Úvod » Udalosti » Termíny doliečovania » A-doliečovanie

A-doliečovanie

Koná sa 24. júla 2020

Téma: Čo mi dáva klub?

Program dňa: (piatok):

07.00 – 09.30 – prezencia

09.30 – 10.00 – otvorenie stretnutia

10.00 – 12.20 – edukácia k téme stretnutia, diskusia, riešenie problémov v abstinencii a zodpovedanie otázok

12.20 – obed

12.30 – 13.30 – prestávka

13.30 – 15.00 – diskusia k aktuálnym problémom v abstinencii a zodpovedanie otázok

15.15 – ukončenie oficiálnej časti programu dňa.

Nezdravotnícke služby OLÚP, n. o.:

  1. Stravovanie – nárok na bezplatný obed má každý účastník a len jeden rodinný príslušník (1+1) nad 18 rokov. Stravu pre účastníka, rodinného príslušníka a ďalších rodinných príslušníkov je možné objednať po potvrdení svojej účasti na terapii najneskôr do 23. 7. 2020 (štvrtok) do 15.00 hod na tel. čísle 058/4866 111 alebo e-mailom na: recepcia@olup-prednahora.sk
  2. Obed pre viac ako jedného rodinného príslušníka je spoplatnený sumou podľa platného cenníka OLÚP, n. o. Predná Hora. Za nahlásené obedy sa platí na recepcii.
  3. Ubytovanie – možnosť ubytovania v okolí