Preskočiť na obsah

Publikácie

Brožúry a metodické príručky:

  • príručka „Manuál pre terapeutickú prácu s pacientmi“ tu
  • príručka „Závislosť“  tu
  • príloha „Lipovitan Duo“ k príručke Závislosť tu
  • brožúra Doliečovanie“  tu
  • poster „Health Therapy (Liečebno-preventívna starostlivosť o zdravietu
  • príručka „Edukačný materiál pre nácvik sociálnych zručností“ tu
  • príručka „Metodická príručka o drogovej závislosti pre pedagógovtu
  • príručka „Metodická príručka o drogovej závislosti pre zamestnancov štátnej správytu