Úvod » Udalosti » Termíny doliečovania » N-doliečovanie cez WEBEX

N-doliečovanie cez WEBEX

Koná sa 16. októbra 2020

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLUP, n. o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania bude doliečovanie v OLÚP, n. o. Predná Hora prebiehať formou ONLINE prostredníctvom služby WEBEX v plánovaných termínoch.

Téma: Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii? od 13:30 do 15:30

Doliečovania sa môžu zúčastniť všetci klienti (A, G, N). Potrebné je zaslať nám svoju e-mailovú adresu pre spojenie. E-mailové adresy zasielajte na e-mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk do 12.10.2020. Zaslaním e-mailovej adresy nám poskytujete súhlas GDPR.  Pre spojenie WEBEX je potrebné mať k dispozícii pripojenie na internet, smartfón alebo PC s webkamerou a mikrofónom.

Kontakt pre doliečovanie:
  Mgr. Jana Dachová, sekretariát zdravotnej starostlivosti
  tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 054 
  mail: jana.dachova@olup-prednahora.sk