Publikácie

Brožúry a metodické príručky:

  • príručka „Závislosť“  tu
  • príloha „Lipovitan Duo“ k príručke Závislosť tu
  • brožúra Doliečovanie“  tu
  • poster „Health Therapy (Liečebno-preventívna starostlivosť o zdravie“ tu
  • príručka „Edukačný materiál pre nácvik sociálnych zručností tu
  • príručka „Metodická príručka o drogovej závislosti pre pedagógov“ tu
  • príručka „Metodická príručka o drogovej závislosti pre zamestnancov štátnej správy“ tu

Publikačná činnosť 2021:

  • Vladimír, V., 2021. Problematika nadmerného pitia alkoholu a závislosť od alkoholu v čase koronavírusovej pandémie. Časopis Štandard. 23.02.2021.
  • Oravec Koreňová, L., 2021. OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte. Revúcke listy. 30. ročník/1. s.7. 15.01.2021.

Účasť v rozhlasových reláciách 2021:

  • Gonová, E., OLÚP, n.o. Predná Hora – závislosti, markery závislosti od alkoholu. In: Lumenofórum [rozhlasová relácia], rádio Lumen. 28.06.2021 13:45.

Publikácie na internetových portáloch 2021:

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 9. júla 2021.