Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v OLÚP, n. o. Predná Hora.

Dnes je deň vorkoholikov. Tých prezradí nutkavá potreba pracovať či nedostatok spokojnosti

Vorkoholizmus sa dostáva do povedomia odbornej aj širšej verejnosti už dlhšiu dobu. Po prvýkrát tento termín použil W. Oates v roku 1971 a to vo svojej publikácii „Confession of a Workaholic“ (Spoveď vorkoholika). V súčasnej dobe si táto problematika zaslúži zvýšenú pozornosť. Čo je to vorkoholizmus? Úplne presný koncept nie je stále vymedzený. Niekedy sa používa termín závislosť od… Čítať viac

Nová hlava OLÚP, n.o. Predná Hora: Nechcem byť dobrý riaditeľ, chcem byť efektívny riaditeľ

Jedného odborníka strieda druhý. Kým sa kniha, ktorú doposiaľ písal MUDr. Oleg Martinove uzatvára, tak pero nechladne a nechýba mu dotyk dlane, atrament zase nezaschýna nadobro. Príbehu kaštieľa, ktorý lieči, sa totiž oficiálne chopil riaditeľ PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, ktorý otvára a začína písať novú kapitolu. Maják nádeje na kopci nad Muráňom má… Čítať viac

Odborník a ľudomil v jednom. Po 45 rokoch sa riaditeľ Oleg Martinove lúči s ústavom

Poznáte ten pocit, keď niekoho takpovediac „cítiť človečinou“ až na sto honov? S čistým svedomím a bez akéhokoľvek zaváhania či pochybnosti možno prstom ukázať – a za takéhoto človeka označiť – MUDr. Olega Martinove. Veď 45 rokov svojho života venoval pôsobeniu na Prednej Hore. Po rozum netreba ísť ďaleko, aby bolo jasné, že mu záležalo na pacientoch a zamestnancoch,… Čítať viac

Primárka Martinove ďalším generáciám: Ostaňte ľudskí, súcitní, ale aj úprimní

Keď sa v roku 1977 prvýkrát zamestnala, tak vôbec netušila, že už prácu na inom mieste neokúsi, pretože táto ju opantá na zvyšok kariérnych dní. MUDr. Máriu Martinove a jej manžela MUDr. Olega Martinove možno poľahky a bez okolkov nazvať priekopníkmi či pioniermi, ktorí sa v lokalite Prednej Hory rozhodli venovať svoj čas ľuďom bojujúcim so závislosťami. Primárka Martinove… Čítať viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi

V roku 2016 užilo drogu aspoň raz počas jedného roka asi 275 miliónov ľudí na celom svete, čo je približne 5,6% svetovej populácie vo veku od 15 do 64 rokov. Viac ako 35 miliónov ľudí trpí rôznymi poruchami zapríčinenými užívaním drog. Ako naznačujú čísla, dopad užívania drog je rozsiahly. Sila tohto dopadu stúpa smerom k jednotlivcovi. V rámci… Čítať viac

„Neboj sa začať odznova“

Hovorí sa, že byť lekárom nie je povolanie, ale poslanie. Svoje o tom vie MUDr. Zuzana Krajňáková, ktorá svoj život zasvätila pomoci ostatným ľuďom, hoci pôvodne túžila vyštudovať cudzie jazyky a neskôr sa chcela dať na štúdium prírodných vied. Dnes je v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom n.o. Predná Hora, (OLÚP, n.o.) na pracovnej pozícii námestníčky riaditeľa pre liečebno-preventívnu… Čítať viac

31. máj Svetový deň bez tabaku

Blíži sa koniec mesiaca máj a ten sa už niekoľko rokov (od r. 1987) nesie v znamení zvyšovania povedomia o rizikovosti užívania tabakových výrobkov a vytvárania motivácie pre skončenie s touto formou závislosti. Tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu. V rámci iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každý rok poukazuje na… Čítať viac

12. máj Medzinárodný deň sestier

Byť sestrou prináša so sebou zodpovednosť, empatiu, rozhodnosť, odhodlanie… Profesia sestry patrí medzi pomáhajúce profesie a v starostlivosti o ochranu, podporu a  udržanie zdravia pacientov má nezastupiteľné miesto. Práca sestry je aj jednou z najnáročnejších a najstresujúcejších povolaní nakoľko ťažiskom ich práce je medziľudská interakcia a komunikácia.       V rozvoji profesionálneho ošetrovateľstva mala významné miesto anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová (1820 -1910),… Čítať viac

Medzinárodný deň Červeného kríža

Májové dni sú pre červenokrižiakov dôvodom na oslavu. 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Tento rok je to 102 rokov od založenia Československého Červeného kríža, tento deň pripadá na deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta. Každý rok národné spoločnosti organizujú rôzne aktivity, aby vyzdvihli jedinečnú rolu, ktorú Červený kríž… Čítať viac

Deň Zeme v OLÚP, n. o.

Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, vďaka ktorému sa do povedomia všetkých dostáva naša závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. My sme si tento deň pripomenuli s menším oneskorením v stredu 6.5., ale ako sa vraví lepšie neskoro ako nikdy. Zveľadiť okolie Prednej Hory, blízkych parkov a športovísk sa vybralo… Čítať viac