Preskočiť na obsah

Závislosti a moderné trendy liečby

Zverejnené 1.12.2020.

Kategória

Dňa 24.11.2020 sa konal okrúhly stôl na tému „Závislosti a moderné trendy v liečbe“. Pozvanie prijali odborníci z oblasti Medicíny drogových závislosti MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, hlavný odborník MZ SR pre závislosti, PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH., adiktológ,  námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť, OLÚP n. o. Predná Hora, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha, taktiež aj odborníci a špecialisti z iných odborov MUDr. Štefan Laššan, pneumológ, UNB a JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., onkológ, NOÚ.

Ústrednou tému okrúhleho stola bol alkohol, tabak, drogy a iné závislosti. Otázky – Aký majú dopad na život ľudí? – Ako znižovať riziko závislostí? – Ako ich liečiť? – Následky závislostí riešia viaceré medicínske odbornosti, funguje v rámci liečby multiodborový  prístup viacerých špecializácií? Diskusia prebiehala cez definovanie Závislosti podľa WHO až po závislosť ako integrálnu súčasť života jedinca. Alkohol, tabak – elektronické cigarety, drogy boli podrobne rozdiskutované odborníkmi z oblasti adiktológie, ale aj odborníkmi z pneumológie a onkológie. Nové trendy v liečbe závislosti ako Harm Reduction až po celoživotnú abstinenciu, cez medicínu drogových závislostí až po súčasný koncept medicíny závislostí – adiktológiu v modernom zmysle, ktorá zahŕňa aj behaviorálne, procesuálne závislosti a úzko súvisí s problematikou nielen dospelej ale osobitne aj detskej psychiatrie. Pokrýva veľmi širokú problematiku, s presahom do ostatnej medicíny, nielen psychiatrie, ale tiež do rezortov mimo zdravotníctvo.

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH.