Prednášky

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dňa 05. apríla 2022 sa povoľujú prednášky v rámci primárnej prevencie prezenčnou formou.

Možnosť objednania odborných prednášok na základe ponuky služieb. Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie v PDF formáte TU.

 Kontakt :
 Mgr. Katarína Ďurejová, vedúca prvého kontaktu a vlastnej ochrany
 tel.: 058/4866 162
 e-mail: katarina.durejova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP, n. o. Predná Hora): 
 • Lektorské interné (balíček služieb): 90,00 EUR/1 prednáška a 1 hod. prenájmu
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 60,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusia, občerstvenie, v prípade záujmu o prehliadku expozície F. Coburga zľavu 30 % na vstup v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora. Možnosť poskytnutia zľavy pre školy v okres Revúca v rámci regionálnej spolupráce – 30 % z celkovej ceny balíčka; Možnosť poskytnutia zľavy pre zdravotnícke školy (SŠ, VŠ) – 50 % z celkovej ceny balíčka.

 • Prehliadka expozície F. Coburga:
 • Deti 6 – 15 rokov:  0,60 EUR/os.
 • Deti nad 15 rokov a dospelí: 1,20 EUR/os.
Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora):
 • Lektorské – externé:
  • do 50 osôb 60,00 EUR/hod.;
  • do 100 osôb 84,00 EUR/hod.;
  • nad 100 osôb 120,00 EUR/hod.;
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo 0,60 EUR/km)
 • Strata času na ceste: 24,00 EUR/hod.
Odborné prednášky – WEBEX ( OLÚP, n. o. Predná Hora):
 • Lektorské – prednášková činnosť online prostredníctvom služby WEBEX
  • 90,00 EUR/hod.
  • počas COVID-19 zľava 20 % z celkovej ceny
Prednášky primárnej prevencie v roku 2022:
 • 07. 04. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a v adolescencii“ pre SPŠT Poprad
 • 21. 04. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Depresia u adolescentov a závislých“ pre ZŠ Liptovský Hrádok
 • 18. 05. 2022, SZŠ Poprad, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Nové syntetické psychoaktívne látky“ pre SZŠ Poprad
 • 31. 05. 2022, ZŠ Štrba, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Depresia u adolescentov, Nové syntetické psychoaktívne látky“ pre ZŠ Štrba
 • 01. 06. 2022, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže, Nelátkové závislosti“ pre SZŠ Poprad
Prednášky primárnej prevencie v roku 2021:
 • 30. 03. 2021, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky ONLINE prenos prostredníctvom služby WEBEX, téma „Od závislosti k nezávislosti“ pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva
 • 01. 07. 2021, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Vyhorenie alebo relaxačné techniky“ pre Základnú školu s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
 • 25. 08. 2021, Tále, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Agresivita a závislý jedinec, Relaxačné techniky“ pre Spojenú školu Letná 3453/34, Poprad
 • 31. 08. 2021, Poprad – Spišská Sobota, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Prevencia stresu, depresie, psychických problémov, asertívna komunikácia“ pre Základnú školu s materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, Poprad
 • 30. 09. 2021, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou, téma „Prevencia drogových závislostí“ pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – Brezno
 • 14. 12. 2021, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky ONLINE prenos prostredníctvom služby WEBEX, téma „Relaxačné techniky“ pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 10. júna 2022.