Cenníky služieb

 • Edukačné služby OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Laboratórne vyšetrenia OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Lekárske vyšetrenie pre vodičov OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Lektorská a prednášková činnosť OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Poplatky pacienti OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Poplatky pacientov za služby počas liečby OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Poplatky za kopírovanie OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Produkty OLÚP, n. o. Predná Hora tu
 • Rehabilitácia OLÚP, n. o. Predná Hora tu
 • Služby práčovne OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Stravovanie a občerstvenie OLÚP, n.o., Predná Hora tu
 • Ubytovanie v objektoch OLÚP, n.o., Predná Hora tu

Zverejnené 29. mája 2019.
Upravené 2. júna 2023.