Preskočiť na obsah

Médiá

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora zabezpečí médiám vyjadrenia rôznych odborníkov/odborníčok zo svojich radov k témam, ktoré súvisia s akýmikoľvek látkovými či nelátkovými závislosťami a duševným zdravím.

 Kontakt :
 tel.: 058/4866 145
 e-mail: marketing@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Rok 2024

Články v printových médiách:

Účasť v rozhlasových reláciách, podcastoch a TV:

 • Stanislav, V., Suchý február. In: Rádio Regina Stred. 01.02.2024
 • Stanislav, V., Závislosť vs. škodlivé užívanie u adolescentov. In: TA3. 19.03.2024

Internetové médiá:

Rok 2023

Články v printových médiách:

 • Benkovič, J., 2023. Terminológia, klasifikácia a základné charakteristiky workoholizmu. Časopis Sociálna prevencia. 2/2023
 • Vladimír, A., 2023. Závislosť od nikotínu. Odborný časopis Alkoholizmus a drogové závislosti. 2023
 • Knapík, P., 2023. Nelátkové závislosti. Katolícke noviny. 48/2023
 • Krajňáková, Z., 2023. Extrémny prípad parurézy – kazuistika. Psychológia pre prax. 2023
 • Knapík, P., Stanislav, V., 2023. Štandardný diagnostický a terapeutický postup: Komplexný manažment pacienta so závislosťou od alkoholu. Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor). 58-2023

Účasť v rozhlasových reláciách, podcastoch a TV:

 • Knapík, P., Choroba závislosti. In: RTVS, Dobrý deň, Patria. 18.01.2023.
 • Lábajová, V., Svetlo nádeje – Dokážeme oceniť zdravotné sestry?. In: Rádio Lumen. 28.05.2023.
 • Hubeňáková, R., Poľovnícky zámoček na Prednej Hore. In: Rádio Regina. 26.10.2023.
 • Knapík, P., Maj to pod kontrolou, In: TA3, 03.11.2023
 • Laskovská, Š., Dá sa vyhrať boj s alkoholom? In: TV RTVS. 8.12.2023

Internetové médiá: