Preskočiť na obsah

Trápi ma závislosť. Ako si poradiť s týmto ochorením? Čo za prvé kroky možno podniknúť?

Zverejnené 21.2.2022.

Kategória

Závislosť je stav organizmu v telesnom a psychickom slova zmysle, kedy je jedinec nútený vykonávať činnosť, ktorá mu nie je po vôli (nie je mu príjemná), alebo je nútený ju vykonávať, pretože si to vyžaduje jeho organizmus. V tomto prípade ide o závislosť od návykových látok, akými sú napríklad alkohol či drogy.

Závislosť je teda stav telesný a psychický, v ktorom človek potrebuje piť alkohol alebo užiť drogu aj napriek tomu, že mu to spôsobuje problémy – zanedbáva seba, rodinu či prácu. Ak túto „látku“ neužije, tak si ju jeho organizmus vyžaduje formou abstinenčných príznakov, ktoré sa rôznia od návykovej látky k návykovej látke.

Ambulantná verzus ústavná liečba

Ako si poradiť so závislosťou? Treba si priznať, že má človek problém, a že mu takpovediac „prerástol cez hlavu“. Nemusí sa „onálepkovať“ ako závislý či závislá. Nemal by však sám sebe klamať, pretože si tým situáciu akurát komplikuje. Pokiaľ absolvoval prvý krok priznania problému a nevie, ako postupovať ďalej, môže zavolať napríklad na Linky nádeje.

Následne by mal navštíviť priamo všeobecnú psychiatrickú ambulanciu alebo ambulanciu pre medicínu drogových závislostí. Na týchto miestach sa človek porozpráva s lekárom, ktorý ho diagnostikuje, a dá mu vedieť, či je potrebné, aby sa liečil alebo nie. Pokiaľ je tento krok nutný, tak sa liečba začína ambulantnou formou – užívaním liekov, rozhovormi, kontrolou moču a krvi v rámci vyšetrení.

Ak ambulantná liečba nie je efektívna, a závislý či závislá stále užíva alkohol či drogy, tak po zvážení aktuálneho stavu navrhne lekár ústavnú liečbu. O čo ide v tomto prípade? Znamená to liečbu v špecializovanej nemocnici – psychiatrickej liečebni – odbornom liečebnom ústave, akým je OLÚP, n. o. Predná Hora. Tento druh liečby trvá od 2 až 3 do 12 týždňov.

Autor: MUDr. Andrej Vladimír, lekár špecialista – psychiater adiktológ

Ilustračné foto: Pexels/Sameel Hassen