Tiráž

Vyhlásenie o prístupnosti

Tvorca tejto internetovej stránky Alphabet s.r.o. vyhlasuje, že bola vytvorená s ohľadom na používateľov so zrakovým postihnutím (vrátane slepoty, slabého zraku a farbosleposti), kognitívnymi poruchami a postihnutím sluchu. Riadi sa medzinárodným štandardom pre prístupný web WCAG 2.1.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Výnimkou v dodržiavaní štandardov môže byť nesprávny formát pri zverejňovaní dokumentov, kde obec nemá k dispozícii zdroj v elektronickej forme a zverejňuje dokumenty v jedinom formáte, ktorý vie zabezpečiť - ako naskenované texty.

Autorské práva

© Alphabet s.r.o.
Obrancov mieru 13
040 01 Košice - Sever

Správca obsahu

OLÚP, n. o. Predná Hora je správcom všetkého obsahu webového sídla a zároveň zaň zodpovedá. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok zbierané, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

OLÚP, n. o. Predná Hora Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 049 01 Muráň
IČO: 37954920
DIČ:

Telefón: 058/4866 100
E-mail: olup@olup-prednahora.sk
Web: https://olup-prednahora.sk

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom redakčného systému je spoločnosť Alphabet s.r.o. Ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Alphabet s.r.o.
Obrancov mieru 13
040 01 Košice - Sever

Telefón: +421 908 327 404
E-mail: info@firemnefoto.sk
Web: https://onlineobec.sk

Zverejnené 5. júla 2021.
Bez úpravy .