Preskočiť na obsah

Ústavná starostlivosť

Obsahuje komplexnú lekársku, psychoterapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu diagnostiku i liečbu porúch spojených so závislosťou.

Lekárska starostlivosť zahŕňa starostlivosť o somatické i psychické zdravie. Klientom je poskytovaná prostredníctvom tímu lekárov, špecialistov v odboroch psychiatria, medicína závislostí a  vnútorné lekárstvo. Špecializované činnosti v rámci spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložiek zabezpečujú špecialisti v odbore klinická biochémia a fyzioterapia.. 

Psychoterapeutická starostlivosť pozostáva z dvoch základných činností: psychodiagnostiky a psychoterapie. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na holistický prístup ku klientom, pri zachovávaní a podpore zdravia, ako aj pri prevencii.

Oddelenia v OLÚP, n.o. Predná Hora:

Psychiatrické oddelenie

I. oddelenie Medicíny závislostí koedukované
časť A: príjmové – adaptačné 
časť B: liečba všetkých druhov závislostí s výraznými psychickými alebo telesnými dôsledkami vyžadujúce špeciálny režim 
II. oddelenie Medicíny koedukované 
liečba látkových aj nelátkových závislostí 
III. oddelenie Medicíny závislostí mužské 
liečba látkových aj nelátkových závislostí