Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v OLÚP, n. o. Predná Hora.

OZNAM o príjmoch telefonických hovorov klientov

PRÍJEM TELEFONICKÝCH HOVOROV JE POVOLENÝ: v pondelok až piatok od 15.30 do 21.00 hod. v sobotu od 11.00 do 21.00 hod.  v nedeľu od 09.00 do 21.00 hod. V čase od 18.15  do 18.45 hod. majú pacienti aktivity, z tohto dôvodu nie je možné v uvedenom čase uskutočniť hovor. 1. odd. MDZ: 058/4866 108, 109 2. odd. MDZ: 058/4866 119 (ženy) 2. odd. MDZ: 058/4866 120 (muži) 3. odd. MDZ: 058/4866 126… Čítať viac

Prednohorské dni 30. – 31. 5. 2019

Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom. Antoin de Saint-Exupéry Spolupráca a komunikácia sú základnými kameňmi pri znižovaní prevalencie závislostí. Pod vedením PhDr. Vladimíra Stanislava, PhD., MPH. kolektív OLÚP, n. o. Predná Hora v období rokov 2013-2020 pripravili projekt „Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe… Čítať viac

OLÚP, n. o. Predná Hora „Kaštieľ, ktorý lieči“

Stručne o nás Náš ústav sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drog. Ústavná liečba drogových závislostí je súborom psychoterapeutických, fyzických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré nemožno presne vymedziť jednotlivými bodmi liečebného systému, nakoľko jedna aktivita sa tu prelína aj do ďalších oblastí. Náš systém pracuje s komplexným liečebným programom,… Čítať viac

NOVINKA: Návrh na liečbu aj elektronicky

Návrh na liečbu je možné vyplniť: a) elektronickou formou v 3 krokoch: Po kliknutí na záložku Návrh na liečbu si vyžiadate prístupové heslo Následne vypíšete elektronický formulár Návrhu na liečbu a kliknete na tlačidlo odoslať Po prijatí automaticky vygenerovaného e-mailu, nezabudnite návrh vytlačiť, podpísať a s pečiatkou odoslať na adresu: OLÚP, n. o. Predná Hora,… Čítať viac