Preskočiť na obsah

Médiá

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora zabezpečí médiám vyjadrenia rôznych odborníkov/odborníčok zo svojich radov k témam, ktoré súvisia s akýmikoľvek látkovými či nelátkovými závislosťami a duševným zdravím.

Rok 2023

Články v printových médiách:

 • Benkovič, J., 2023. Terminológia, klasifikácia a základné charakteristiky workoholizmu. Časopis Sociálna prevencia. 2/2023
 • Vladimír, A., 2023. Závislosť od nikotínu. Odborný časopis Alkoholizmus a drogové závislosti. 2023

Účasť v rozhlasových reláciách, podcastoch a TV:

 • Knapík, P., Choroba závislosti. In: RTVS, Dobrý deň, Patria. 18.01.2023.
 • Lábajová, V., Svetlo nádeje – Dokážeme oceniť zdravotné sestry?. In: Rádio Lumen. 28.05.2023.
 • Hubeňáková, R., Poľovnícky zámoček na Prednej Hore. In: Rádio Regina. 26.10.2023.
 • Knapík, P., Maj to pod kontrolou, In: TA3, 03.11.2023

Internetové médiá:

Rok 2022

Články v printových médiách:

 • Krajňáková, Z., 2022. Najviac hospitalizovaných alkoholikov pochádza z Košického kraja. Denník Pravda. 20.11.2022.

Účasť v rozhlasových reláciách a podcastoch:

Internetové médiá:

Rok 2021

Články v printových médiách:

 • Oravec Koreňová, L., 2021. OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte. Revúcke listy. 30. ročník/1. s.7. 15.01.2021.
 • Vladimír, V., 2021. Problematika nadmerného pitia alkoholu a závislosť od alkoholu v čase koronavírusovej pandémie. Časopis Štandard. 23.02.2021.
 • Benkovič, J., 2021. Nadmerné sledovanie internetovej pornografie. Sociálna prevencia. Národné osvetové centrum č. 1/2021. s. 21.
 • Krajňáková, Z., 2021. Pijeme čoraz viac. Časopis Zdravie. č. 9/2021. s. 64. 01.09.2021
 • Stanislav, V., 2021. Odporúčaný „case management“ pacienta adiktologickými službami – kazuistika. Solen.sk – Psychiatria pre prax. ročník XXII. s. 127.

Účasť v rozhlasových reláciách a podcastoch:

 • Gonová, E., OLÚP, n.o. Predná Hora – závislosti, markery závislosti od alkoholu. In: Lumenofórum [rozhlasová relácia], Rádio Lumen. 28.06.2021 13:45.
 • Gonová, E., Závislosti. In: Vyznania [rozhlasová relácia], Rádio Lumen. 11.07.2021.
 • Stanislav, V., Novodobé závislosti. In: Zdravá duša [podcastová relácia], Union zdravotná poisťovňa. 15.07.2021.

Internetové médiá:

Mgr. Rozália Hubeňáková, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145 
e-mail: rozalia.hubenakova@olup-prednahora.sk