Úvod » Ponúkaná starostlivosť » Doliečovanie

Doliečovanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že doliečovanie v OLÚP, n. o. Predná Hora pre všetky závislosti bude opäť spustené od 1. júla 2020. Pred vstupom do objektu je nutné vyplniť čestné prehlásenie na stiahnutie tu. Vstup do zariadenia bude z boku budovy cez vchod RZP, bez rúška nebude vstup povolený. Doliečovanie bude prebiehať v prednáškovej miestnosti bez prítomnosti pacientov v liečbe. Obed bude zabezpečený formou suchej stravy. Stravu je možné objednať pri potvrdení svojej účasti najneskôr do štvrtka do 9.00 hod.

Prosíme všetkých zúčastnených, aby sa zdržiavali v prednáškovej miestnosti a v priestoroch suterénu, voľný pohyb po budove je zakázaný.

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

  • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
  • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

Priebeh doliečovania
Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

Závislosť od alkoholu

  • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
  • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2020

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanieZávislosť od alkoholu:
24.-25.01. – Výhody a nevýhody mojej abstinencie.
21.-22.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
20.-21.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac? – zrušené
24.-25.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie? – zrušené

22.-23.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam? – zrušené
19.-20.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám? – – zrušené
24.-25.07. – Čo mi dáva klub?
21.-22.08. – Závislosť a spoluzávislosť
25.-26.09. – Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc
23.-24.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
20.-21.11. – Volajú ma abstinujúci alkoholik
11.-12.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Závislosť od patologického hráčstva a iné nelátkové závislosti

  • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborný garant
MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Andrej Vladimír

Psychológ, terapeut
Mgr. Peter Knapík

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí :
17.01. – Životný štýl abstinujúceho gambléra  
14.02. – Úskalia abstinujúceho gambléra
13.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii – zrušené
17.04. – Moje skúsenosti so zvládaním cravingu v abstinencii – zrušené
15.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii – zrušené
12.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam sám, mám problémy so závislosťou? – zrušené
17.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny
14.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy, osobný bankrot
18.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
16.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená?
13.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu
12.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?

Závislosť od ilegálnych drog

  • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od ilegálnych drog:
18.01. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy? Výhody a nevýhody kontroly
15.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
14.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele? – zrušené
18.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie? – zrušené

16.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam? – zrušené
13.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám? – zrušené
18.07. – Čo mi dáva doliečovanie?
15.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť
19.09. – Abstinujem od všetkých látok?
17.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
14.11. – Som abstinujúci narkoman
12.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie

Cieľ doliečovania

  • upevnenie abstinencie
  • udržanie novovybudovaného životného štýlu
  • získanie odborných rád a skúseností
  • riešenie problémov

Miesto stretnutí
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 14. júla 2020.