Príjem

OLÚP, n. o. Predná Hora poskytuje dobrovoľné liečenie aj súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie. Aktuálne informácie týkajúce sa pandemickej situácie a nástupu na liečbu nájdete TU.

Dôležité informácie

Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta. Pacienti sú na liečenie pozývaní kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity.
Doba trvania komplexnej liečby: 
U látkových a nelátkových závislostí  = 3 mesiace

Pokyny k nástupu na liečbu tu

PRED LIEČBOU:

 • dovŕšený vek pacienta – 18 rokov
 • návšteva ambulantného psychiatra
 • vypísanie návrhu na liečbu  psychiatrom a jeho odoslanie do OLÚP, n. o. Predná Hora(vybaví ambulantný psychiater) tlačivo na stiahnutie vo formáte pdf tu
  Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť návrh na liečbu u nás – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk (Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)
 • písomnú alebo telefonickú, e-mailovú pozvánku pacienta na liečbu (vybaví OLÚP, n. o. Predná Hora)  

  Spôsob zefektívnenia prijatia na liečbu zo strany pacienta :
 • na návrh na liečbu uveďte Váš telefonický kontakt
 • v prípade, že na liečbu z vážnych dôvodov nebudete môcť nastúpiť, kontaktujte referenta prvého kontaktu a príjmu pacienta na tel. č.: 058/4866 142, kde dostanete ďalšie informácie a pokyny

NÁSTUP NA LIEČBU:

 • termín nástupu podľa pozvánky
 • doprovod pacienta rodinným príslušníkom v deň nástupu je vítaný (z dôvodu poskytnutia informácií o liečbe)
 • potrebné priniesť si so sebou:
 1. veci dennej potreby – bežné oblečenie, športový odev, obuv, pyžamo, papuče, náramkové hodinky,
 2. písacie potreby – zošit, pero,
 3. hygienické potreby  – mydlo, toaletný papier, uterák,
 4. pracovné oblečenie – nohavice, obuv
 • pri nástupe obdržíte balíček s vlastným príborom a pohárom
 • posteľnú bielizeň máte zabezpečenú, nie je potrebné si doniesť
 • môžete využívať vlastný mobilný telefón, okrem pacientov s diagnózou patologického hráčstvo, a to v stanovených časoch oddelenia (pacient s diagnózou patologické hráčstvo si môže priniesť tlačidlový mobilný telefón – nie smartfón), mimo stanovených časov je pacient povinný mať mobilný telefón uschovaný v trezore na izbe, v budove nie je pokrytie sieťou mobilného operátora Orange a 4ka.
 • izby sú 3 a 4-lôžkové vybavené vlastným sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha)
 • budete sa riadiť denným rozpisom programu dňa a budete dodržiavať domáci poriadok, viď tu

Odporúčame

 • pred nástupom na liečbu odporúčame ošetrenie chrupu u svojho zubného lekára, ošetrenie bolestivého zuba je nutné
 • v prípade, že sa liečite na iné chronické ochorenie, prineste si so sebou aktuálny odborný nález nie starší ako jeden mesiac.
 • lieky, ktoré užívate pravidelne – antihypertenzíva, inzulín pri cukrovke, lieky na astmu, na liečbu chronickej hepatitídy, alebo depotné neuroleptiká  v injekčnej forme – v rámci možností zabezpečiť na celú dobu pobytu v originálnom balení.

Platí, že v OLÚP, n.o. Predná Hora je zakázané:

 • držanie notebooku (resp. obdoby PC), MP3 prehrávača, mobilného telefónu (pacient s diagnózou patologické hráčstvo); ak si donesiete tieto zakázané cenné predmety ste povinní ich odovzdať za poplatok do depozitu  v prijímacej kancelárii až do ukončenia liečby
 • objednávanie tovaru cez internet a donáškové služby jedál
 • fotografovanie a natáčanie priestorov, personálu, pacientov (iba so súhlasom lekára odd., terapeuta, dotyčných zaznamenávaných ľudí)
 • používanie motorových vozidiel počas liečby
 • donášania a užívania alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, proteínových a energetických prípravkov, v prípade objavenia, resp. zistenia držby omamných a psychotropných látok počas liečby, bude toto zistenie oznámené príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Úhrady za služby

Pri nástupe na liečbu pacient zaplatí  v pokladni ústavu manipulačný poplatok za výdaj pacientskej karty a zálohovú platbu za pranie bielizne. Platobnou kartou je možné platiť za služby na pokladni aj v bufete.

Manipulačný poplatok za výdaj pacientskej karty:     

Komplexná liečba                               29,40 €

Posilňovacia, opakovacia liečba         10,00 €

Pacientská karta výhod zahŕňa :

 • Elektronickú evidenciu pridelenej diéty, ktorou sa pacient preukazuje pri výdaji stravy
 • Možnosť využívania pacientskej knižnice
 • Využívanie telocvičňe a posilňovne
 • Bezplatné využívanie kartového telefónneho automatu v stanovenom čase
 • Zapožičanie kľúča na uzavretie skriniek s osobnými vecami počas liečby
 • Možnosť nabíjania kreditu pre bezhotovostný výber kávy a pochutín z automatov na kávu a pochutiny
 • Šnúrku a puzdro na ochranu karty
 • Bezplatný internet v stanovených časoch 

Zálohová platba za služby:  18,90 €  (pranie bielizne) – v závere liečby sa zreálni na základe skutočne využívaných služieb a pacient bude vyzvaný k doplateniu zálohovej platby, resp. mu bude vrátený preplatok.

V prípade záujmu o úschovu cenných predmetov do depozitu počas liečby v OLÚP, n. o. Predná Hora (napr. mobilu) sa platí 3,60 EUR za jeden vklad a výber .

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 4. januára 2023.