Rodinná terapia – A

Dátum a Čas
19. jún 2023 14:00 – 21. jún 2023 11:00
Miesto
OLÚP, n. o. Predná Hora
Kategória
Program rodinnej terapie

Prvý deň: príchod
• 14:00: príchod rodinných príslušníkov na Prednú Horu, ich ubytovanie v novovybudovaných Apartmánoch Nádeje
• 15:45: vychádzka pacientov s rodinnými príslušníkmi (relaxačné a športové aktivity)
• 19:00: návrat pacientov do OLÚP, n. o. Predná Hora

Druhý deň: rodinná terapia
• 08:30: registrácia rodinných príslušníkov
• 09:30: spoločná komunita – stretnutie terapeutov, pacientov a ich rodinných príslušníkov, informácie o programe terapeutického dňa, vzájomne predstavenie sa jednotlivých účastníkov
• 10:30: prestávka
• 11:00: prednáška o spoluzávislosti
• 12:00: diskusia na tému spoluzávislosti
• 12:45: prestávka na obed
• 13:30: skupinová terapia
• 14:45: spätná väzba a záver terapeutického dňa
• 15:45: vychádzka pacientov s rodinnými príslušníkmi (relaxačné
a športové aktivity)
• 19:00: návrat pacientov do OLÚP, n. o. Predná Hora

Tretí deň: zhodnotenie a záver rodinnej terapie
• 09:30: komunita – zdieľanie uvedomení, dojmov a emócií z predchádzajúceho dňa
• 10:30: prestávka
• 11:00: zhodnotenie a záver rodinnej terapie

Podmienky rodinnej terapie a kontakty

Možnosť rodinnej terapie ponúkame aj tým rodinným príslušníkom, ktorých závislí príbuzní aktuálne v liečbe nesúhlasia s rodinnou terapiou a nechcú ju absolvovať.

Odborný garant rodinnej terapie:

Zodpovedná osoba za ubytovanie:

Zverejnené 4. októbra 2021.
Upravené 17. mája 2023.