŠ – MSZ Rimavská Sobota

23.5.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Záťažové situácie“ + „Syndróm vyhorenia“ pre profesionálnych rodičov a sociálnych pracovníkovCentrum pre deti a rodiny Slniečko Polomka

10.6.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Poradenstvo v oblasti závislostí zamerané na detský a adolescentný vek“ pre žiakov Základná škola Mlynky

11.6.2019, Sirk,preventívne prednášky „Alkohol, cigarety, energetické nápoje – nebezpečenstvá a riziká“ pre žiakov 2. stupňa ZŠ Sirk a rodičov žiakov obce Sirk

13.6.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže“ + „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Gymnázium Martina Kukučína Revúca

14.6.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Diagnostika alkoholovej a drogovej závislosti“ pre učiteľov Základná škola Drienovec

26.6.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Užívanie návykových látok u dospievajúcich žien a ich vplyv na tehotenstvo“ + „Ošetrovateľská edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP, n. o. Predná Hora“ pre študentov Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča

8.7.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Nové syntetické psychoaktívne látky, Herba a riziká jej užívania“ + prehliadka expozície Coburg pre učiteľov Špeciálnej základnej školy Jelšava

20.8.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Prednáška o závislostiach“ pre účastníkov tábora, Detská psychiatrická ambulancia Košice

2.10.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Ošetrovateľská edukačná a psychoterapeutická starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP, n. o. Predná Hora“ pre študentov Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

22.10.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Problémy osobnostného vývinu súvisiaceho s pornografiou + Novodobé nelátkové závislosti“, pre zamestnancov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec

15.11.2019, Kultúrne centrum Detva,preventívne prednášky „Preventívne psychologické poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenie konfliktov“ pre zamestnancov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva

18.11.2019, Stredná zdravotnícka škola Poprad, preventívna prednáška „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže“ pre študentov Stredná zdravotnícka škola Poprad

26.11.2019, OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Nelátkové závislostipre žiakov ZŠ Rožňava

3.12.2019 OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Psychické a telesné dôsledky závislosti a „Novodobé nelátkové závislosti“ + prehliadka expozície Coburg pre žiakov ZŠ Sama Tomášika Lubeník

13.12.2019 OLÚP, n. o., preventívne prednášky „Stres a praktiky na zvládanie stresu + riešenie konfliktov + agresivitapre učiteľov ZŠ Komenského Poprad

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 10. februára 2020.