Doliečovanie

V zmysle aktuálneho platného harmonogramu aktivít Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora bude doliečovanie prebiehať prezenčnou formou v priestoroch špecializovanej nemocnice.

 • G klub: 09.12.2022 od 09:30 do 15:15
 • N klub: 10.12.2022 od 08:00 do 14:00 – sviatočné doliečovanie
 • A klub: 09.12.2022 od 09:30 do 15:15
 • A klub: 10.12.2022 od 08:00 do 14:00 – sviatočné doliečovanie
INFORMÁCIE O DOLIEČOVANÍ
 • Stravu pre účastníkov a rodinných príslušníkov je možné objednať po potvrdení účasti najneskôr do štvrtka do 15.00 hod. na tel. č. 058/48 66 111 alebo mailom na recepcia@olup-prednahora.sk. Nárok na bezplatný obed má jeden pacient a jeden rodinný príslušník. Obed pre viac ako jedného rodinného príslušníka je spoplatnený sumou podľa platného cenníka OLÚP, n.o. Predná Hora.
 • Ak sa u účastníka do 14 dní odo dňa uskutočnenia klubu objavia zdravotné problémy súvisiace s ochorením na COVID-19, prosíme o informovanie Mgr. Ivany Mauerovej na tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 312, ivana.mauerova@olup-prednahora.sk. (Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

 • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
 • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

PRIEBEH DOLIEČOVANIA

Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

ZÁVISLOSŤ OD ALKOHOLU
 • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňaková, MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
Mgr. Peter Knapík, klinický psychológ

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2022 – závislosť od alkoholu:

 • 21.-22.01. – COVID 19 a dopady na moju abstinenciu.
 • 18.-19.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
 • 18.-19.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac?
 • 22.-23.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?
 • 20.-21.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
 • 17.-18.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
 • 22.-23.07. – Čo mi dáva klub?
 • 19.-20.08. – Závislosť a spoluzávislosť
 • 23.-24.09. – Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc
 • 21.-22.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
 • 18.-19.11. – Volajú ma abstinujúci alkoholik
 • 09.-10.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.
ZÁVISLOSŤ OD PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA A INÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
 • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňaková, MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
Mgr. Peter Knapík, klinický psychológ

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2022 – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí:

 • 14.01. – COVID 19 a dopady na moju abstinenciu
 • 11.02. – Úskalia abstinujúceho gambléra
 • 11.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii 
 • 08.04. – Moje skúsenosti so zvládaním cravingu v abstinencii 
 • 13.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii
 • 10.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam sám, mám problémy so závislosťou?
 • 15.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny
 • 12.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy, osobný bankrot
 • 09.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
 • 14.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená? 
 • 11.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu
 • 09.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?
ZÁVISLOSŤ OD ILEGÁLNYCH DROG
 • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňaková, MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
Mgr. Peter Knapík, klinický psychológ

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2022 – závislosť od ilegálnych drog:

 • 14.01. – COVID 19 a dopady na moju abstinenciu.
 • 11.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
 • 11.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
 • 08.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?
 • 13.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
 • 10.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
 • 15.07. – Čo mi dáva doliečovanie?
 • 12.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť
 • 09.09. – Abstinujem od všetkých látok?
 • 14.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
 • 11.11. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy? Výhody a nevýhody kontroly
 • 10.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie
CIEĽ DOLIEČOVANIA
 • upevnenie abstinencie
 • udržanie novovybudovaného životného štýlu
 • získanie odborných rád a skúseností
 • riešenie problémov
MIESTO STRETNUTÍ

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 21. novembra 2022.