Ústavná starostlivosť

Obsahuje komplexnú lekársku, psychoterapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu diagnostiku i liečbu porúch spojených so závislosťou.

Lekárska starostlivosť zahŕňa starostlivosť o somatické i psychické zdravie. Klientom je poskytovaná prostredníctvom tímu lekárov, špecialistov v odboroch psychiatria, medicína drogových závislostí, vnútorné lekárstvo, neurológia, klinická biochémia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia a praktické lekárstvo pre dospelých. 

Psychoterapeutická starostlivosť pozostáva z dvoch základných činností: psychodiagnostiky a psychoterapie. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na holistický prístup ku klientom, pri zachovávaní a podpore zdravia, ako aj pri prevencii.

Oddelenia v OLÚP, n.o. Predná Hora:

I. oddelenie psychiatrické 
psychiatrická liečba 
I. oddelenie MDZ 
liečba všetkých druhov závislostí s výraznými psychickými alebo telesnými dôsledkami vyžadujúce špeciálny režim 
II. oddelenie MDZ 
liečba látkových aj nelátkových závislostí 
III. oddelenie MDZ 
liečba závislostí od alkoholu a iných psychoaktívnych látok 
IV. oddelnie MDZ 
liečba závislostí od ilegálnych drog a iných psychoaktívnych látok 

Pozn.: MDZ = medicína drogových závislostí

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 21. septembra 2021.