Úvod » Aktuality » Doliečovanie – pozor zmena!

Doliečovanie – pozor zmena!

  Od 1. 1. 2020 účastníkom doliečovania, ktorí nepotvrdia účasť do uvedeného termínu najneskôr do štvrtka do 15.00 hod. , nebude poskytnutý obed ani možnosť dokúpiť si obed. Obed bude poskytovaný len tým účastníkom, ktorí si ho objednajú do uvedeného termínu pri potvrdení svojej účasti.

  NEZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY OLÚP, n. o.:
  • stravovanienárok na bezplatný obed má účastník doliečovania a len
  jeden rodinný príslušník (1+1) nad 18 rokov
  . Stravu pre účastníka, rodinného
  príslušníka a ďalších rodinných príslušníkov je možné objednať
  po potvrdení svojej účasti na terapii najneskôr do štvrtka do 15.00 hod.
  na tel. č. 058/4866111 alebo e-mailom na: recepcia@olup-prednahora.sk.
  • Obed pre viac ako jedného rodinného príslušníka je spoplatnený sumou
  podľa platného cenníka OLÚP, n. o. Predná Hora. Za nahlásené obedy sa
  platí na recepcii.
  • ubytovanie – možnosť využitia ubytovania v okolí