Preskočiť na obsah

Žiadosť o prijatie do zamestnania


Na žiadosť odpovedáme spravidla do 10 pracovných dní e-mailom (ak je uvedený), príp. písomne.

V prípade voľnej pracovnej pozície  pri vyhlásení výberového konania je termín oznámený vhodnému uchádzačovi o zamestnania e-mailom (ak je uvedený),  príp. písomne.

Ďakujeme, že ste prejavili záujem pracovať v našej organizácii. 
Kontaktná osoba: 
Dagmar Bírová, referent PaM
Tel.: 058/4866140, 111 
Fax: 058/4866200 
Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžete zasielať aj v čase, keď naše zariadenie nemá zverejnené voľné pracovné miesta.