Preskočiť na obsah

Týždeň duševného zdravia

Zverejnené 14.10.2020.

Kategória

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravila od pondelka 12.10.2020 v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, študentskými spolkami a organizáciami týždeň duševného zdravia. Program potrvá do štvrtka 15. októbra. 

“Počas Študentského týždňa duševného zdravia OLÚP n.o. spolu s odborníkmi z iných profesií priblížia témy súvisiace s duševným zdravím a jeho prepojením na vzdelávanie”.

 Celé podujatie je naživo vysielané na sociálnej sieti ŠRVŠ a účastníci sa budú môcť zapojiť do diskusie pomocou aplikácie Sli.do. V pondelok sa uskutočnila diskusia s názvom Duševná (ne)pohoda mladých a vzdelávanie, kde OLÚP n.o. bol aktívny účastník diskusie, v utorok v rovnakom čase sa uskutoční workshop na tému – ako zvládať stres. V stredu je pripravená diskusia na tému Pandémia a čo môžu robiť vysoké školy pre duševné zdravie. Podujatie vyvrcholí workshopom vo štvrtok o 18.00 h, témou je syndróm vyhorenia.

12.10. Diskusia – prečo aj vysokoškoláci potrebujú pomoc? Aký dopad má duševné zdravie na štúdium a vzdelávanie? Ako duševné zdravie ovplyvňuje náš život? Úvodná diskusia bude zameraná na dôležitosť riešenia tejto otázky a prehľad rôznych vplyvov duševné zdravie má na vysokoškolákov, mladých a spoločnosť ako celok. Téma zahŕňa aj otázku závislostí.

 • ŠRVŠ úvod: Viktória Jakubovičová
 • MZ SR príhovor: Lukáš Sekelský
 • Hostia: Deniska Šoltésová, Vladimír Stanislav, Marek Madro
 • Moderátor: Natália Mulinová
 • čas: 17:30

Otázky a scenár:

1. Aké sú faktory ovplyvňujúce duševné zdravie mladých ľudí na Slovensku, alebo aké iné trendy sú spojené s duševným zdravím mladých ľudí?

 • Ako možno vplývajú závislosti, priatelia, rodina na duševné zdravie?
 • Prečo máme na Slovensku stigmatizáciu oblasti duševného zdravia? Ako ju môžeme potlačiť.

2. Viete uviesť nejaké príklady dobrej praxe alebo účinné nástroje riešenia duševných problémov v podmienkach SR

 • Existujú nejaké nástroje v súčasnosti, ktoré sú v kontexte duševného zdravia neúčinné?
 • Aké sú princípy a príklady dobrej prevencie?

3. Aký má vplyv duševné zdravie na vzdelávanie ? Alebo má vzdelávanie skôr vplyv na duševné zdravie? V čom je štúdium na vysokej škole a život s tým spojený náročný na duševné zdravie?

 • Ako rôzne problémy ovplyvňujú našu schopnosť sa vzdelávať a žiť život študenta?
 • Aký má dosah zlé duševné zdravie mladých ľudí na ekonomiku a začlenenie do spoločnosti?

4. Ako vieme týmto mladým ľuďom pomôcť

 • Vieme robiť nejaké preventívne aktivity?
 • Aké sú súčasné možnosti pomoci a prevencie na vysokých školách, dalo by sa robiť aj niečo iné okrem psychologického poradenstva?
 • Existujú inovatívnejšie nástroje v oblasti prevencie duševného zdravia, ktoré by mohli byť implementované do národnej politiky?

Jednotlivé diskusie a workshopy sa budú odohrávať na platforme Zoom, odkiaľ budú zdieľané na Facebook ŠRVŠ https://www.facebook.com/srvs.eu

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH