Úvod » Dokumenty » Povinné zverejňovanie » Zmluvy

Povinné zverejňovanie

Archív uverejnených dokumentov

Predmet
Účinné od
Suma
Prílohy
Zmluva sluzby auditorske overenie DOMINANT AUDIT Trencin 01-02-2014
01-02-2014
Zmluva sluzby pravne obchodne majetkovo pravne JUDr. Jan Dorkin Roznava 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva sluzby supervizia psychodiagnosticke cinnosti Psychagogia sro L Mikulas 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva sluzby supervizia psychoterapeutickych cinn Psychopulz Hlohovec 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva tovar masove vyrobky Masokombinat NORD SVIT Svit 01-01-2014
01-01-2014
Dodatok k zmluve najom lab pristroja hc&hc Bratislava 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva tovary kancelarske potreby a tonery Papera B Bystrica 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva kupna prevod nehnutelnosti MUDr Vanatka Bratislava 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva sluzby a tovary diagnostika a zdrav material hc&hc Bratislava 01-01-2014
01-01-2014
Zmluva sluzby a tovary farm vyrobky a lieky hc&hc Bratislava 01-01-2014
01-01-2014

Filter dokumentov