Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v OLÚP, n. o. Predná Hora.

A-doliečovanie

Téma: Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc. Program dňa: (piatok): 09.20 – 09.30 – prezencia 09.30 – 10.00 – otvorenie stretnutia 10.00 – 11.00 – edukácia k téme stretnutia, diskusia, riešenie problémov v abstinencii a zodpovedanie otázok 12.20 – obed 12.30 – 13.30 – prestávka 13.30 – 15.00 – diskusia… Čítať viac

Začína 0 09:30

A-doliečovanie

Téma: Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc. Program dňa: (sobota): 09.20 – 09.30 – prezencia 09.30 – 10.30 – edukácia k téme stretnutia 10.30 – 12.20 – diskusia, riešenie problémov v abstinencii a zodpovedanie otázok 12.20 – ukončenie oficiálnej časti programu dňa Nezdravotnícke služby OLÚP, n. o.: Stravovanie – nárok… Čítať viac

Začína 0 09:30

G-doliečovanie

Téma: Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele? Program dňa: (piatok): 09.20 – 09.30 – prezencia 09.30 – 10.00 – otvorenie stretnutia 10.00 – 12.20 – edukácia a diskusia k téme stretnutia 12.20 – obed 12.30 – 13.15 – prestávka 13.15 – 15.15 – diskusia k aktuálnym problémom v abstinencii a zodpovedanie otázok 15.15… Čítať viac

Uskutočnila sa 0 09:30

N-doliečovanie

Téma: Abstinujem od všetkých látok? Program dňa: (sobota): 08.20 – 08.30 – prezencia 08.30 – 09.30 – stretnutie s pacientmi aktuálne v liečbe 09.30 – 12.20 – edukácia k téme stretnutia, diskusia, riešenie problémov v abstinencii a zodpovedanie otázok 12.20 – obed 12.30 – 13.30 – prestávka 13.30 – 15.00 – diskusia k a aktuálnym… Čítať viac

Začína 0 08:30