Preskočiť na obsah

Dnes je Medzinárodný deň tolerancie: Oslávme, že sme jedineční, a to robí náš život pestrofarebnejším

Zverejnené 16.11.2022.

Kategória

Z iniciatívy medzinárodnej organizácie UNESCO bol rok 1995 určený Organizáciou Spojených Národov za rok tolerancie a týmto krokom bola zahájená kampaň za toleranciu a nenásilie.  Medzinárodný deň tolerancie bol vyhlásený v roku 1996 Valným zhromaždením OSN a bol stanovený na 16. november. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe rešpektu a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch jeho nedostatku. 

Termín tolerancia pochádza z latinského slova tolerore = strpieť. Je to spôsob myslenia a konania charakterizovaný znášanlivosťou, brániaci potlačovaniu a odsudzovaniu názorov, postojov či konania, ktoré nie je zdieľané. Ide o rešpektovanie, akceptáciu a ocenenie rozmanitosti a odlišnosti jednotlivých ľudí a kultúr. Spočíva v uznávaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd.

Nielen dávna história nám ukazuje množstvo príkladov, kedy práve intolerancia spôsobila utrpenie a skazu. Od individuálnych prípadov a životných osudov, až po celospoločenské nenávistné prejavy, pochody a skutky, môžeme sa s ňou stretávať denne. Preto je potrebné o tolerancii nielen hovoriť, ale ju aj v praxi aplikovať a zastaviť tým šírenie nenávisti. Ako osláviť dnešný Medzinárodný deň tolerancie? 

Prečítajte si niečo o iných kultúrach alebo národnostiach. Je to spôsob rozširovania vlastných poznatkov a zároveň zvyšovania povedomia, keďže s novonadobudnutými vedomosťami dokážete upozorniť svoje okolie na situáciu vo svete. A pamätajme, že čo sa nám môže zdať zvláštne či neprirodzené, je v iných kultúrach úplne bežné.

Vypočujte svojich susedov, blízkych alebo aj neznámych ľudí, ktorí majú iné názory. Možno zistíte, že máte viac spoločného, než ste predpokladali. Počúvanie druhých je dobrým spôsobom, ako získať rozhľad a pozrieť sa na okolitý svet z viacerých uhlov.

Zúčastnite sa spomienkových akcií. Ak chcete prispieť k oslave Medzinárodného dňa tolerancie, najlepším spôsobom je zúčastniť sa akcií a vyjadriť spoluúčasť či pochopenie. Nech už pôjde o akt úcty zapálením sviečky za obete intolerancie, alebo vypočutie váženého aktivistu, môže vám to pomôcť k osobnému rastu.

Skúste sa sami zamyslieť nad tým, čo môžete spraviť, aby bola tolerancia v našej spoločnosti viac prirodzená a žitá. Predstavte si, aké by to bolo, keby ste sa zrazu ocitli v neznámom prostredí, v spoločnosti, ktorá vyzerá inak, má iné zvyky, jazyk, skrátka všetko. Vcítenie sa do situácie iných nám môže pomôcť pochopiť ich správanie. Každý z nás je jedinečný, vlastnosti a veci ktoré sú na nás rozdielne, robia náš život pestrofarebnejším. A v samotnej rozmanitosti môžeme nájsť krásu.

Hoci tolerantní by sme mali byť každý jeden deň, je dobré si aspoň raz v roku takto pripomenúť, aké dôležité to pre nás všetkých je.

Autor: MUDr. Jozef Zborovjan, sekundárny lekár

Ilustračné foto: Pexels/fauxels