Preskočiť na obsah

Prepustenie

Zoznam úkonov vykonaných pri ukončení liečby: 

  • vyúčtovanie zálohových platieb (vrátenie zapožičaných kníh) 
  • ukončenie PN 
  • vyplnenie dotazníka spokojnosti  

Pacient pri odchode prevezme:

  • predbežnú lekársku prepúšťaciu správu 
  • sesterskú prepúšťaciu správu 
  • lieky na 3 dni 

Odporúčanie pre pacientov v procese doliečovania:

  • pravidelná kontrola u psychiatra pravidelná účasť na doliečovaní v OLÚP, n.o. Predná Hora – terciárna prevencia 
  • návšteva socioterapeutických klubov v blízkosti bydliska (A-klub, N-klub, G-klub) 
  • krátkodobé posilňovacie a opakovacie liečby

Súčasťou komplexnej liečby v OLÚP, n. o. Predná Hora je aj možnosť využitia doliečovacích terapií.