Úvod » Ponúkaná starostlivosť » Doliečovanie

Doliečovanie

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

  • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
  • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

Priebeh doliečovania
Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

Závislosť od alkoholu

  • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
  • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD.

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od alkoholu:
18.-19.01. – Výhody a nevýhody mojej abstinencie.
15.-16.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
22.-23.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac?
26.-27.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?

24.-25.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
21.-22.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
19.-20.07. – Čo som sa naučil z mojej choroby?
23.-24.08. – Závislosť a spoluzávislosť
20.-21.09. – Postakútne abstinenčné príznaky – aké sú to?
18.-19.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
15.-16.11. – Som uviaznutý v pavučine závislosti?
06.-07.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Závislosť od patologického hráčstva a iné nelátkové závislosti

  • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborný garant
MUDr. Jozef Benkovič

Psychológ, terapeut
Mgr. Peter Knapík

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí :
11.01. – Životný štýl abstinujúceho gambléra  
08.02. – Úskalia abstinujúceho gambléra
15.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii
12.04. – Moje skúsenosti zo zvládaním cravingu v abstinencii
17.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii
14.06. – Zvládanie krízových situácii
12.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny
16.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy
13.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele
11.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená
08.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu
06.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?

Závislosť od ilegálnych drog

  • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD.

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od ilegálnych drog:
12.01. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy? Výhody a nevýhody kontroly.
09.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
16.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
13.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?

18.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
15.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
13.07. – Čo som sa naučil z mojej choroby?
17.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť.
14.09. – Postakútne abstinenčné príznaky – aké sú to?
12.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
09.11. – Je mi ťažko v abstinencii?
07.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie

Cieľ doliečovania

  • upevnenie abstinencie
  • udržanie novovybudovaného životného štýlu
  • získanie odborných rád a skúseností
  • riešenie problémov

Miesto stretnutí
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 17. júna 2019.