Úvod » Pre pacientov » Všetko o nástupe a liečbe

Všetko o nástupe a liečbe

Ako mám postupovať, keď k Vám chcem nastúpiť na liečbu?

Navštívte ambulantného psychiatra, vypíše Vám návrh na liečbu, návrh odošle do nášho zariadenia. V prípade akútneho stavu pacienta odporúčame detoxikačnú liečbu v spádovej oblasti pred nástupom. Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť návrh na liečbu – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk.

Aký je ďalší postup?

Pacientov v stabilizovanom zdravotnom stave pozývame na liečenie kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity, teda bez čakacích lehôt. Návrh sa odošle na schválenie revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne, po obdržaní súhlasu Vám bude poslaná pozvánka na liečbu s konkrétnym termínom nástupu. V deň nástupu odporúčame nekonzumovať alkohol a iné návykové látky.

Ako dlho trvá, kým sa ZP vyjadrí k súhlasu k liečbe?

Po doručení návrhu sa môžete o ďalšom  priebehu informovať. Dôležité je, aby ste nemali v poisťovni nedoplatky.

Ako dlho trvá liečba?

Látkové závislosti (drogy, alkohol) = 3 mesiace. Nelátkové závislosti (patologické hráčstvo, internet, nakupovanie, mobil,…) = 3 mesiace.

Hradí liečbu zdravotná poisťovňa alebo sa za ňu platí?

V prípade, že je liečba schválená zdravotnou poisťovňou, je v plnej výške hradená zdravotnou poisťovňou.

Chcem si overiť, či už máte v evidencii môj návrh na liečbu?

Konkrétne  informácie o danom návrhu Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Miriama Sokolová (058/4866 142).

Môžem urýchliť odsúhlasenie liečby zdravotnou poisťovňou?

Je to v kompetencii zdravotnej poisťovne. Môžete kontaktovať zdravotnú poisťovňu, prípadne ak máte nedoplatky, odporúčame Vám, dohodnite si ich vyrovnanie.

Máte momentálne voľné miesto? A kedy môžem nastúpiť?

Všetky informácie Vám poskytne pani Miriama Sokolová (058/4866 142).

Potrebujem byť prijatý okamžite, aký mám zvoliť postup?

Máte možnosť využiť edukačné služby, viac informácií Vám poskytne námestník riaditeľa pre liečebno- preventívnu starostlivosť, MUDr. Andrej Vladimír (0902 965 352).

Ako k Vám mám doniesť príbuzného, keď on sa liečiť nechce?

Liečba je dobrovoľná a s hospitalizáciou v zariadení klient musí súhlasiť, v opačnom prípade ho nie je možné prijať.

Môžem do Vášho zariadenia nastúpiť aj keď nemám 18 rokov?

Nie, podmienkou k prijatiu do nášho zariadenia je dosiahnutý vek 18 rokov.

Je možné zmeniť si termín nástupu pri dobrovoľnej liečbe?

Áno, termín je možné zmeniť. Nech sa páči, bližšie informácie Vám poskytne pani Miriama Sokolová (058/4866 142).

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 7. augusta 2020.