Doliečovanie

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n.o. Predná Hora s účinnosťou od 01.07.2021 prebieha doliečovanie prezenčnou formou v budove OLÚP, n.o. Predná Hora v plánovaných termínoch.

 • A klub: 22.10.2021 od 09:30 do 15:15
 • A klub: 23.10.2021 od 09:30 do 12:20
 • G klub: 12.11.2021 od 09:30 do 15:15
 • N klub: 13.11.2021 od 08:30 do 15:15

Informácie o doliečovaní:

 • Účasť na doliečovanie je nutné nahlásiť najneskôr do štvrtku 09:00 hod. v týždni doliečovania. Nahlásení účastníci budú mať zabezpečenú suchý obed vo forme bagety. Na túto stravu má nárok jeden pacient a jeden rodinný príslušník. Ostatní majú možnosť zakúpiť si bagetu v automate.
 • Príchod, resp. prezencia na doliečovanie pre A klub a G klub sa bude konať od 09:20 do 09:30 hod. V prípade N klubu od 08:20 do 08:30 hod.
 • Účastníci sa pri vstupe do priestorov preukážu očkovacím preukazom alebo certifikátom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prípadne PCR testom nie starším ako 72 hodín (3 dni).
 • Vstup do budovy bude zabezpečený cez recepciu.
 • Ak sa u účastníka do 14 dní odo dňa uskutočnenia klubu objavia zdravotné problémy súvisiace s ochorením na COVID-19, prosíme o informovanie Mgr. Jany Dachovej na tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 054, jana.dachova@olup-prednahora.sk. (Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:

 • individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
 • skupinová (psychoterapeutické skupiny)

V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

Priebeh doliečovania
Pravidelné stretnutie abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.

Závislosť od alkoholu

 • piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňáková, PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie na rok 2021

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanieZávislosť od alkoholu:
22.-23.01. – Covid-19 a dopady na moju abstinenciu.
19.-20.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
19.-20.03. – Ktoré oblasti môjho života ovplyvnila abstinencia najviac?
23.-24.04.- Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?

21.-22.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
18.-19.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
23.-24.07. – Čo mi dáva klub?
20.-21.08. – Závislosť a spoluzávislosť
24.-25.09. – Falošná hrdosť v abstinencii vs. pokora a ochota požiadať o pomoc.
22.23.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
19.-20.11. – Volajú ma abstinujúci alkoholik.
10.-11.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Závislosť od patologického hráčstva a iné nelátkové závislosti

 • piatok – téma stretnutia skupinová terapia a individuálne pohovory

Odborný garant
MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Andrej Vladimír

Psychológ, terapeut
Mgr. Peter Knapík

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od patologického hráčstva a iných nelátkových závislostí :
15.01. – Covid-19 a dopady na moju abstinenciu.  
12.02. – Úskalia abstinujúceho gambléra.
12.03. – Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii.
16.04. – Moje skúsenosti so zvládaním cravingu v abstinencii.
14.05. – Ako si získam dôveru v abstinencii.
11.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam sám, mám problémy so závislosťou?
16.07. – Abstinencia a zotavovanie rodiny.
13.08. – Splácanie dlhov a s tým spojené problémy, osobný bankrot.
17.09. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
15.10. – Doliečovanie a klubové aktivity, čo to pre mňa znamená?
12.11. – Moje najčastejšie spúšťače a varovné signály pre recidívu.
10.12. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy?

Závislosť od ilegálnych drog

 • sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Odborný garant
MUDr. Zuzana Krajňáková , PhD., MUDr. Andrej Vladimír

Vedúci psychoterapeut
Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí pre doliečovanie – závislosť od ilegálnych drog:
16.01. – Covid-19 a dopady na moju abstinenciu.
13.02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
13.03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
17.04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?

15.05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
12.06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
17.07. – Čo mi dáva doliečovanie?
14.08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť.
18.09. – Abstinujem od všetkých látok? – ZRUŠENÉ
16.10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii? – ZRUŠENÉ
13.11. – Som abstinujúci narkoman.
11.12. – Slávnostné doliečovanie – Duchovná stránka mojej abstinencie.

Cieľ doliečovania

 • upevnenie abstinencie
 • udržanie novovybudovaného životného štýlu
 • získanie odborných rád a skúseností
 • riešenie problémov

Miesto stretnutí
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 18. októbra 2021.