Preskočiť na obsah

Workoholizmus – bežná pracovitosť alebo nebezpečná závislosť.

Zverejnené 6.7.2022.

Kategória

Čo to je workoholizmus ? Workoholizmus je závislosť na práci alebo od práce. Pojem
workoholizmus vznikol v USA v 80-tych rokoch na podklade výraznej ekonomickej
prosperity za vlády vtedajšieho prezidenta Ronalda Reagana. Vznikla vtedy ,,špecifická
societa alebo subkultúra ,,mladých ambicióznych mužov, ktorí mali svoj životný štýl: vysoký
finančný príjem, luxusný životný štýl s míňaním veľkých finančných súm a okázalé
vystavovanie svojho životného štýlu na obdiv iným ľuďom (Young urban proffesionals
t.j. Yuppies).


Postihuje hlavne osoby s vyšším vzdelaním, častejšie ženy ako mužov a ľudí vo vyšších
funkciách. Sú to väčšinou ľudia unikajúci do práce z konfliktnej rodinnej atmosféry alebo
kompenzujúci si svoje pocity menejcennosti. Rozlišujeme tieto hlavné typy:

  • urputný
  • záchvatovitý
  • aktívny typ s poruchami pozornosti
  • vychutnávač
  • ošetrovateľský typ

Workoholik je človek u ktorého je na prvom mieste práca a potom veci ostatné (rodina, relaxačné aktivity a podobne). Má úplne prevrátený rebríček hodnôt. Pokiaľ má človek aj iné záujmy, na práci závislý nie je.

Workoholizmus je stav, keď pre daného človeka je práca jediná životná priorita.

Workoholik nepozná voľné víkendy a už vôbec nie dovolenku. Mobilný telefón má neustále v ruke a takýto životný štýl sa podpisuje na jeho telesnom a duševnom zdraví, t.j. poruchy spánku, problémy s trávením, srdcové infarkty a cievno-mozgové príhody, ktoré v lepších prípadoch môžu dotyčného vystrašiť tak, že sa začne chovať rozumne. Liečba je psychoterapeutická a podmienkou je záujem a motivácia dotyčného, rekonštrukcia jeho životných hodnôt, oddelenie práce od súkromného života a vzbudenie záujmu o iné veci ako je práca.

Autor: MUDr. Andrej Vladimír, lekár špecialista – psychiater adiktológ

Ilustračné foto: Unsplash/Christina Wocintech