Médiá

Rok 2021

Účasť v rozhlasových reláciách:

  • Gonová, E., OLÚP, n.o. Predná Hora – závislosti, markery závislosti od alkoholu. In: Lumenofórum [rozhlasová relácia], rádio Lumen. 28.06.2021 13:45.

Iné médiá:

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 21. septembra 2021.