Kontakt

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01 Muráň

www
.olup-prednahora.sk

IČO: 37954920

DIČ: 2022037215
IČ DPH:  SK2022037215

IBAN: SK80 0200 0000 0000 5523 7582

Recepcia a vlastná ochrana: 058/4866 111  
E-mail: recepcia@olup-prednahora.sk

Sekretariát: 058/4866 100
Fax: 058/4866 200
E-mail: olup@olup-prednahora.sk

Telefonické spojenie ohľadom:

 • postupu prijatia do nášho zariadenia: 058/4866 142
 • termínu nástupu na liečbu a zmeny termínu nástupu na liečbu: 058/4866 142  
 • posilňovacej liečby: 058/4866 142 
 • liečby nariadenej súdom: 058/4866 107
 • edukačnej liečby (liečby hradenej pacientom): 058/4866 105
 • pacienta v liečbe (okrem informácií o zdravotnom stave, ktoré poskytne iba lekár pri osobnom kontakte a so súhlasom pacienta):

pacient 1. odd.: 058/4866 102

pacient 2. odd.: 058/4866 110 

pacient 3. odd.: 058/4866 122 

pacient 4. odd.: 058/4866 122

 • rodinnej terapie:  

pacient 1. odd.: 058/4866 143, 058/4866 115

pacient 2. odd.: 058/4866 123, 058/4866 157, 058/4866 168

pacient 3. odd.: 058/4866 132, 058/4866 167,

pacient 4. odd.: 058/4866 128

 • prepúšťacej správy a pracovnej neschopnosti: 058/4866 107 
 • doliečovania: 058/4866 111 
 • objednania na psychiatrickú ambulanciu: 058/4866 166
 • vyšetrenia pre vodičov: 058/4866 105
 • laboratórneho vyšetrenia: 058/4866 133
 • stáže, výskumu: 058/4866 140
 • praxe v CPČ: 058/4866 131 
 • exkurzie, besedy, prednášky pre odbornú a laickú verejnosť: 058/4866 145
 • prania prádla: 058/4866 147
 • ubytovania v Apartmánoch Nádeje: 058/4866 135
 • expozície Ferdinanda Coburga: 058/4866 145

Orientačná mapa areálu

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 5. júla 2021.