Preskočiť na obsah

Všetko o nástupe a liečbe

Ako mám postupovať, keď k Vám chcem nastúpiť na liečbu?

Navštívte ambulantného psychiatra, vypíše Vám návrh na liečbu, návrh odošle do nášho zariadenia. Po obdržaní návrhu Vám bude zaslaná SMS správa.

Aký je ďalší postup?

Po dohodnutí termínu Vám zašleme pozvánku na liečbu spolu s pozvánkou na rodinnú terapiu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou liečby. Rodinnú terapiu môžete absolvovať dvakrát: prvý raz po polovici liečby a druhý raz v závere liečby.

Čo je tá rodinná terapia?

Rodinná terapia je dôležitá súčasť liečby a pomáha závislému ako aj jeho rodinným príslušníkom sa lepšie vysporiadať s problémami, ktoré závislosť priniesla do života celej rodiny. Rodinná terapia poskytuje informácie, čo robiť a čo naopak nerobiť, po návrate pacienta z liečby s cieľom podporiť ho v abstinencii a prípadne sa vysporiadať aj s jeho recidívou (teda návratom k závislosti).

Ako dlho trvá, kým sa ZP vyjadrí k súhlasu k liečbe?

Návrh sa od 1. januára 2021 nezasiela na schvaľovanie do zdravotnej poisťovne. Dôležité je, aby ste nemali v poisťovni nedoplatky.

Ako dlho trvá liečba?

Látkové závislosti (drogy, alkohol) aj nelátkové závislosti (patologické hráčstvo, internet, nakupovanie, mobil,…) = 3 mesiace.

Hradí liečbu zdravotná poisťovňa alebo sa za ňu platí?

V prípade, že nemáte nedoplatky v zdravotnej poisťovni, tak je ňou liečba plne hradená.

Chcem si overiť, či už máte v evidencii môj návrh na liečbu?

Konkrétne  informácie o danom návrhu Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Janka Jankovičová (058/4866 142).

Ako dlho budem čakať na prijatie na liečbu?

Pacientov pozývame na liečbu priebežne, bez čakacích lehôt.

Máte momentálne voľné miesto? A kedy môžem nastúpiť?

Všetky informácie Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Janka Jankovičová (058/4866 142).

Chcem nastúpiť na liečbu vo Vašom zariadení, ale mám zahraničnú ZP, aký mám zvoliť postup?

Máte možnosť využiť edukačné služby (liečba hradená pacientom), viac informácií Vám poskytne riaditeľ Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH (058/4866 161).

Ako k Vám mám doniesť príbuzného, keď on sa liečiť nechce?

Liečba je dobrovoľná a s hospitalizáciou v zariadení klient musí súhlasiť, v opačnom prípade ho nie je možné prijať.

Môžem do Vášho zariadenia nastúpiť aj keď nemám 18 rokov?

Nie, podmienkou pre prijatie do nášho zariadenia je dosiahnutý vek 18 rokov.

Je možné zmeniť si termín nástupu pri dobrovoľnej liečbe?

Áno, termín je možné zmeniť. Bližšie informácie Vám poskytne referentka prvého kontaktu a príjmu pacienta Janka Jankovičová (058/4866 142).