Prednášky

V OLÚP, N.O. PREDNÁ HORA SÚ ODO DŇA 01.07.2021 OPÄŤ POVOLENÉ PREDNÁŠKY PRE LAICKÚ A ODBORNÚ VEREJNOSŤ. NAĎALEJ VŠAK PRETRVÁVA CIEĽ ZABEZPEČIŤ OCHRANU PRE PACIENTOV V LIEČBE AJ ZAMESTNANCOV OLÚP, N.O. PREDNÁ HORA.

Možnosť objednania odborných prednášok na základe ponuky služieb. Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie v PDF formáte tu.

  Kontakt :
  Mgr. Rozália Hubeňáková, referent marketingu a vzdelávania
  tel.: 058/4866 145 
  mail: rozalia.hubenakova@olup-prednahora.sk

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)

Odborné prednášky – interné (v priestoroch OLÚP,n.o. Predná Hora): 

 • Lektorské interné (balíček služieb): 90,00 EUR/1 prednáška a 1 hod. prenájmu
 • Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky: 60,00 EUR

Balíček služieb zahŕňa: prenájom miestnosti s potrebnou technikou, prednášku, diskusia, občerstvenie, v prípade záujmu o prehliadku expozície F. Coburga zľavu 30 % na vstup v areáli OLÚP, n. o. Predná Hora. Možnosť poskytnutia zľavy pre školy v okres Revúca v rámci regionálnej spolupráce – 30 % z celkovej ceny balíčka; Možnosť poskytnutia zľavy pre zdravotnícke školy (SŠ, VŠ) – 50 % z celkovej ceny balíčka.

 • Prehliadka expozície F. Coburga:
 • Deti 6 – 15 rokov:  0,60 EUR/os.
 • Deti nad 15 rokov a dospelí: 1,20 EUR/os.

Odborné prednášky – externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora):

 • Lektorské – externé:
  • do 50 osôb 60,00 EUR/hod.;
  • do 100 osôb 84,00 EUR/hod.;
  • nad 100 osôb 120,00 EUR/hod.;
 • Náhrada cestovných nákladov (EUR/km): podľa platného cenníka pre použité motorové vozidlo 0,60 EUR/km)
 • Strata času na ceste: 24,00 EUR/hod.

Odborné prednášky – WEBEX ( OLÚP, n. o. Predná Hora):

 • Lektorské – prednášková činnosť online prostredníctvom služby WEBEX
  • 90,00 EUR/hod.
  • zľava počas COVID-19 20 % z celkovej ceny

Prednášky primárnej prevencie v roku 2021:

 • 30.3.2021, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky ONLINE prenos prostredníctvom služby WEBEX„Od závislosti k nezávislosti“ pre účastníkov webinára CPPPaP Detva
 • 01.07.2021, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky prezenčnou formou „Vyhorenie alebo relaxačné techniky“ pre Základnú školu s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 21. septembra 2021.