Ústavná starostlivosť

Obsahuje komplexnú lekársku, psychoterapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu diagnostiku i liečbu porúch spojených so závislosťou.

Lekárska starostlivosť zahŕňa starostlivosť o somatické i psychické zdravie. Klientom je poskytovaná prostredníctvom tímu lekárov, špecialistov v odboroch psychiatria, medicína závislostí a  vnútorné lekárstvo. Špecializované činnosti v rámci spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložiek zabezpečujú špecialisti v odbore klinická biochémia a fyzioterapia.. 

Psychoterapeutická starostlivosť pozostáva z dvoch základných činností: psychodiagnostiky a psychoterapie. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na holistický prístup ku klientom, pri zachovávaní a podpore zdravia, ako aj pri prevencii.

Oddelenia v OLÚP, n.o. Predná Hora:

Psychiatrické oddelenie

I. oddelenie Medicíny závislostí koedukované
časť A: príjmové – adaptačné 
časť B: liečba všetkých druhov závislostí s výraznými psychickými alebo telesnými dôsledkami vyžadujúce špeciálny režim 
II. oddelenie Medicíny koedukované 
liečba látkových aj nelátkových závislostí 
III. oddelenie Medicíny závislostí mužské 
liečba látkových aj nelátkových závislostí 


Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 7. júla 2022.