Preskočiť na obsah

Publikácie

Brožúry a metodické príručky:

 • príručka „Manuál pre terapeutickú prácu s pacientmi“ tu
 • príručka „Závislosť“  tu
 • príloha „Lipovitan Duo“ k príručke Závislosť tu
 • brožúra Doliečovanie“  tu
 • poster „Health Therapy (Liečebno-preventívna starostlivosť o zdravietu
 • príručka „Edukačný materiál pre nácvik sociálnych zručností“ tu
 • príručka „Metodická príručka o drogovej závislosti pre pedagógovtu
 • príručka „Metodická príručka o drogovej závislosti pre zamestnancov štátnej správytu

Publikačná činnosť 2022:

 • Krajňáková, Z., 2022. Najviac hospitalizovaných alkoholikov pochádza z Košického kraja. Denník Pravda. 20.11.2022.
 • Stanislav, V., 2022. Nový certifikačný študijný program „Látkové a nelátkové závislosti“. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholické obzor). 2022

Publikácie na internetových portáloch 2022:

Účasť v televíznych a online diskusiách 2022:

 • Stanislav, V., Špecifiká poradenskej a terapeutickej práce v oblasti adiktológie. In: IPČko [diskusia], Paneurópska vysoká škola. 04.02.2022.

Publikačná činnosť 2021:

 • Oravec Koreňová, L., 2021. OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte. Revúcke listy. 30. ročník/1. s. 7. 15.01.2021.
 • Vladimír, A., 2021. Problematika nadmerného pitia alkoholu a závislosť od alkoholu v čase koronavírusovej pandémie. Časopis Štandard. 23.02.2021.
 • Benkovič, J., 2021. Nadmerné sledovanie internetovej pornografie. Sociálna prevencia. číslo 1/2021. s. 21. 07.07.2021.
 • Krajňáková, Z., 2021. Pijeme čoraz viac. Časopis Zdravie. september/2021. s. 64. 19.07.2021

Účasť v rozhlasových reláciách 2021:

 • Gonová, E., OLÚP, n.o. Predná Hora – závislosti, markery závislosti od alkoholu. In: Lumenofórum [rozhlasová relácia], rádio Lumen. 28.06.2021.
 • Gonová, E., OLÚP, n.o. Predná Hora – závislosti, markery závislosti od alkoholu. In: Vyznania[rozhlasová relácia], rádio Lumen. 11.07.2021.

Účasť v rozhlasových reláciách 2021:

 • Stanislav, V., Novodobé závislosti. In: Zdravá duša [podcast], zdravotná poisťovňa Union. 15.07.2021.

Publikácie na internetových portáloch 2021: