Projekty a spolupráca

OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracuje na medzinárodnej úrovni s WOTUW Krakov v Poľsku (Wojvodské stredisko terapie závislosti a spoluzávislosti – špecializovaná nemocnica J. Babinského Krakov):

 • 26. 28. 10. 2011 – sa poverení zástupcovia OLÚP, n.o. Predná Hora  zúčastnili na študijnej návšteve vo WOTUW Krakov, ktorej súčasťou bola aj  konferencia  „Liečba závislých pacientov – poľské a slovenské skúsenosti“
 • 5. 7. 9. 2012 – sa zástupcovia WOTUW Krakov zúčastnili na pracovnom stretnutí v OLÚP, n.o. Predná Hora, ktorého súčasťou bol odborný seminár „Slovensko-poľské skúsenosti v liečbe závislostí II“. Úprimnou snahou oboch strán je prehlbovanie a rozvíjanie tejto medzinárodnej spolupráce s cieľom vymeniť si cenné skúsenosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí a tým prispieť k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.
 • 17. 28. 6. 2013 – absolvovali vybraní zamestnanci OLÚP, n.o. Predná Hora (psychologička, psychologická laborantka, zdravotná sestra) stáž vo WOTUW Krakov a súčasne ďalší poverení zástupcovia OLÚP, n.o. Predná Hora sa zúčastnili krátkej exkurzii vo WOTUW Krakov. 
 • 9. 20. 9. 2013 – absolvovali vybraní zamestnanci WOTUW stáž v OLÚP, n. o. Predná Hora a súčasne ďalší odborníci z Malopoľských centier pre liečbu závislostí mali možnosť absolvovať aj študijnú návštevu.
 • 22. 2. 2013 – sa zástupcovia WOTUW Krakov zúčastnili na pracovnom stretnutí v OLÚP, n. o. Predná Hora, ktoré bolo zamerané na zhrnutie a vyhodnotenie uplynulého roka 2013, aplikáciu prevzatých skúseností, metód do praxe a plán rozvoja ďalšej spolupráce na rok 2014.
 • 2. 13. 6. 2014 –absolvovaná stáž zamestnancov WOTUW v OLÚP
 • 6. 17. 10. 2014 – absolvovaná stáž zamestnancov OLÚP vo WOTUW, ktorej súčasťou bolo aj pracovné stretnutie poverených zamestnancov OLUP s riaditeľkou WOTUW a riaditeľkou MOSTU dňa 13.10.
 • 6.– 7. 11. 2014 – sa poverení zástupcovia OLÚP zúčastnili na pracovnom stretnutí vo WOTUW, ktoré bolo zamerané na zhrnutie a vyhodnotenie uplynulého roka 2014, aplikáciu prevzatých skúseností, metód do praxe a plán rozvoja ďalšej spolupráce na rok 2015.
 • 14. 18. 9. 2015 – absolvovali vybraní zamestnanci OLÚP, n. o. Predná Hora stáž vo WOTUW Krakov 
 • 21. 25. 9. 2015 – absolvovali vybraní zamestnanci WOTUW stáž v OLÚP, n. o. Predná Hora 
 • 10. 10. 2015 – 1. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v PATEB, s.r.o. Jemnice v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“ 
 • 5. 2. 2015 – 2. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Krakove v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“ 
 • 18. 19. 2. 2015 – 3. záverečné pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Ždiari v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“ 
 • 1. 5. 5. 2016 – aktívna účasť na AT konferencii v Seči v ČR a prezentácia výsledkov spoločného medzinárodného výskumu v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“


OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracuje na medzinárodnej úrovni aj sPsychiatrickou liečebňou PATEB Jemnice v Českej republike:

 • 10. – 12. 2. 2014 – pracovné stretnutie so zástupcami PATEB  na medzinárodnej úrovni pod názvom  „Aktuálne trendy v liečbe závislostí“ s cieľom nadviazania novej spolupráce
 • 7. 10. 10. 2015 – sa poverení zástupcovia OLÚP, n. o. Predná Hora zúčastnili na študijnej návšteve v PATEB, s.r.o. Jemnice, ktorého súčasťou bola aj psychiatrická konferencia „Závislost na psychiatrii“ a 1. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“ 
 • 5. 2. 2015 – 2. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Krakove v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“ 
 • 18. 19. 2. 2015 – 3. záverečné pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Ždiari v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
 • 1. 5. 5. 2016  aktívna účasť na AT konferencii v Seči v ČR a prezentácia výsledkov spoločného medzinárodného výskumu v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“


OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracoval aj na tvorbe dokumentárnych filmov:

 • Evanjelické gymnázium Tisovec: dokumentárny film „Návrat“
 • Centrum voľného času Tornaľa: dokumentárny film „Nenič svoje múdre telo Stop drogám, áno životu“
 • ANIMFILM,s.r.o. Bratislava: dokument Alkoholizmus“


OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracoval aj na tvorbe edukačných príručiekčasopisov:

 • MERCK spol. s r.o. Bratislava: príručka „Závislosť a jej vplyv na rodinu – rodinná terapia v komplexnej liečbe pacienta“
 • MERCK spol. s r.o. Bratislava: príručka „Edukačná príručka pre spoluzávislých (spolutrpiacich)“
 • HEINEKEN Slovensko: príručka „Vaše deti a alkohol – Fakty a rady, ktoré vám pomôžu zaujať správny postoj“
 • RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava:  špeciálne vydanie časopisu BEDEKER ZDRAVIA v rámci projektu „Ako zvládať látkové a nelátkové závislosti“ pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR


OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracuje aj na rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti v regióne. Vďaka spolupráci s Múzeom vo Svätom Antone sme v roku 2007 slávnostne otvorili expozíciu Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore.