Úvod » Kontakt

Kontakt

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01 Muráň

www
.olup-prednahora.sk

IČO:          37954920
DIČ:          2022037215
SK NACE:   86100

Recepcia a vlastná ochrana: 058/4866 111  
E-mail: recepcia@olup-prednahora.sk

Sekretariát: 058/4866 100
Fax: 058/4866 200
E-mail: olup@olup-prednahora.sk

Telefonické spojenie ohľadom:

 • postupu prijatia do nášho zariadenia: 058/4866 142
 • termínu nástupu na liečbu a zmeny termínu nástupu na liečbu v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.: 058/4866 142  
 • posilňovacej liečby: 058/4866 142 
 • liečby nariadenej súdom: 058/4866 107
 • edukačnej liečby (liečby hradenej pacientom): 058/4866 135
 • pacienta v liečbe (okrem informácií o zdravotnom stave, ktoré poskytne iba lekár pri osobnom kontakte a so súhlasom pacienta):

pacient 1. odd.: 058/4866102

pacient 2. odd.: 058/4866 110 

pacient 3. odd.: 058/4866 122 

pacient 4. odd.: 058/4866 122

 • rodinnej terapie:  

pacient 1. odd.: 058/4866 128, -157, -182

pacient 2. odd.: 058/4866 132, -167, -164

pacient 3. odd.: 058/4866 115, -168, -124

pacient 4. odd.: 058/4866 168, -105

 • prepúšťacej správy a pracovnej neschopnosti: 058/4866 107 
 • doliečovania: 058/4866 111 
 • objednania na psychiatrickú ambulanciu: 058/4866 166
 • vyšetrenia pre vodičov: 058/4866 103
 • laboratórneho vyšetrenia: 058/4866 133
 • stáže, výskumu: 058/4866 140
 • praxe v CPČ: 058/4866 131 
 • exkurzie, besedy, prednášky pre odbornú a laickú verejnosť: 058/4866 145
 • ubytovania v turistickej ubytovni: Z dôvodu rekonštrukcie Turistickej ubytovne OLÚP, n. o. Predná Hora nie je možné využívať ubytovacie služby.
 • prania prádla: 058/4866 147
 • expozície Ferdinanda Coburga: 058/4866 145

Orientačná mapa areálu

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 10. októbra 2019.