Úvod » Kariéra » Pracovné pozície

Pracovné pozície

V OLÚP, n.o. Predná Hora sa môžete uchádzať o nasledovné pracovné miesta:

RaSa (sekretariát riaditeľa):

 • námestníci úsekov sú menovaní do funkcií na základe výberových konaní
 • asistentka riaditeľa

Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti (ULPS), úsek psychoterapeutickej starostlivosti (UPS):

 • lekár psychiater
 • lekár
 • vedúci oddelenia psychoterapie
 • psychológ
 • psychológ pre činnostnú terapiu  
 • psychologický laborant 
 • telovýchovný pedagóg
 • fyzioterapeut
 • lekár internista
 • zdravotnícky laborant
 • medicínsko – technický laborant – Vedúci oddelenia SVaLZ
 • špecialista v odbore klinickej mikrobiológie
 • fyziater a balneológ

Úsek ošetrovateľstva (UOŠ):

 • asistentka námestníkov pre UOŠ a UPS – asistentka námestníkov zdravotnej starostlivosti
 • vedúca sestra
 • registrovaná sestra
 • zdravotnícky asistent
 • dokumentačná sestra
 • administratívny pracovník pre sociálnu službu
 • upratovačka
 • sanitárka

Úsek pre ekonomiku a personalistiku (EPU), úsek pre investičné a prevádzkové činnosti (IPČ)

 • vedúci ekonomického oddelenia
 • vedúci liečebnej výživy a stravovania
 • referent PaM (personalistiky a mzdy)
 • referent podporných služieb
 • finančná účtovníčka
 • prevádzkový manažér stravovania
 • kuchárka
 • pomocnica v kuchyni
 • vedúci prvého kontaktu a vlastnej ochrany
 • referent marketingu a vzdelávania
 • referent prvého kontaktu a príjmu pacienta
 • pracovník vlastnej ochrany
 • robotník na údržbe
 • robotník v práčovni
 • záhradník

Kontaktná osoba: 
Dagmar Bírová, referent PaM 
Tel.: 058/4866140,111 
Fax: 058/4866200 
Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

Zverejnené 25. novembra 2019.
Upravené 31. mája 2021.