Preskočiť na obsah

Fotogaléria

OLÚP, n.o. Predná Hora – súčasnosť

OLÚP, n.o. Predná Hora – Historické fotografie budovy

OLÚP,n.o. – interiér

Konferencie, semináre, podujatia

Prednohorské dni 2022 28.4. – 29.4.2022 v OLÚP, n. o. Predná Hora

Prednohorské dni 2019 30.5. – 31.5. 2019 v OLÚP, n. o. Predná Hora

Primárna prevencia závislostí

Prednášky pre ambulantných psychiatrov, praktických lekárov, psychológov, pedagógov, koordinátorov prevencie, sociálnych pracovníkov, pracovníkov CPPPaP, príslušníkov policajného zboru. Rôzne prednášky, besedy, aktivity pre deti z MŠ, ZŠ a študentov SŠ a VŠ.

Expozícia F. Coburga