Preskočiť na obsah

Príjem

OLÚP, n. o. Predná Hora poskytuje dobrovoľné liečenie aj súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie

Dôležité informácie

Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta. Pacienti sú na liečenie pozývaní kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity.
Doba trvania komplexnej liečby: 
U látkových a nelátkových závislostí  = 3 mesiace

Pokyny k nástupu na liečbu TU.

PRED LIEČBOU:

 • dovŕšený vek pacienta – 18 rokov
 • návšteva ambulantného psychiatra
 • vypísanie návrhu na liečbu  psychiatrom a jeho odoslanie do OLÚP, n. o. Predná Hora(vybaví ambulantný psychiater) tlačivo na stiahnutie vo formáte pdf tu
  Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť návrh na liečbu u nás – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk (Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)
 • písomnú alebo telefonickú, e-mailovú pozvánku pacienta na liečbu (vybaví OLÚP, n. o. Predná Hora)  

  Spôsob zefektívnenia prijatia na liečbu zo strany pacienta :
 • na návrh na liečbu uveďte Váš telefonický kontakt a e-mailovú adresu
 • v prípade, že na liečbu z vážnych dôvodov nebudete môcť nastúpiť, kontaktujte referenta prvého kontaktu a príjmu pacienta na tel. č.: 058/4866 142, kde dostanete ďalšie informácie a pokyny

NÁSTUP NA LIEČBU:

 • termín nástupu podľa pozvánky
 • doprovod pacienta rodinným príslušníkom v deň nástupu je vítaný (z dôvodu poskytnutia informácií o liečbe)
 • Neodporúčame ponechať si auto počas liečby v areáli OLÚP, n. o. z dôvodu obmedzenej parkovacej kapacity parkovacích miest. V prípade ponechania si auta počas liečby na vyhradenom nestráženom parkovisku v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora bude účtovaná cena parkovného vo výške 5,- €/1 deň.
 • potrebné priniesť si so sebou:
 1. veci dennej potreby – bežné oblečenie, športový odev, obuv, pyžamo, papuče, náramkové hodinky,
 2. písacie potreby – zošit, pero,
 3. hygienické potreby  – mydlo, toaletný papier, uterák,
 4. pracovné oblečenie – nohavice, obuv
 • pri nástupe obdržíte balíček s vlastným príborom a pohárom
 • posteľnú bielizeň máte zabezpečenú, nie je potrebné si doniesť
 • môžete využívať vlastný mobilný telefón, okrem pacientov s diagnózou patologického hráčstvo, a to v stanovených časoch oddelenia (pacient s diagnózou patologické hráčstvo si môže priniesť tlačidlový mobilný telefón – nie smartfón), mimo stanovených časov je pacient povinný mať mobilný telefón uschovaný v trezore na izbe, v budove nie je pokrytie sieťou mobilného operátora Orange a 4ka.
 • izby sú 3 a 4-lôžkové vybavené vlastným sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha)
 • budete sa riadiť denným rozpisom programu dňa a budete dodržiavať domáci poriadok, viď tu

Odporúčame

 • pred nástupom na liečbu odporúčame ošetrenie chrupu u svojho zubného lekára, ošetrenie bolestivého zuba je nutné
 • v prípade, že sa liečite na iné chronické ochorenie, prineste si so sebou aktuálny odborný nález nie starší ako jeden mesiac.
 • lieky, ktoré užívate pravidelne – antihypertenzíva, inzulín pri cukrovke, lieky na astmu, na liečbu chronickej hepatitídy, alebo depotné neuroleptiká  v injekčnej forme – v rámci možností zabezpečiť na celú dobu pobytu v originálnom balení.

Platí, že v OLÚP, n.o. Predná Hora je zakázané:

 • držanie notebooku (resp. obdoby PC), MP3 prehrávača, mobilného telefónu (pacient s diagnózou patologické hráčstvo); ak si donesiete tieto zakázané cenné predmety ste povinní ich odovzdať za poplatok do depozitu  v prijímacej kancelárii až do ukončenia liečby
 • objednávanie tovaru cez internet a donáškové služby jedál
 • fotografovanie a natáčanie priestorov, personálu, pacientov (iba so súhlasom lekára odd., terapeuta, dotyčných zaznamenávaných ľudí)
 • používanie motorových vozidiel počas liečby
 • donášania a užívania alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, proteínových a energetických prípravkov, v prípade objavenia, resp. zistenia držby omamných a psychotropných látok počas liečby, bude toto zistenie oznámené príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Úhrady za služby

Pri nástupe na liečbu pacient zaplatí  v pokladni ústavu manipulačný poplatok za výdaj pacientskej karty a zálohovú platbu za pranie bielizne. Platobnou kartou je možné platiť za služby na pokladni aj v bufete.

Manipulačný poplatok za výdaj pacientskej karty:     

Komplexná liečba                               29,40 €

Posilňovacia, opakovacia liečba         10,00 €

Pacientská karta výhod zahŕňa :

 • Elektronickú evidenciu pridelenej diéty, ktorou sa pacient preukazuje pri výdaji stravy
 • Možnosť využívania pacientskej knižnice
 • Využívanie telocvične a posilňovne
 • Zapožičanie kľúča na uzavretie skriniek s osobnými vecami počas liečby
 • Možnosť nabíjania kreditu pre bezhotovostný výber kávy a pochutín z automatov na kávu a pochutiny
 • Šnúrku a puzdro na ochranu karty
 • Bezplatný internet v stanovených časoch 

Vstupný hygienický balíček:

Komplexná liečba 28,10 €

Zálohové platba za služby: 450 € (parkovanie počas komplexnej liečby) alebo 70 € (parkovanie počas opakovanej liečby) – v závere liečby sa zreálni na základe skutočne využívaných služieb a pacient bude vyzvaný k doplateniu zálohovej platby, resp. mu bude vrátený preplatok.

V prípade záujmu o úschovu cenných predmetov do depozitu počas liečby v OLÚP, n. o. Predná Hora (napr. mobilu) sa platí 3,60 EUR za jeden vklad a výber .