Úvod » O nás » Certifikáty

Certifikáty

OLÚP, n. o. Predná Hora = záruka kvality poskytovaných služieb

OLÚP, n. o. Predná Hora je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, ktorý potvrdzuje, že organizácia má zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2015. 

Víziou OLÚP, n. o. Predná Hora je spoločnou prácou a úspechmi v poskytovaní služieb zvyšovať kvalitu života pacientov, klientov a zamestnancov.

Poslaním OLÚP, n. o. Predná Hora je poskytovať s celoslovenskou pôsobnosťou komplexnú stredne dlhodobú ústavnú a ambulantnú liečbu všetkých druhov závislostí v špecializovanej nemocnici OLUP, n. o.  Predná Hora.

Pre napĺňanie poslania a vízie prijalo vedenie ústavu Politiku kvality, ktorej realizáciu podporujú vypracované Ciele kvality Prehlásenie OLÚP, n. o. Predná Hora. 

Ciele kvality na rok 2021 tu

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 26. januára 2021.