Preskočiť na obsah

Vyšetrovacie a liečebné zložky

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je realizované aj v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) v odboroch:

  • klinická biochémia s hematologickou zložkou
  • fyziatria a liečebná rehabilitácia.

SVaLZ zabezpečujú dostupnosť všetkých rutinných laboratórnych vyšetrení potrebných pre správnu diagnostiku a liečbu pridružených ochorení, ktorými pacienti liečení u nás pre závislosti môžu zároveň trpieť.

Pri nástupe na liečbu realizujeme u každého pacienta vstupný laboratórny screening, zameraný na choroby pečene, poruchy metabolizmu tukov a cukrov, rovnováhy minerálov, funkcie obličiek, zrážanlivosti krvi, atď. V prípade podozrenia na infekčné ochorenie sa realizujú základné kultivačné vyšetrenia so zameraním na citlivosť na antibiotiká a diferenciálnu diagnostiku bakteriálnych a vírusových ochorení.

SVaLZ vykonávajú i toxikologické vyšetrenia na dôkaz najčastejšie zneužívaných ilegálnych drog v moči pre potreby OLÚP, n. o. Predná Hora, ale i pre potreby Policajného zboru SR a širokej verejnosti  (vyšetrenie detí na žiadosť rodičov, vyšetrenie študentov na žiadosť vedenia školy a podobne).

OLÚP, n. o. ako prvé pracovisko na Slovensku začal vykonávať vyšetrenie karbohydrát – deficientného transferínu (CDT) – markeru konzumácie alkoholu, ktorý významne pomáha v diagnostike závislosti u vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Celoslovenské prvenstvo patrí Prednej Hore aj vo vyšetrovaní etylglukuronidu (EtG) – markeru konzumácie alkoholu, ktorý je užitočný pre kontrolu abstinencie v ambulantnej liečbe závislostí.

Spolupracujeme s pracoviskom SK-Lab spol. s. r. o. so zavedením vyšetrenia fosfatidyletanolu (PEth) na Slovensku do laboratórnej praxe, čo pomôže zlepšiť diagnostiku závislosti od alkoholu u rizikových vodičov a zlepšiť dopravne – bezpečnostnú situáciu na slovenských cestách, pri prevencii kriminality spojenej so závislosťou od alkoholu, pri prevencii fetálneho alkoholového syndrómu u novorodencov, pre včasné odhalenie alkoholu u detí a mladistvých.