Úvod » Ponúkaná starostlivosť » Doliečovanie

Doliečovanie

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLUP, n. o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania bude doliečovanie v OLÚP, n. o. Predná Hora prebiehať formou ONLINE prostredníctvom služby WEBEX v plánovaných termínoch.

 • A klub: 23. 10. 2020 od 9:30 do 12:30
 • G klub: 16. 10. 2020 od 9:30 do 12:30
 • N klub: 16.10. 2020 od 13:30 do 15:30

Doliečovania sa môžu zúčastniť všetci klienti (A, G, N). Potrebné je zaslať nám svoju e-mailovú adresu pre spojenie. Do e-mailu je potrebné uviesť klub, ktorého sa chcete zúčastniť online. Zaslaním e-mailovej adresy nám poskytujete súhlas GDPR. Pre spojenie WEBEX je potrebné mať k dispozícii pripojenie na internet, smartfón alebo PC s webkamerou a mikrofónom.

Kontakt pre doliečovanie:
  Mgr. Jana Dachová, sekretariát zdravotnej starostlivosti
  tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 054 
  mail: jana.dachova@olup-prednahora.sk

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

 • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
 • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

Priebeh doliečovania
Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

Závislosť od alkoholu

 • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2020

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanieZávislosť od alkoholu:
24.-25.01. – Výhody a nevýhody mojej abstinencie.
21.-22.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
20.-21.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac? – zrušené
24.-25.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie? – zrušené

22.-23.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam? – zrušené
19.-20.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám? – – zrušené
24.-25.07. – Čo mi dáva klub?
21.-22.08. – Závislosť a spoluzávislosť
25.-26.09. – Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc
23.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii? – formou ONLINE cez WEBEX
20.-21.11. – Volajú ma abstinujúci alkoholik
11.-12.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Závislosť od patologického hráčstva a iné nelátkové závislosti

 • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborný garant
MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Andrej Vladimír

Psychológ, terapeut
Mgr. Peter Knapík

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí :
17.01. – Životný štýl abstinujúceho gambléra  
14.02. – Úskalia abstinujúceho gambléra
13.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii – zrušené
17.04. – Moje skúsenosti so zvládaním cravingu v abstinencii – zrušené
15.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii – zrušené
12.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam sám, mám problémy so závislosťou? – zrušené
17.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny
14.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy, osobný bankrot
18.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
16.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená? formou ONLINE cez WEBEX
13.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu
12.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?

Závislosť od ilegálnych drog

 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od ilegálnych drog:
18.01. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy? Výhody a nevýhody kontroly
15.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
14.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele? – zrušené
18.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie? – zrušené

16.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam? – zrušené
13.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám? – zrušené
18.07. – Čo mi dáva doliečovanie?
15.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť
19.09. – Abstinujem od všetkých látok?
16.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii? formou ONLINE cez WEBEX
14.11. – Som abstinujúci narkoman
12.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie

Cieľ doliečovania

 • upevnenie abstinencie
 • udržanie novovybudovaného životného štýlu
 • získanie odborných rád a skúseností
 • riešenie problémov

Miesto stretnutí
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 14. októbra 2020.