Návštevné hodiny a telefonáty

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dňa 25. novembra 2021 z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID-19 sú návštevy pacientov aktuálne v liečbe do odvolania zakázané.

Príjem telefonických hovorov je povolený:

v pondelok až piatok od 15.30 do 21.00 hod. 
v sobotu od 11.00 do 21.00 hod.  
v nedeľu od 09.00 do 21.00 hod.

V čase od 18.15  do 18.45 hod. majú pacienti aktivity, z tohto dôvodu nie je možné v uvedenom čase uskutočniť hovor.

1. odd. MDZ: 058/4866 108, 109

2. odd. MDZ: 058/4866 119 (ženy)

2. odd. MDZ: 058/4866 120 (muži)

3. odd. MDZ: 058/4866 126

4. odd. MDZ: 058/4866 163

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 25. novembra 2021.