Úvod » Kariéra » Zamestnanecké výhody

Zamestnanecké výhody

Pracovné prostredie a BOZP:
1. Samostatné pracovne pre zamestnancov (max. 2 zamestnanci v pracovni)
2. Samostatné pracovné stanice na PC
3. Neobmedzený prístup na internet
4. Neobmedzená komunikácia cez intranet (vlastná e-mailová schránka)
5. Sieťová verzia PC (prístup k dokumentácii podľa užívateľských práv, sieťové využívanie SW)
6. Zmodernizované pracovne a šatne zamestnancov na každom oddelení
7. Hygienická očista zamestnancov na konci riadnej pracovnej zmeny bez nadpracovania prac. času


Finančné benefity:

1. Mzdový predpis, sociálny fond vypracovaný nad rámec zákonných nárokov v položkách:
–  neaktívna pohotovosť mimo pracoviska
–  odmena pri životnom jubileu (50 rokov veku)
–  motivačné zložky mzdy – odmeny podľa stanovených kritérií
–  tvorba sociálneho fondu nad zákonom stanovenú minimálnu výšku, čerpanie prostriedkov sociálneho fondu podľa interných zásad
2. Dochádzkový bonus (2 x ročne) 
– zamestnanecká súťaž 
– príspevok v prípade kladného hospodárenia ústavu
3. Príspevok na DDS (3. pilier v ING Tatry Sympatia, Stabilita) vo výške 2 % z hrubej mzdy všetkým zamestnancom

Ostatné benefity:
1. Možnosť využívať telefón – pevnú linku na súkromné účely s následným vyúčtovaním súkromných hovorov
2. Možnosť používania služobného vozidla na súkromné účely
3. Pružná pracovná doba na pracoviskách, kde to dovoľuje povaha vykonávanej práce
4. Vopred presne rozvrhnutá pracovná doba u pracovných režimov na celý kalendárny rok
5. Preventívne lekárske prehliadky u zamestnancov v skupine rizika 2 raz za 3 roky
6. Poskytovanie OOPP na konci roka nad rámec predpísaných OOPP
7. Zabezpečenie pitného režimu v hodnote 4 €/zam./mesiac
8. Možnosť nákupu v bufete cez pracovnú dobu
9. Umožnené sústavne vzdelávanie zamestnancov cez pracovnú dobu
10. Pravidelné  interné vzdelávanie zamerané na mäkké zručnosti cez pracovnú dobu     
11. Možnosť zvyšovania kvalifikácie zamestnancov uzavretím dohody o zvyšovaní kvalifikácie
12. Realizácia sociálneho programu pre zamestnancov (narodeniny, svadba, narodenie dieťaťa, deň žien,  športový deň)
13. Možnosť využitia knižnice, telocvične a posilňovne 
14. Kategorizované benefity – možnosť ich vlastného výberu

Možnosť kultúrno-spoločenského a športového vyžitia na Prednej Hore a v okolí:

– Expozícia Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore

– Rekreačný areál Predná Hora

– Jazdecký klub Pod planinou

– Národný park Muránska planina

– Muránsky hrad

– Múzeum Muráň

– Turisticko-informačné centrum Revúca

– Múzem Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

– SNM Múzeum Betliar

– Ochtinská aragonitová jaskyňa

– Dobšinská ľadová jaskyňa

– Cyklomagistrála Slovenský kras

Turistické trasy v okrese Revúca 

Zverejnené 25. novembra 2019.
Upravené 4. augusta 2020.