Preskočiť na obsah

Certifikáty

OLÚP, n. o. Predná Hora = záruka kvality poskytovaných služieb

OLÚP, n. o. Predná Hora je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, ktorý potvrdzuje, že organizácia má zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2015. 

Víziou OLÚP, n. o. Predná Hora je spoločnou prácou a úspechmi v poskytovaní služieb zvyšovať kvalitu života pacientov, klientov a zamestnancov.

Poslaním OLÚP, n. o. Predná Hora je poskytovať s celoslovenskou pôsobnosťou komplexnú stredne dlhodobú ústavnú a ambulantnú liečbu všetkých druhov závislostí v špecializovanej nemocnici OLUP, n. o.  Predná Hora.

Pre napĺňanie poslania a vízie prijalo vedenie ústavu Politiku kvality, ktorej realizáciu podporujú vypracované Ciele kvalityPrehlásenie OLÚP, n. o. Predná Hora.