Úvod » Ponúkaná starostlivosť » Doliečovanie

Doliečovanie

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLUP, n. o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania bude doliečovanie v OLÚP, n. o. Predná Hora prebiehať formou ONLINE prostredníctvom služby WEBEX v plánovaných termínoch.

 • A klub: 21.5.2021 od 9:30 do 12:30
 • G klub: 14.5.2021 od 9:30 do 12:30
 • N klub: 14.5.2021 od 13:30 do 15:30

Doliečovania sa môžu zúčastniť všetci klienti (A, G, N). Potrebné je zaslať nám svoju e-mailovú adresu pre spojenie. Do e-mailu je potrebné uviesť klub, ktorého sa chcete zúčastniť online. Zaslaním e-mailovej adresy nám poskytujete súhlas GDPR. Pre spojenie WEBEX je potrebné mať k dispozícii pripojenie na internet, smartfón alebo PC s webkamerou a mikrofónom.

Kontakt pre doliečovanie:
  Mgr. Jana Dachová, sekretariát zdravotnej starostlivosti
  tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 054 
  mail: jana.dachova@olup-prednahora.sk

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

 • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
 • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

Priebeh doliečovania
Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

Závislosť od alkoholu

 • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2021

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanieZávislosť od alkoholu:
22.-23.01. – Covid-19 a dopady na moju abstinenciu.
19.-20.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
19.-20.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac?
23.-24.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?

21.-22.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
18.-19.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
23.-24.07. – Čo mi dáva klub?
20.-21.08. – Závislosť a spoluzávislosť
24.-25.09. – Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc.
22.23.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
19.-20.11. – Volajú ma abstinujúci alkoholik.
10.-11.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Závislosť od patologického hráčstva a iné nelátkové závislosti

 • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborný garant
MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Andrej Vladimír

Psychológ, terapeut
Mgr. Peter Knapík

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí :
15.01. – Covid-19 a dopady na moju abstinenciu.  
12.02. – Úskalia abstinujúceho gambléra.
12.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii.
16.04. – Moje skúsenosti so zvládaním cravingu v abstinencii.
14.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii.
11.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam sám, mám problémy so závislosťou?
16.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny.
13.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy, osobný bankrot.
17.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
15.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená?
12.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu.
10.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?

Závislosť od ilegálnych drog

 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Mária Martinove, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od ilegálnych drog:
16.01. – Covid-19 a dopady na moju abstinenciu.
13.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
13.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
17.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?

15.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
12.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
17.07. – Čo mi dáva doliečovanie?
14.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť.
18.09. – Abstinujem od všetkých látok?
16.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
13.11. – Som abstinujúci narkoman.
11.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Cieľ doliečovania

 • upevnenie abstinencie
 • udržanie novovybudovaného životného štýlu
 • získanie odborných rád a skúseností
 • riešenie problémov

Miesto stretnutí
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 27. apríla 2021.