Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v OLÚP, n. o. Predná Hora.

Európsky deň práv pacientov – Pacient musí byť na prvom mieste – Pacient budúcnosti

18.apríl je dátumom, kedy si opätovne v celej Európskej únii pripomíname Európsky deň práv pacientov. Podnet na jeho uznanie Európskou komisiou iniciovalo v roku 2002 v súčinnosti s ďalšími národnými inštitúciami Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network). Ochrana práv pacientov je definovaná v Európskej charte práv pacientov. Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR sú… Čítať viac

Svetový deň športu

Citius – Altius – Fortius ( lat. rýchlejšie – vyššie – silnejšie). Barón Pierre de Coubertin zakladateľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 1984. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v auguste 2013 v rezolúcii A/RES/67/296 vyhlásilo 6. apríl za medzinárodný deň športu za rozvoj a mier. Od roku 2014 sa pripomína v mnohých štátoch sveta.… Čítať viac

Deň lekárov – 30. marec 2021

Aj keby si pacient mohol byť vedomý toho, že jeho stav je veľmi vážny, môže sa uzdraviť, keď má vieru vo svojho dobrého lekára.“ Hippokratés 30. marec si každoročne pripomíname ako Deň lekárov. V tento deň americký lekár Crawford Long v meste Jefferson použil prvý raz éter ako uspávací prostriedok pri chirurgickej operácii, pri odstraňovaní… Čítať viac

Forbes espresso HR

Ľudia, značky a príbehy… Formát Forbes espresso HR prináša rozhovory s profesionálmi zo sveta biznisu a riadenia ľudských zdrojov. SLÁVIK & STELL – Executive Search tvorí a prináša formát, ktorý cieli na oblasť ľudského kapitálu, HR. Príbehy ľudí a značiek. Skúsenosti, know – how a tipy najrešpektovanejších slovenských lídrov o tom, ako sa postavili k… Čítať viac

Prípadová štúdia – OLÚP, n. o. Predná Hora

Lukáš Bordák BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER lukas.bordak@alef.com Psychiatrická liečebňa novej generácie pripravená na novú éru – Telemedicínu Hlavné výzvy projektu: Aktuálna situácia s COVID-19 núti inštitúcie zavádzať inovatívne riešenia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom na to, že bol na začiatku pandémie obmedzený styk s ľuďmi a cestovanie, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora hľadal… Čítať viac

Seniorské pitie

Diskusia na tému seniorské pitie 9.12.2020. Diskusie sa zúčastnili PhDr. Maria Medvidová, PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH a Doc. PhDr. Denisa Šoltesová, PhD.

Závislosti a moderné trendy liečby

Dňa 24.11.2020 sa konal okrúhly stôl na tému „Závislosti a moderné trendy v liečbe“. Pozvanie prijali odborníci z oblasti Medicíny drogových závislosti MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, hlavný odborník MZ SR pre závislosti, PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH., adiktológ,  námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť, OLÚP n. o. Predná Hora, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prednosta… Čítať viac