Cenníky služieb

Poplatky pacientov za služby počas liečby OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Stravovanie a občerstvenie OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Lektorská a prednášková činnosť OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Edukačné služby OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Ubytovanie v objektoch OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Pranie prádla OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Poplatky za kopírovanie OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Lekárske vyšetrenie pre vodičov OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Odborné poradenstvo pre vodičov OLÚP, n.o., Predná Hora tu