Preskočiť na obsah

Edukácia

V prípade záujmu možnosť objednania  edukačných služieb.

Terapeutické skupiny :

  • Racionálna skupina 48,50 EUR/sedenie 
  • Tématická skupina  48,50 EUR/sedenie 
  • Iné skupiny (craving)  48,50 EUR/sedenie 
  • Protistresová skupina  48,50 EUR/sedenie 
  • Asertivita  48,50 EUR/sedenie 
  • Protiúzkostná a protidepresívna skupina  48,50 EUR/sedenie 
  • Iné nácvikové skupiny (protifajčiarska skupina, autogénny tréning)  48,50 EUR/sedenie

Skupinová racionálna psychoterapia pre ambulantných pacientov    25,20 EUR/sedenie

Poznámka: v rámci poskytovaných edukačných služieb ubytovanie a strava podľa cenníka OLÚP n. o. Predná Hora.


Kontakt:
Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav,PhD., MPH, riaditeľ
tel.: 058/4866 161
e-mail: vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Odborná stáž študentov:

Odborná stáž študenta: 12,00 EUR/deň. Poplatok zahŕňa zaučenie a odborné vedenie počas stáže zamestnancom OLÚP, n. o.  Predná Hora administratívne náklady spojené so stážou, …

Vzor dohody o vykonaní odbornej stáže nájdete tu.

Realizácia výskumu:

Odborné vedenie pri realizácii výskumu: 15,00 EUR /deň. Odborné vedenie zahŕňajúce poskytnutie odborných služieb konzultanta (lekár, psychológ, laborant), oponenta pri záverečných prácach 30,00 EUR /hod.

Žiadosť o realizáciu výskumu a žiadosť o absolvovanie odbornej stáže prosíme zasielať s dostatočným časovým predstihom. Vyjadrenie k žiadosti obdržíte do 10 pracovných dní od jej prijatia. OLÚP n.o. Predná Hora si vyhradzuje právo zamietnuť realizáciu výskumu a absolvovanie odbornej stáže.
Poznámka: Žiadosť o realizáciu výskumu si môžu podávať študenti všetkých študijných odborov, pokiaľ téma záverečnej práce súvisí s liečbou závislostí. Žiadosť o súvislú odbornú stáž  (podľa potreby školy) si môžu podávať študenti VŠ I. a II. stupňa v študijnom odbore psychológia, logopédia, liečebná pedagogika a  ošetrovateľstvo. Žiadosť o jedno – až dvojdňovú odbornú stáž si môžu podávať študenti VŠ I. a II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Žiadosť o odbornú stáž v iných študijných odboroch vybavíme so záporným stanoviskom.

Odborná stáž zamestnanca resocializačného zariadenia:

  • prvý až piaty deň stáže:    bez poplatku
  • od šiesteho dňa stáže:       12,00 EUR/deň.                                          

Stáž pre odborníkov resocializačných zariadení, ktorí pracujú so závislými klientmi (látkové a nelátkové závislosti).
Stáž spočíva vo vykonávaní terapeutickej práce s klientom a aplikovaní terapeutických intervencií ako aj racionálnych edukačných prednášok o závislosti. Táto činnosť je supervidovaná skúseným odborníkom z oblasti závislosti.

Obsah stáže:
Stážista sa zúčastňuje na: 
– poradách terapeutického tímu
– stretnutiach terapeutickej komunity
– skupinových racionálnych edukačných terapiách
– skupinových psychoterapeutických programoch 
– resocializačných skupinách, kde raz za týždeň odprezentuje svoje zariadenie
– na záver vypracuje plán a priebeh práce, postrehy, pozorovania a vypracuje min.1 kauzistickú štúdiu

Vzor dohody o vykonaní stáže nájdete tu.

Absolvovanie praxe

Prax pre účastníkov certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia, ktorí nepracujú v psychiatrickom zariadení:

– vzor dohody o zabezpečení vzdelávania tu.

Prax pre účastníkov psychoterapeutického vzdelávania Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP), ktorí nepracujú v psychiatrickom zariadení:

– vzor dohody o zabezpečení vzdelávania tu.
Praktická výučba: spolu 200 hodín  (25 prac. dní  a 8 hod.)
Cena: 12,00 EUR /deň.

Prax pre účastníkov špecializačného odboru klinická psychológia :

– vzor dohody o zabezpečení vzdelávania tu.
Cena: 12,00 EUR /deň.


Kontakt:
Administratíva žiadostí:
Mgr. Ivana Mauerová, asistentka námestníkov zdravotnej starostlivosti
tel:  058/4866 121
e-mail: ivana.mauerova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Odborné informácie:
PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH riaditeľ
tel: 058/4866 161
e-mail: vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Poznámka: pri e-mailovej komunikácia prosíme o kontrolu pošty v priečinku nevyžiadaná pošta (spam). Častokrát sú naše e-mailové správy priradené do tohto priečinka na strane adresáta.

Poznámka: termín vykonávania praxe a stáže prebieha v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod.