Preskočiť na obsah

9. september je Svetovým dňom prvej pomoci.

Zverejnené 9.9.2023.

Kategória

Cieľom Svetového dňa prvej pomoci je upriamiť pozornosť a upozorniť verejnosť na dôležitosť a nevyhnutnosť akou je poskytnutie pomoci druhému, keď si to daná situácia, častokrát nečakaná vyžiada.

Poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život –  túto schopnosť môže mať každý z nás bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť… Duchaprítomnosť a znalosť postupov prvej pomoci môžu v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, či budeme svedkom tragédie alebo aktérom hrdinského činu. Časom sa preukázalo, že už deti sú schopné v útlom veku pochopiť a naučiť sa základné zručnosti na záchranu ľudského života.

Svetový deň prvej pomoci podporuje aj naša špecializovaná nemocnica OLÚP, n. o. Predná Hora, ktorá realizovala pre všetkých svojich zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov kurz prvej pomoci. Teoretickou časťou si všetci zamestnanci zopakovali svoje vedomosti a praktickou časťou, aj s využitím figuríny, si precvičili svoje zručnosti v danej oblasti . V tomto kurze prvej pomoci plánujeme každoročne pokračovať a realizovať ho nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre našich klientov.

Vyzývam všetkých nás, aby sme v život ohrozujúcich situáciách zachovali chladnú hlavu , aby nás to nevydesilo a aby sme aj napriek dramatickému obrazu neušli z miesta činu. Veď naozaj stačí málo, niekedy len zdvihnúť telefón a privolať t.č.112 alebo t.č.155 urobíte tým vážny krok, ktorý dáva šancu a veľkú nádej zachraňujúcemu jedincovi.

Všeobecne odporúčania  DESATOTO :

1. Zistiť čo sa stalo?

2. Konať rýchlo a s ,, chladnou hlavou,,.

3. Myslieť na hroziace nebezpečenstvo – bezpečný prístup k ranenému , zastaviť veľké vonkajšie  krvácanie.

4. Zhodnotiť stav raneného/ranených s úmyslom udržať základné životné funkcie (vedomie, dýchanie- záklon hlavy, činnosť srdca)

5. Veľké vonkajšie krvácanie = zastavenie krvácania.

 6. Privolať odbornú pomoc t.č. 112, prípadne t.č. 155.

7 Zastavenie činnosti srdca a dýchania = Resuscitácia – oživovanie.

8. Bezvedomie = pri zachovanej činnosti srdca a dýchania = bočná stabilizovaná poloha.

9. Šok= proti šokové opatrenia = 5 T: ticho, teplo, tíšenie bolestí, tekutiny, transport.

10. Do príchodu záchrannej služby neopustiť pacienta.

Autorka: Mgr. Mária Havelová, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva

Ilustračné foto: Pexels/Roger Brown