Preskočiť na obsah

Doliečovanie

V zmysle aktuálneho platného harmonogramu aktivít Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora bude doliečovanie prebiehať prezenčnou formou v priestoroch špecializovanej nemocnice.

 • G klub: 8.12.2023 od 09:30 do 15:15
 • N klub: 9.12.2023 od 09:30 do 15:15
 • A klub: 8.12.2023 od 09:30 do 15:15
 • A klub: 9.12.2023 od 09:30 do 12:20
INFORMÁCIE O DOLIEČOVANÍ
 • Stravu pre účastníkov a rodinných príslušníkov je možné objednať po potvrdení účasti najneskôr do štvrtka do 15.00 hod. na tel. č. 058/48 66 111 alebo mailom na recepcia@olup-prednahora.sk. Nárok na bezplatný obed má jeden pacient a jeden rodinný príslušník. Obed pre viac ako jedného rodinného príslušníka je spoplatnený sumou podľa platného cenníka OLÚP, n. o. Predná Hora.
 • Ak sa u účastníka do 14 dní odo dňa uskutočnenia klubu objavia zdravotné problémy súvisiace s ochorením na COVID-19, prosíme o informovanie Mgr. Ivany Mauerovej na tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 312, ivana.mauerova@olup-prednahora.sk. (Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

 • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
 • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

PRIEBEH DOLIEČOVANIA

Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

ZÁVISLOSŤ OD ALKOHOLU
 • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňáková

Vedúci psychoterapeut
Mgr. Peter Knapík, klinický psychológ

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2023 – závislosť od alkoholu

20.-21.01. – Zvládanie záťaže v abstinencii
24.-25.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
17.-18.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac? 
21.-22.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie? 19.-20.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
16.-17.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?

21.-22.07. – Čo mi dáva klub?
18.-19.08. – Závislosť a spoluzávislosť
22.-23.09. – Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc
20.-21.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii? 
10.-11.11. – Volajú ma abstinujúci alkoholik
08.-09.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

ZÁVISLOSŤ OD PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA A INÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
 • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborní garanti
MUDr. Zuzana Krajňáková, MUDr. Jozef Benkovič

Vedúci psychoterapeut
Mgr. Peter Knapík, klinický psychológ

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2023 – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí

13.01. – Zvládanie záťaže v abstinencii 10.02. – Úskalia abstinujúceho gamblera
10.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii 
14.04. – Moje skúsenosti so zvládaním cravingu v abstinencii 
12.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii
09.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam sám, mám problémy so závislosťou?

14.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny
11.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy, osobný bankrot

08.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
13.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená? 
03.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu
08.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?

ZÁVISLOSŤ OD ILEGÁLNYCH DROG
 • piatok– téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňáková

Vedúci psychoterapeut
Mgr. Peter Knapík, klinický psychológ

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2023 – závislosť od ilegálnych drog

13.01. – Zvládanie záťaže v abstinencii 10.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
10.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?  
14.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie? 
12.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
09.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?

14.07. – Čo mi dáva doliečovanie?
11.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť

08.09. – Abstinujem od všetkých látok?
13.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
03.11. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy? Výhody a nevýhody kontroly
09.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie

CIEĽ DOLIEČOVANIA
 • upevnenie abstinencie
 • udržanie novovybudovaného životného štýlu
 • získanie odborných rád a skúseností
 • riešenie problémov
MIESTO STRETNUTÍ

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora