Preskočiť na obsah

Všetko o nástupe a liečbe

Ako mám postupovať, keď k Vám chcem nastúpiť na liečbu?

Navštívte ambulantného psychiatra, vypíše Vám návrh na liečbu, návrh odošle do nášho zariadenia. V prípade akútneho stavu pacienta odporúčame detoxikačnú liečbu v spádovej oblasti pred nástupom. Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť návrh na liečbu – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk.
(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Aký je ďalší postup?

Pacientov v stabilizovanom zdravotnom stave pozývame na liečenie kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity, teda bez čakacích lehôt. Po objednaní Vám bude poslaná pozvánka na liečbu s konkrétnym termínom nástupu. V deň nástupu odporúčame nekonzumovať alkohol a iné návykové látky.

Ako dlho trvá, kým sa ZP vyjadrí k súhlasu k liečbe?

Návrh sa od 1. januára 2021 nezasiela na schvaľovanie do zdravotnej poisťovne. Dôležité je, aby ste nemali v poisťovni nedoplatky.

Ako dlho trvá liečba?

Látkové závislosti (drogy, alkohol) aj nelátkové závislosti (patologické hráčstvo, internet, nakupovanie, mobil,…) = 3 mesiace.

Hradí liečbu zdravotná poisťovňa alebo sa za ňu platí?

V prípade, že nemáte nedoplatky v zdravotnej poisťovni, tak je ňou liečba plne hradená.

Chcem si overiť, či už máte v evidencii môj návrh na liečbu?

Konkrétne  informácie o danom návrhu Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Janka Jankovičová (058/4866 142).

Ako dlho budem čakať na prijatie na liečbu?

Pacientov pozývame na liečbu priebežne, bez čakacích lehôt.

Máte momentálne voľné miesto? A kedy môžem nastúpiť?

Všetky informácie Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Janka Jankovičová (058/4866 142).

Chcem nastúpiť na liečbu vo Vašom zariadení, ale mám zahraničnú ZP, aký mám zvoliť postup?

Máte možnosť využiť edukačné služby (liečba hradená pacientom), viac informácií Vám poskytne riaditeľ Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH (058/4866 161).

Ako k Vám mám doniesť príbuzného, keď on sa liečiť nechce?

Liečba je dobrovoľná a s hospitalizáciou v zariadení klient musí súhlasiť, v opačnom prípade ho nie je možné prijať.

Môžem do Vášho zariadenia nastúpiť aj keď nemám 18 rokov?

Nie, podmienkou pre prijatie do nášho zariadenia je dosiahnutý vek 18 rokov.

Je možné zmeniť si termín nástupu pri dobrovoľnej liečbe?

Áno, termín je možné zmeniť. Bližšie informácie Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Janka Jankovičová (058/4866 142).