Preskočiť na obsah

Projekty a spolupráca

Názov projektu:

Rodinná terapia

Zhrnutie projektu:

Špecializovaná zdravotná starostlivosť

Rodinná terapia je neoddeliteľnou súčasťou liečby závislosti od hrania hazardných hier (patologického hráčstva). Rodina totiž zohráva dôležitú úlohu vo vývoji, udržiavaní v závislosti a následne aj v uzdravovaní sa z tohto ochorenia. Terapia patologického hráčstva má svoje špecifiká, ktorými sa mierne odlišuje od ostatných závislostí. Rodina pri podpore blízkeho, ktorý sa chce z tejto závislosti dostať, potrebuje byť oboznámená o princípoch tohto ochorenia, ako aj odporúčaných postupoch ako pomáhať svojmu blízkemu abstinovať.

Nevyhnutnou súčasťou liečby závislosti od hrania hazardných hier býva takzvaná finančná kontrola, bez ktorej je abstinencia patologického hráča otázna. Ide o pomerne prísnu kontrolu akýchkoľvek financií patologického hráča, najmä jeho voľných finančných prostriedkov. Často sa musí pristúpiť k zrušeniu účtov, ku kontrole pri výberoch z bankomatov, ako aj ku kontrole bežných výdavkov (bločkov). Táto kontrola blízkej osoby by mala byť pomocou pre patologického hráča, ktorý sa snaží abstinovať. Je to však pomoc aj pre rodinu, ktorá je už často finančne zruinovaná, keďže v nádejí, že patologickému hráčovi pomôže, platí za neho dlhy a urovnáva problémy, ktoré spôsobil.  

Hlavným cieľom rodinnej terapie je teda oboznámenie rodinných príslušníkov pacientov – patologických hráčov – o týchto fenoménoch, najmä o takzvanom „umožňovaní“ závislosti, ako aj o spoluzávislosti. Prvý pojem popisuje nevedomé podporovanie závislosti patologických hráčov, okrem iného platenie či odpúšťanie ich finančných dlhov. Spoluzávislosť zase označuje správanie, ktoré sa rodinní príslušníci počas života so závislým patologickým hráčom naučia. Naučia sa preberať zodpovednosť, riešiť jeho finančné ťažkosti, kryť jeho dlhy, popierať jeho problémy, nie sú schopní vymedziť jasné hranice či prestať hráča finančne podporovať.

Nemenej dôležitá je v tejto súvislosti práca s deťmi patologických hráčov, ktoré sa učia hazardnému hraniu od svojich rodičov a už v skorom veku sa stávajú minimálne rizikovými hráčmi. Problémy, ktoré má patologický hráč, vytvoria doma prostredie (hádky kvôli peniazom, nedostatok financií), v ktorom je rozvoj závislostí u ďalších členov rodiny veľmi pravdepodobný. Vzhľadom na to, že rodiny sú často vo finančných debakloch kvôli patologickým hráčom, je pre ne ťažké zabezpečiť si ubytovanie potrebné ku komplexnej liečbe v podobe rodinnej terapie. Preto žiadame o dotáciu na podporu tých (rodinní príslušníci), ktorí sa kvôli patologickému hráčstvu dostali do finančných ťažkostí. Vďaka Vašej podpore im poskytneme slušné a dôstojné ubytovanie nutné k absolvovaniu trojdňovej rodinnej terapie, ktorá sa koná dvakrát počas liečby pacienta.

Poskytovateľ finančnej dotácie:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Poskytnutá dotácia:

50 000 EUR

Účel použitia finančnej dotácie:

  • Čiastočná kompenzácia nákladov spojených s rodinnou terapiou (ubytovanie). V roku 2024 sme sa rozhodli rozšíriť rodinnú terapiu o jeden deň, čo znamená, že rodinní príslušníci strávia na Prednej Hore štyri dni.
  • Plná kompenzácia zážitkových aktivít, ktoré budú voľnočasovými aktivitami počas dní na Prednej hore. Aktivity sa budú týkať rozvoja motorických zručností, športových zručností ale rovnako aj mnohých zážitkov pre deti liečených pacientov – terapia so včielkami alebo návrat v histórií. Do tejto skupiny budú rovnako patriť aj pripravované rehabilitácie.
  • Kompenzácia odborného vzdelávania terapeutických pracovníkov OLÚP, n. o. Predná Hora, (motivačné rozhovory, psychodiagnostika, výmenné stáže).

Realizácia projektu:

01/2024 – 12/2024

Miesto realizácie projektu:

  • OLÚP, n. o. Predná Hora

Bc. Barbora Vrabcová

referentka podporných služieb