Preskočiť na obsah

Zamestnanecké výhody

Pracovné benefity a BOZP:

1. Dostanete samostatnú zmodernizovanú zamestnaneckú pracovňu a PC (max. 2 zamestnanci

v pracovni).

2. Môžete využívať neobmedzený prístup na internet a komunikovať cez intranet (dostanete

vlastnú email schránku) a zároveň pripojiť sa cez sieť (prístup k dokumentácii podľa

užívateľských práv).

3. Získate voľný prístup k šatni na svojom oddelení a hygienickú očistu na konci riadnej

pracovnej zmeny bez nadpracovania pracovného času.

Finančné benefity:

1. Mzdový predpis, sociálny fond vypracovaný nad rámec zákonných nárokov v položkách:

– neaktívna pohotovosť mimo pracoviska

– odmena pri životnom jubileu (50 rokov veku)

– motivačné zložky mzdy – odmeny podľa stanovených kritérií

– tvorba sociálneho fondu nad zákonom stanovenú minimálnu výšku, čerpanie prostriedkov

sociálneho fondu podľa interných zásad

2. Dochádzkový bonus (2 x ročne)

– zamestnanecká súťaž

– príspevok v prípade kladného hospodárenia ústavu

3. Príspevok na DDS (3. pilier v ING Tatry Sympatia, Stabilita) vo výške 2 % z hrubej mzdy všetkým zamestnancom

Ostatné benefity:

1. Môžete používať služobné vozidlo na súkromné účely.

2. Pracujete flexibilne na pracoviskách, kde to dovoľuje povaha vykonávanej práce.

3. Dostanete plán, kde je rozvrhnutá pracovná doba u pracovných režimov na celý kalendárny rok.

4. Absolvujete preventívne lekárske prehliadky (v skupine rizika 2) raz za 3 roky.

5. Poskytujeme OOPP na konci roka nad rámec predpísaných OOPP.

6. Zabezpečujeme pitný režim v hodnote 4 €/zam./mesiac.

7. Môžete výhodne nakupovať v bufete cez pracovnú dobu.

8. Umožňujeme sústavne vzdelávanie zamestnancov cez pracovnú dobu.

9. Pravidelne organizujeme interné vzdelávanie zamerané na mäkké zručnosti cez pracovnú dobu.

10. Máte možnosť zvyšovania kvalifikácie uzavretím dohody o zvyšovaní kvalifikácie.

11. Realizujeme sociálny program pre zamestnancov (narodeniny, svadba, narodenie dieťaťa, deň

žien, športový deň).

12. Môžete využívať služby knižnice, telocvične a posilňovne.

13. Ponúkame kategorizované benefity – možnosť ich vlastného výberu.

Možnosť kultúrno-spoločenského a športového vyžitia na Prednej Hore a v okolí:

– Expozícia Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore

– Rekreačný areál Predná Hora

– Jazdecký klub Pod planinou

– Národný park Muránska planina

– Muránsky hrad

– Múzeum Muráň

– Turisticko-informačné centrum Revúca

– Múzem Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

– SNM Múzeum Betliar

– Ochtinská aragonitová jaskyňa

– Dobšinská ľadová jaskyňa

– Cyklomagistrála Slovenský kras

Turistické trasy v okrese Revúca 

Ilustračné foto: Unsplash/ Sebastian Herrmann