Úvod » Pre pacientov » Príjem

Príjem

OLÚP, n. o. Predná Hora poskytuje dobrovoľné liečenie aj súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie

Dôležité informácie

Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta. Pacienti sú na liečenie pozývaní kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity.
Doba trvania komplexnej liečby: 
U látkových a nelátkových závislostí  = 3 mesiace

Pokyny k nástupu na liečbu tu


        PRED LIEČBOU:

 • dovŕšený vek pacienta – 18 rokov
 • návšteva ambulantného psychiatra
 • vypísanie návrhu na liečbu  psychiatrom a jeho odoslanie do OLÚP, n. o. (vybaví ambulantný psychiater) tlačivo na stiahnutie vo formáte pdf tu
  Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť návrh na liečbu u nás – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk
 • schválenie návrhu na liečbu riaditeľom OLÚP, n. o. (vybaví OLÚP, n. o.)
 • odoslanie návrhu na liečbu na schválenie revíznym lekárom príslušnej zdrav. poisťovne (vybaví OLÚP, n.o.)          
 • písomné alebo telefonické, e-mailové predvolanie pacienta na liečbu (pozvánka) po obdržaní schváleného návrhu na liečbu zo zdravotnej poisťovne (vybaví OLÚP, n. o.)  

  Spôsob zefektívnenia prijatia na liečbu zo strany pacienta :
 • na návrh na liečbu poskytnite Váš telefonický kontakt
 • v prípade, že na liečbu z vážnych dôvodov nebudete môcť nastúpiť, kontaktujte prijímaciu kanceláriu na tel. č.: 058/4866 142, kde dostanete ďalšie informácie a pokyny

  NÁSTUP NA LIEČBU:
 • termín nástupu podľa pozvánky
 • doprovod pacienta rodinným príslušníkom v deň nástupu je vítaný (z dôvodu poskytnutia informácií o liečbe)
 • potrebné priniesť si so sebou: 
  1. osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca) 
  2. zdravotnú dokumentáciu a predpísané lieky v prípade ich pravidelného užívania a výskytu pridružených ochorení 
  3. osobné veci (odev, obuv, potreby osobnej hygieny,…) 
   
  Odporúčame:
 • ošetrenie chrupu u Vášho stomatológa pred nástupom na liečbu 

  Platí, že v OLÚP n. o. :
 • je možnosť používať mobilný telefón v presne vyhradenom čase (na kontaktovanie príbuzných sú k dispozícii telefónne automaty)
 • sa nepovoľuje počas liečby používať automobil
 • sa neodporúča nosiť cennosti 

Pokyny k nástupu na liečbu tu

Úhrady za služby

Pri nástupe na liečbu pacient zaplatí  v pokladni ústavu manipulačný poplatok za výdaj pacientskej karty a zálohovú platbu za pranie prádla. Platobnou kartou je možné platiť za služby na pokladni aj v bufete.

Manipulačný poplatok za výdaj pacientskej karty:     

Komplexná liečba                               26,40 €

Posilňovacia, opakovacia liečba           9,60 €

Pacientská karta výhod zahŕňa :

 • Elektronickú evidenciu pridelenej diéty, ktorou sa pacient preukazuje pri výdaji stravy
 • Možnosť využívania pacientskej knižnice
 • Využívanie telocvičňe a posilňovne
 • Bezplatné využívanie kartového telefónneho automatu v stanovenom čase
 • Zapožičanie kľúča na uzavretie skriniek s osobnými vecami počas liečby
 • Možnosť nabíjania kreditu pre bezhotovostný výber kávy a pochutín z automatov na kávu a pochutiny
 • Šnúrku a puzdro na ochranu karty
 • Bezplatný internet v stanovených časoch 

Zálohová platba za služby:  12,00 €  (poplatok za služby práčovne) – v závere liečby sa zreálni na základe skutočne využívaných služieb a pacient bude vyzvaný k doplateniu zálohovej platby, resp. mu bude vrátený preplatok.

V prípade záujmu o úschovu cenných predmetov do depozitu počas liečby v OLÚP, n. o. Predná Hora (napr. mobilu) sa platí 3,60 EUR za jeden vklad a výber .

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 6. apríla 2021.