Preskočiť na obsah

Od miernej eufórie a vnútornej pohody až po agresivitu a depresívne stavy. Takto nás mení alkohol

Zverejnené 21.10.2022.

Kategória

Čo je alkohol ? Etylalkohol je hydrofilný organický produkt fermentácie, ktorý sa nachádza všade. Vo vode, v prírodných vodných útvaroch, atmosférických zrážkach a v iných prírodných kvapalinách, pôdnych vrstvách, rastlinných tkanivách u zvierat a taktiež aj ľudí. V ľudskej krvi sa neustále nachádza 0,03-0,04 ‰ endogenného etanolu*.

Takáto telesná tekutina, ktorá prechádza tráviacim traktom, sa absorbuje veľmi rýchlo a vstúpi do systémového krvného obehu. Piata časť prijatej dávky sa absorbuje už v žalúdku, zvyšok zase v horných častiach tenkého čreva. Tkanivá mozgu majú najväčšiu schopnosť akumulovať alkohol, po konzumácii je jeho obsah až 1,75-krát vyšší ako v krvi. Preto sa otrava alkoholom predovšetkým prejavuje ako porušenie centrálneho nervového systému.

Čo je intoxikácia alkoholom?

Akútna intoxikácia alkoholom je stav spojený s nadmerným pitím alkoholu v krátkom čase. Hovorí sa mu aj otrava alkoholom.  Intoxikácia alkoholom je vážny zdravotný stav, ovplyvňuje vašu telesnú teplotu, dýchanie, srdcovú frekvenciu a dávivý reflex. Niekedy môže viesť ku kóme alebo dokonca aj smrti.

Opitosť rovná sa otrava

Niektorí ľudia sú intoxikáciou alkoholom ohrození viac ako iní. Faktory ovplyvňujúce riziko intoxikácie alkoholom zahŕňajú:  váš typ tela a hmotnosť, zdravotný stav, pohlavie, vek, skutočnosť, či ste skombinovali alkohol s inými drogami, percento alkoholu vo vašich nápojoch, miera a množstvo konzumovaného alkoholu, vaša úroveň tolerancie alkoholu a iné.  

Aké sú príznaky intoxikácie alkoholom?

Po požití alkoholu prebieha v človeku množstvo fyzických a psycho-emocionálnych procesov. Ide o zmenu správania, vnútorného stavu, postoja k ostatným ľuďom či udalostiam. Ako sa etanol vstrebáva, stav jedinca sa mení – od miernej eufórie a vnútornej pohody až po agresivitu a depresívne stavy. Tieto symptómy sú spojené s rôznymi úrovňami alebo štádiami intoxikácie.

Excitačné štádium nie je v danom okamihu životu nebezpečné. Ide o prvotný pocit dobrej nálady, osmelenia sa a zvýšeného sebavedomia. Začiatok nastupuje krátko po konzumácii alkoholu.

 • hyperaktivita
 • nadmerná komunikatívnosť
 • nekritickosť

Narkotické štádium nastupuje na konci excitačného štádia, kedy predchádzajúcu eufóriu a hyperaktivitu vystrieda fyzický a aj psychický útlm.

 • hyperémia  tváre
 • únava, malátnosť, spavosť
 • nevoľnosť, zvracanie
 • spomalené reakcie
 • nekoordinované pohyby (tackanie sa)
 • nezrozumiteľná reč
 • točenie hlavy
 • poruchy videnia (zdvojené, rozmazané)
 • poruchy sluchu

Komatózne, asfyktické štádium je to najzávažnejšie štádium, kedy pacient upadá do bezvedomia. V tomto prípade hrozí zvracanie žalúdočného obsahu a jeho následné vdýchnutie. Takisto sa môžu objaviť poruchy dýchania a kŕče. V tomto prípade je priamo ohrozený život.

 • bezvedomie (nereaguje na oslovenie, zatrasenie, bolesť)
 • bledosť v tvári
 • mydriáza (rozšírené zrenice)
 • spomalené dýchanie
 • slabý pulz
 • potenie
 • hypotermia (podchladenie)
 • motorická (pohybová) ochabnutosť
 • kŕčová aktivita svalov
 • často sú prítomné úrazy
Čo robiť pri akútnej intoxikácii?

Každý pacient s akútnou otravou alkoholom v komatóznom štádiu musí byť odsledovaný v zdravotníckom zariadení. V prípade úplného bezvedomia treba urobiť základné,  život zachraňujúce výkony a privolať rýchlu lekársku pomoc.

Prvá pomoc v bezvedomí

Keď sa pacient nachádza v bezvedomí a dýcha (počuť a cítiť na líci prúd vydychovaného vzduchu, zdvíha sa hrudník), treba ho dať do stabilizovanej polohy na boku.

 • Hlava musí byť v miernom záklone. V tejto polohe sa dýchanie kontroluje druhýkrát.
 • Dôležitá je aj kontrola dutiny ústnej, či tam nie sú prítomné zvratky.
 • Kontrola vedomia – oslovenie, zatrasenie, bolestivý podnet.
 • Kontrola dutiny ústnej – prítomnosť zvratkov, zubnej náhrady, krvácania.
 • Kontrola krvného obehu – pulz sa nehmatá, prítomnosť dýchania = zachovaný obeh, farba
 • Kontrola poranení – zrakom, prehmataním pod odevom

Do príchodu lekárskej pomoci je nutné, aby pacienta niekto permanentne, stále a bez prestávky, kontroloval. V prípade zvracania treba vyčistiť dutinu ústnu. Najdôležitejšia je prítomnosť a kontrola dýchania. Pozor – nevyvolávať zvracanie,  keď sa človek nachádza v bezvedomí.

Pokiaľ dôjde k zástave dýchania, je nutné zahájiť kardiopulmonálnu resuscitáciu. Preto je dôležité, aby ste poznali príznaky a mohli v prípade núdze pomôcť ostatným. Najefektívnejším preventívnym opatrením proti intoxikácii alkoholom je triezvy spôsob života.

*jednotka merania koncentrácie etylalkoholu – ppm (‰) je desaťkrát menšia ako jedno percento

Autor: Volodymyr Cherevychnyi, sekundárny lekár

Ilustračné foto: Pexels/Mikael Blomkvist