Úvod » Udalosti » Termíny doliečovania » A-doliečovanie cez WEBEX

A-doliečovanie cez WEBEX

Koná sa 21. mája 2021

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLUP, n. o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania bude doliečovanie v OLÚP, n. o. Predná Hora prebiehať formou ONLINE prostredníctvom služby WEBEX v plánovaných termínoch.

Téma: Zažívam v abstinencii pomáha aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?

23.4.2021 od 9:30 do 12:30

Doliečovania sa môžu zúčastniť všetci klienti (A, G, N). Potrebné je zaslať nám svoju e-mailovú adresu pre spojenie. Do e-mailu je potrebné uviesť klub, ktorého sa chcete zúčastniť online. Zaslaním e-mailovej adresy nám poskytujete súhlas GDPR. Pre spojenie WEBEX je potrebné mať k dispozícii pripojenie na internet, smartfón alebo PC s webkamerou a mikrofónom.

Kontakt pre doliečovanie:
  Mgr. Jana Dachová, sekretariát zdravotnej starostlivosti
  tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 054 
  mail: jana.dachova@olup-prednahora.sk