Úvod » Aktuality »

Aktuálne: Voľné pracovné miesto

OLÚP, n.o. Predná Hora vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície PRACOVNÍK  VLASTNEJ  OCHRANY

Informácia o pracovnom mieste:

 Náplň práce: výkon fyzickej ochrany v nepretržitej prevádzke

 Základná zložka mzdy:   676 EUR

 Predpokladaný termín nástupu do práce:  23. 07. 2019, resp. podľa dohody

 Minimálne požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie

 Osobnostné predpoklady a zručnosti:

       – Preukaz odbornej spôsobilosti typu S

      – odborná prax minimálne 2 roky

       – bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná spôsobilosť

       – počítačové znalosti (Microsoft Excel, Word, Outlook, internet)

 Všeobecné spôsobilosti:

       – kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

       – rozhodovanie, samostatnosť

       – fyzická zdatnosť

 Termín uzávierky žiadostí o zamestnanie do výberového konania:

       – 21. 06. 2019

Predpokladaný termín výberového konania: 03. 07. 2019

Informácie o výberovom konaní: výhradné právo pozvať na výberové konanie  iba vybraných uchádzačov  

(pozvánka bude zaslaná mailom 24. 06. 2019, preto prosíme uviesť do žiadosti mailový kontakt)

Žiadosti o zamestnanie do výberového konania zasielajte mailom na adresu olup@olup-prednahora.sk , príp. poštou na adresu Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora 126, 049 01 Muráň 

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Ďurejová, vedúca RcVO
Tel.: 058/4866162,111
Fax: 058/4866200